Boerevolkstaat
Majuba 2015 - Piet Rudolph PDF Afdruk E-pos
Dinsdag, 03 Maart 2015 12:00

 

MAJUBA- ONS S’N OF WIE S’N?

Op 27 Februarie het ons as Boere-Republikeine gehoor gegee om dié dag as verootmoedigingsdag te gedenk. Ons het dit by Majuba gaan doen. Daar was ook baie Afrikaners. Hulle was in beheer en het die reëlings hanteer. Hulle het nie saam met ons verootmoedig nie. Daaroor is ons dankbaar. Hulle maak daarvan ’n feestelike naweek en of ons as Boere met hulle saamstem of nie, dit is hulle poging om mense bymekaar te kry om ons Boere-geskiedenis feestelik te gedenk.

Daar eindig dit ongelukkig nie. Ons gedenk Majuba in ’n tydsgewrig wat, soos voor die 1ste Vryheidsoorlog, daar daadwerklike pogings was om die Boerevolk te verswelg en te onderdruk. Vandag is dit erger want ons word regeer deur ’n Bolsjewistiese regering met een doel voor oë om die Boervolk en enigeen wat wit is , te integreer en sodoende te verswelg. Dat dit nog nie heeltemal gebeur nie, is te wyte daaraan dat ons steeds die goue reël het van soort soek soort. Vir die wat oë het om te sien moet dit egter duidelik wees dat daar reeds krake is. Kleinskaalse vermenging word grootskaalse integrasie!

Met die pas afgelope Majuba-fees het ’n skool- ons wil weet wie hulle is- hulle tente op die terrein laat opslaan deur swartes. Pure gemaksug.

Daar was ook swart skoolkinders wat blykbaar saam met hulle wit maatjies gekom het. Vir wat? Net om een rede - om die proses van integrasie aan die gang te sit. En die Afrikaners was in beheer. Hierdie jaar nogal die HNP. Ek glo mnr. Jaap Marais draai in sy graf om!

Natuurlik is Majuba ’n geskiedkundige plek. En mense kan daar gaan kyk as hulle wil. Maar gun ons Boere ook ’n plekkie in die son. Veral op die dag wat ons ’n belofte aan ons Hemelse Vader gedoen het. Die Afrikaners is besig met ’n onding op Majuba!

Dit het tyd geword dat die Boervolk wakker word en sy erfenisse in besit neem. Majuba is die Boerevolk s’n!

Piet Rudolph : 'n Boere-Republikein.
072 419 3516.

Majuba

MAJUBA-VIERING, HAAKDOORNBOOM
1.’n Heuglike en besondere Majuba-herdenking is Saterdag 28 Februarie, gehou op Haakdoornboom onder leiding van Marius Harding en veldkornet Johan du Toit.

2. Dit was ’n byeenkoms vir die gebied Noordelike Pretoria wat ook bygewoon is deur Boere-Republikeine van ander gebiede.

3. Die erns van die oomblik was duidelik aanvoelbaar en ’n eensgesindheid oor wie ons en waar ons vandaan kom duidelik op almal se gesigte te lees. Ons gaan wen want ons wil wen!

4. Foto’s is geneem en sal later geplaas word.

5. Die verrigtinge is afgesluit met ’n vleisbraai.

Piet Rudolph: Organiseerder: Boere-Republikeine
072 419 3516.

 
Piet Rudolph, bepeinsing 2 Maart 2015: VRYHEID PDF Afdruk E-pos
Maandag, 02 Maart 2015 12:00

 

MAANDAG BEPEINSING 2 MAART 2015

- VRYHEID -

Hierdie wonderskone en soetgedagte wat in elke opregte Boer se are bruis is ’n belewenis wat ’n lewenswyse word wanneer die ware betekenis ’n egte gestalte kry.

’Die politieke droom van die skepping van een of ander gewaande toestand verkry deur ’n verkiesing binne bestemde tye, kan beteken om vry te wees om aan ’n verkiesing deel te neem, maar as dit verby is geld die stem en die planne van die meerderheid. Verkiesings kan plaasvind wat mense insluit wat nie vry is nie maar onder die hiel staan van die meerderheid.

Die meerderheid bedryf vandag in Suid-Afrika ’n veelrassige eenheidstaat waarin die meerderheid die gang van sake bepaal en die minderheidstem en die nie-stemmende minderheid, die uitslag gelate moet aanvaar en hulle daarvolgens moet skik. Nie ’n demokrasie van Vryheid nie maar die demokrasie van verswelging.Daaraan neem ons deel of ons daarvan hou of nie. Nie in Vryheid nie maar in ondergeskiktheid.Daarom dat ons ’n hewige en opdraande stryd het om selfs Boere te oortuig dat daar wel ’n ander opsie is wat bereikbaar is deur die aanvaarding dat waarmee ons sit, nie ’n permanente oplossing kan bied nie. Dat die teenpool vir hierdie kunsmatige saamflansing ,Vryheid vir elke volk is.

Wyle mnr. Jaap Marais (skets onder) skryf in sy boek: Waarheid en Werklikheid die volgende,

“Maar wanneer dit om ’n volk se Vryheid en vaderland gaan,
is geen prys te hoog om te betaal nie.”

Die feit is: ons het gewaande Vryheid om te beweeg en om binne perke nog te doen, Maar ons het nie ’n vaderland waarin ons onsself kan wees nie. Ons het ’n etniese minderheid geword daarin, of dit wat ons geglo het, ons s’n was.

Om uit hierdie vangkuil te kom, moet ons weer ons eie grondgebied bekom, Die voorloper daarvan is om die volk op te roep om daarvoor te agiteer. Dit gaan twee prosesse aan die gang sit- insluiting en uitsluiting. Insluiting van hulle wat ingesluit wil wees en uitsluiting van diegene wat nie deel wil wees nie. Dit is nie verdeling nie maar die bymekaarbring van diegene wat uit innerlike oortuiging bymekaar hoort!
Jaap Marais

Piet Rudolph : 'n Boere-Republikein.

Jaap Marais

Jaap Marais, 1990

 
Kranslegging; Terre'Blanche: 31 Jan 2015 PDF Afdruk E-pos
Sondag, 01 Februarie 2015 12:00

 

KRANSLEGGING EN HULDE:
EUGENE NEY TERRE’BLANCHE, VENTERSDORP,
SATERDAG 31 JANUARIE, 2015

World Trade Centre invasion, 25 Juni 1993

Eugene Terre'Blanche en Nico Prinsloo, 1993

Gister was die verjaardag van hierdie stoere Boere-patriot en stryder. ’n Hele aantal Boere-Republikeine, mans, vrouens en kinders, het die kranslegging by die plaas, Witrandjiesfontein, Ventersdorp bygewoon. Sommige, soos die minsame Andre Visagie en sy gade, het van Kimberley gekom om die plegtigheid by te woon. Klarina, weduwee van J.P. Meyer was ook teenwoordig. Andries Terre’Blanche, oudste broer van Eugene, het die hek en die vlae by die grootpad opgepas.

Ook aan die plaaseienaar, wat ons toegelaat het en die begraafplaas so mooi en netjies hou, ons innige dank.

Die kransie namens Boere-Republikeine is deur Suzette Gey van Pittius, gelê. Haar eggenoot, Tinus, was die inisieerder van dié geleentheid. Al die ander afgestorwe kamerade en patriotte is ook gehuldig.

Andre Visagie het ’n roerende rede gelewer.

Die “Wêreld van Vol-einding,” soos Elizabeth Eybers, die digteres, die Wes-Transvaal, beskryf, het daar tussen die groen wuiwende mielielande, ’n kalm berusting gebring in die gewyde omgewing.

Wat sal wees sal wees!
Aandoenlik was die aanwesigheid van die aantal Boer kindertjies, wat stil die kort seremonie meegemaak het.
Die verrigtinge is afgesluit met gebed.

Rus sag, kameraad.

Piet Rudolph Boere-Republikeine

Ventersdorp, 31 Jan 2015

Ventersdorp, 31 Jan 2015

Eugene Terre'Blanche
AWB Memorial. Ventersdorp

 
Volksvergadering - Datum: 31/01/2015 PDF Afdruk E-pos
Sondag, 01 Februarie 2015 11:00

 

Volksvergadering
Datum: 31/01/2015
Plek: Bethlehem

Die Volks vergadering te Bethlehem het as volg verloop
1) Die vergadering is 20 minute laat begin oor tegniese probleme met skype en die internet, hierdie medium word gebruik om die vergadering wereldwyd te stuur sodat Boere wat dit nie kan bywoon nie toegang en insae daarin kan he.
2) Die sameroeper Eddy von Maltitz van die vergadering het almal bedank vir bywoning
3) Die sameroeper het die spreker David Christie voorgestel
4) David Christie het die geloofskwessies verduidelik en die vergadering geopen deur volle erkentlikheid van die Skepper van hemel en aarde gevolg deur n stille gebed.
5) David Christie het begin met n kort verduidelikking rondom die Boer se geskiedenis, die verskille rondom die Boer en Afrikaner en die feitlikke agtergrond van die identiteite van die twee groeperinge.
6) Hy het verder verduidelik deur middel van die geskiedenis die skaking van die Boer se identiteit asook die onderdrukking van die Boer in die vier tydvakke sedert 31 Mei 1902 deur die Britte en die Afrikaner mee lopers.
7) Die Republiekeinse manier van regering is deur David Christie verduidelik en die verskille tusse die westminister stelsel en die Republiekeinse stelsel is uitgelig.
8) David Christie het die vergadering gemaan om te stop om vir n leier te wag en dat elke Boer hier en daarbuite n leier is en daaromdan moet opstaan en lei.
9) Hy het verduidelik dat Administrateurs maar die wil van die volk moet uitdra en dat daardie administrateurs vir die volk werk en dat die volk die leiers is.
10) Hy het verder verduidelik dat die herstel van die Boere republieke en die soewereine vryheid van die Boervolk buite organisasie verband die enigste oplossing vir die Boervolk is en het verduidelik dat die verskille en idees van verskeie organisasies die volk verdeel en onder n wan indruk bring. Die vergadering teenwoordig het in eendrag saamgestem.
11) David Christie het hierna die vryheidsmanifes opgestel gelees en is dit Eendragtig aanvaar deur almal teenwoordig wat verstaan en besef dat dieselfde manifes kan verander volgens die wil van die volk.
12) Hierna is die veldkornet vir die wyk Oos Vrijstaat aangestel deur almal teenwoordig nl Veldkornet Eddy von Maltitz.
13) Die vergadering is daarna oorgegee aan die sameroeper wat die vloer oopgestel het vir vrae.
Vraag 1) n persoon is gevra om burgermaglede en oudsoldate te lei wat staan hom te doen?
ANTWOORD: ons moet versigtig wees om deel te neem aan oorlog praatjies en dade wat lyk of dit tot geweld kan lei dit kan net verreikende gevolge he en Boere in n situasie laat beland waar hulle toegesluit word as gevolg van daardie praatjies en handelinge. Waneer die volk n besluit daartoe geneem het sal dit in werking gestel word, maar op die huidige stadium maak ons nog die volk bymekaar om binne die laer te kom.
Vraag 2) N persoon is gevra om as Burgermeester te staan in n spesifieke dorp wat sal ons antwoord hierop wees?
ANTWOORD: Die Boer en die Boervolk neem geensinds deel aan politiek nie en val onder die Republikeinse bestel van regering ons het niks te make en wil niks te make he met n bestel waar volksvreemdes met groter getalle die lotgevalle van die Boervolk bepaal nie. Die Westminister stelsel van regeer is nie aanvaarbaar vir die Boer en die Boervolk nie.
14) Die opvolg vergadering vir die wyk Oos Vrijstaat is daarna deur almal teenwoordig uitgeroep met n datum wat so gou moontlik sal geskied
15) Die vergadering is daarna verdaag.


Foto Veldkornet Eddy von Maltitz

Eddy von Maltitz

 

David Christie

 
Boervolk Vergaderings (31 Januarie 2015) PDF Afdruk E-pos
Saterdag, 31 Januarie 2015 10:00

 

ZAR Virkleur

Boervolk Vergaderings

Dit was te vêr   ! !     Geen meer verskoning, almal kan bywoon
Kom neem deel al kan u dit nie fisies bywoon nie
!   Hoe gemaak   ??   --   Gebruik die Internet   !

Sou u hoor van 'n Boervolk vergadering en u wil dit graag bywoon, maar dit is te vêr om te ry   !

Kom luister hier 'lewendig' na die vergadering terwyl dit aan die gang is !

U kan ook selfs vrae vra waar u ookal mag woon, mog dit in Suid Afrika of oorsee wees   !


Volgende vergadering is te

"Bethlehem"

op
"31 Januarie 2015"

om
"15h00"

( Alle tye is SA tyd )

Aangebied deur Boervolk Radio

U kan ook deur Boervolk Radio inskakel - Klik Hier vir alternatiewe Luister skakels

Kies 'n Speler http://www.kompas.co.za/boervolk/

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Specials

Banier
Banier

Vriende

Banier

Wie is aanlyn

Ons het 6 gaste aanlyn