Boerevolkstaat
Boervolk Vergaderings (31 Januarie 2015) PDF Afdruk E-pos
Saterdag, 31 Januarie 2015 10:00

 

ZAR Virkleur

Boervolk Vergaderings

Dit was te vêr   ! !     Geen meer verskoning, almal kan bywoon
Kom neem deel al kan u dit nie fisies bywoon nie
!   Hoe gemaak   ??   --   Gebruik die Internet   !

Sou u hoor van 'n Boervolk vergadering en u wil dit graag bywoon, maar dit is te vêr om te ry   !

Kom luister hier 'lewendig' na die vergadering terwyl dit aan die gang is !

U kan ook selfs vrae vra waar u ookal mag woon, mog dit in Suid Afrika of oorsee wees   !


Volgende vergadering is te

"Bethlehem"

op
"31 Januarie 2015"

om
"15h00"

( Alle tye is SA tyd )

Aangebied deur Boervolk Radio

U kan ook deur Boervolk Radio inskakel - Klik Hier vir alternatiewe Luister skakels

Kies 'n Speler http://www.kompas.co.za/boervolk/

 
Kranslegging; graf Terre'Blanche: 31 Jan 2015 PDF Afdruk E-pos
Donderdag, 15 Januarie 2015 12:00

 

KRANSLEGGING; GRAF EUGENE TERRE’BLANCHE - VENTERSDORP, SATERDAG 31 JANUARIE 2015

Ventersdorp, 1993

Saterdag, 31 Januarie, 2015 herdenk ons as Boere-Republikeine, die verjaardag van die Boere patriot, Eugene Ney Terre’Blanche by die begraafplaas op die plaas by Randjesfontein, ongeveer 10 kilometer uit Ventersdorp op die Klerksdorp-pad.

Dit gaan ’n kort seremonie wees waar ons kransies gaan lê. As u kransies kan bring in die kleure van die Vierkleur, sal dit baie welkom wees.

Ons kom om 09 00 bymekaar by die ingang na die plaas langs die grootpad waar ons daarna in konvooi na die begraafplaas sal vertrek.

Met die heengaan van ons getroue kameraad, JP Meyer, het ons nie meer ’n kontak op Ventersdorp om vir ons ’n Vierkleur by die ingang aan te bring nie. As iemand weet van iemand wat vir ons die takie kan verrig, sal ons dit hoog op prysstel.

Vir navrae: Piet Rudolph: Sameroeper: Boere-Republikeine.
072 419 3516.

 
03 Jan 2015 - Radio met Pastor Eli James (True JisraEl) PDF Afdruk E-pos
Saterdag, 03 Januarie 2015 16:16

 

Pastor Eli JamesSaterdag 03 Januarie 2015. Met Eli James van EuroFolk Radio ('n Amerikaanse Radio Stasie) om 10vm Chicago tyd ( 6nm SA tyd ). Luister op Boervolk Radio (www.boervolkradio.co.za) of www.eurofolkradio.com/radio.html

 
Dr. Lets Pretorius: Boodskap vir 2015 PDF Afdruk E-pos
Donderdag, 01 Januarie 2015 00:00

 

Vanaf Boerevryheid (www.boerevryheid.co.za)

Dr Lets Pretorius

BOODSKAP 2015 AAN DIE BOEREVOLK.

Watter boodskap kan mens vir die Boerevolk in 2015 bring?

Is daar wanhoop of is daar hoop?

Is die offers gebring en die stryd gestry, verniet?

As daar hoop is en dit is sinvol, waarheen is die Boerevolk op pad?

Die bestaan van die Boerevolk word genadeloos deur die media van die dag en die liberale Afrikaner negeer en as entiteit ontken. Selfs die radiostasie wat deur die Boerevolk tot stand gebring is, vervang meedoënloos die term Boerevolk met Afrikanervolk.

Leiers van die Boerevolk is voortdurend in stryd met mekaar; op godsdienstige vlak bestaan verwarring en wantroue; gesinne dryf uitmekaar en jong mense bly openlik bymekaar. Daar word met moeite ‘n volks byeenkoms sonder onmin en verskille gereël. Die eens trotse Boer wat staan vir werklike waardes en beginsels , het amper van die lewensverhoog verdwyn.

Met reg kan gevra word of die Boerevolk werklik nog (wil) bestaan.

Ten spyte van die negatiewe, bly ek positief, dra ek ‘n boodskap van hoop oor en glo ek steeds in die toekoms van die Boerevolk. Ek en my gesin was in 1983 nog Afrikaners, wat nie die lig gesien het nie. Vandag is ons Boere. Toe BV in 2005 begin is, was die mense, wat geglo het dat hulle lede van die Boerevolk is, yl gesaai.

Hierdie situasie het intussen drasties te verander. Boeregedigte verskyn gereeld in die sosiale media. Boeremusiek (en nie Afrikanermusiek nie) word twee keer per week op die voormalige Boerestasie uitgesaai. Al meer word in ons eie taal van Boerenooiens, Boerebekkies en Boerekêrels gesing. Selfs Rolene Strauss word ‘n trotse Boerenooi genoem. Ek is daarvan oortuig dat die gees van die Boerevolk nie geblus kan word nie en dat daar vandag steeds “5000 bestaan wat die knie voor Baäl nie gebuig het nie.”

Onlangs het selfopgelegde Afrikanerleiers , wat die Boerevolk se erfenis terreine, met die hulp van die ANC geld geannekseer het, by Bloedrivier “oor die brug geloop”. Die brug op sigself as simboliek, is nie vir my ‘n probleem nie: trouens, wedersydse respek, samesprekings en onderhandelinge, was en is nog altyd deel van die Boerevolk se geskiedenis en lewensfilosofie.

Die gedenkplek by Ncoma is ook nie vir my problematies nie. Dit toon ten minste dat hulle nie skaam is om Zoeloes te wees nie. Nie skaam is om hulle gevalle soldate te gedenk nie, al het hulle ‘n nederlaag gely. Nie, soos sekere Afrikaners, oor hulle verlede skaam is nie.

Ek het egter inderdaad ‘n probleem met die Afrikaners, wat nie net die Boerevolk se geskiedenis en kultuurerfenis steel nie, maar te gretig is om hul “eie” te verlaat, oor die brug te loop en met volksvreemde rites en gebruike hulle te vereenselwig.
Die oplossing is daarin geleë dat elkeen aan sy eie “kant van die rivier” bly, sy eie kultuur en waardes daar beoefen en bewaar, maar bereid sal wees om die “oorkant bewoners” halfpad op die brug te ontmoet. Daar kan en moet, weerskante van die oewer beweeg word, en soos twee treinspore parallel aan mekaar beweeg. Die dwarslêers of brûe, sorg vir die wedersydse kommunikasie, begrip en respek.

Geforseerde integrasie en samevoeging van die spore of oewers, vernietig nie alleen die brûe en dwarslêers nie, maar het tot gevolg dat die trein ontspoor of die vloed alles vernietig.

Een so ‘n dwarslêer of brug, wat vandag uiters nodig is en die voortbestaan van die Boervolk sal verseker, is ‘n Kulturele Beraad oor die Toekoms van SA. Dit kan voorlopig KuBToSA genoem word. ‘n Meer aanvaarbare akroniem kan later gevind word.

By die beraad moet daar indringend gekyk word na ‘n Federale stelsel waarin die kulturele en demografiese diversiteit van SA beslag kan vind. Dit bied waarskynlik die mees aanvaarbare oplossing vir die huidige bestel. Onontbeerlik vir die voortbestaan van die Boerevolk, is die “Boerestans” soos reeds deur oom Manie Maritz en andere aan Dr Verwoerd versoek is. Die Boerevolk sal moet aandring op ‘n snytjie van die koek en een van die Federale State sal oorwegend deur die Boerevolk beset moet word. Die Afrikaner het dan die keuse om òf ook aanspraak te maak op eie gebied òf met die Bruinmense in die Kaap te amalgameer, òf om ‘n kosmopoliet in die groter Metro gebiede te word, òf om na ‘n hartsverandering, ‘n Boer te word.

Ek wil aan elke Boer ‘n voorspoedige 2015 toewens en elkeen aanmoedig om te volhard in die strewe na Boere nasionalisme en onafhanklikheid vir die Boerevolk wat daarmee saam gaan. Begin in jou eie huis deur te sorg dat ons Boergesinne gesonde gesins- en familiebande bou, soos dit hoort. Laat elke vader sy rol as vader met waardigheid en verantwoordelikheid uitleef. Laat die moeders hulle mans voluit ondersteun en hulle kinders as opregte Boerenooiens en Boerekêrels opvoed. Kinders moet die waardes en norme wat deur hul ouers neergelê is, met trots handhaaf.
Met gesonde Boeregesinne bou ons weer ‘n gesonde en waardige Boerevolk.

Dr Johan Lets Pretorius

LEWENSLANGE ERE PRESIDENT VAN DIE BOEREVOLK VERTEENWOORDIGENDE RAAD


(Geplaas op versoek van dr. Lets Pretorius)

 
Boere-Republikeine: Vryheidsmanifes PDF Afdruk E-pos
Maandag, 29 Desember 2014 07:07

 

Zuid-Afrikaansche RepubliekBOERE-REPUBLIKEINE: VRYHEIDSMANIFESOranje-Vrystaat
VERKLARING

In diepe bewustheid van ons afhanklikheid van ons Hemelse Vader, die Almagtige, as die enigste gesag en Lotsbepaler van volkere en spesifiek die Boerevolk,

1. VERKLAAR ONS, as Boere-Republikeine en lede van die Boerevolk

1.1 dat die Boererepublieke van die ZAR (Transvaal wat die republieke van Kliprivier en die Nieuwe Republiek van Vryheid ingesluit het) en die Oranje-Vrystaat, (hierna ons grondgebied genoem), state is wat internasionaal Volkeregtelik erken is en wat met wapengeweld onregmatig en onwettig deur Engeland geannekseer en van ons, die Boerevolk, afgeneem is, en wat op 31 Mei 1902 tot oorgawe gedwing is deur die volksmoord op 35 000 Boerekinders en -vrouens;

1.2 dat die Boerevolk en sy grondgebied hierna opeenvolgend deur die regerings van Groot-Britanje (1902-1910), die Unie van Suid Afrika (1910-1961), die Republiek va Suid-Afrika (1961-1994), en die huidige regering (1994 tot op hede), met volksvreemdes verswelg word;

1.3 dat ons, die Boerevolk, se volksbestaan nooit staatsregtelik of andersins, in enige opsig in die voormelde vier tydsvakke deur enige van die genoemde vreemde regerings, erken is by die bepaling van ons lotgevalle nie;

1.4 dat, ten spyte van ’n opstand wat bekendstaan as die Rebellie van 1914, en ’n Vredes-deputasie na Versailles in 1919, die Boerevolk se aandrang op Vryheid geïgnoreer is en van die tafel afgevee is;

1.5 en dat die Boerevolk deur die genade van ons Hemelse Vader, die Almagtige, steeds bestaan en as etniese eenheid steeds die reg het om ons geskiedkundige grondgebied en vaderland te besit, te bewoon en te bewerk in vreedsame naasbestaan met ander volkere.

2. EIS ONS, as Boere -Rebublikeine, hiermee:

2.1 die herstel van genoemde Boererepublieke as ons Boerevolk se grondgebied wat ons as Vaderland uit die uitreddende Vadershand ontvang het en waarop ons as Boerevolk volle wasdom bereik het en die herstel van genoemde Boererepublieke se vryheid en soewereiniteit.

3. ROEP ONS, die Boerevolk, alle etniese Boere en diegene wat hulle as lede, nasate en afstammelinge van die Boerevolk beskou, OP om hulle te verbind tot die inhoud van hierdie Manifes en dit aan ons volksgenote bekend te stel, sodat ons, as Boerevolk, se ideaal van soewereiniteit NOOIT tot niet sal gaan nie.

= = =

Ek, die ondergetekende,
beskou my as Boere-Republikein en lid van die Boerevolk en ek verbind my tot mede-werking om die herstel van genoemde Boererepublieke se vryheid en soewereiniteit te verwesenlik.

NAAM _____________________ HANDTEKENING_____________________ DATUM_____________________ PLEK_____________________

 

[BOERE-REPUBLIKEINE: VRYHEIDSMANIFES - PDF VERSION]
[E-pos: piet.rudolph@gmail.com]

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Specials

Banier
Banier

Vriende

Banier

Wie is aanlyn

Ons het 13 gaste aanlyn