Boerevolkstaat
Volksvergadering - Datum: 31/01/2015 PDF Afdruk E-pos
Sondag, 01 Februarie 2015 11:00

 

Volksvergadering
Datum: 31/01/2015
Plek: Bethlehem

Die Volks vergadering te Bethlehem het as volg verloop
1) Die vergadering is 20 minute laat begin oor tegniese probleme met skype en die internet, hierdie medium word gebruik om die vergadering wereldwyd te stuur sodat Boere wat dit nie kan bywoon nie toegang en insae daarin kan he.
2) Die sameroeper Eddy von Maltitz van die vergadering het almal bedank vir bywoning
3) Die sameroeper het die spreker David Christie voorgestel
4) David Christie het die geloofskwessies verduidelik en die vergadering geopen deur volle erkentlikheid van die Skepper van hemel en aarde gevolg deur n stille gebed.
5) David Christie het begin met n kort verduidelikking rondom die Boer se geskiedenis, die verskille rondom die Boer en Afrikaner en die feitlikke agtergrond van die identiteite van die twee groeperinge.
6) Hy het verder verduidelik deur middel van die geskiedenis die skaking van die Boer se identiteit asook die onderdrukking van die Boer in die vier tydvakke sedert 31 Mei 1902 deur die Britte en die Afrikaner mee lopers.
7) Die Republiekeinse manier van regering is deur David Christie verduidelik en die verskille tusse die westminister stelsel en die Republiekeinse stelsel is uitgelig.
8) David Christie het die vergadering gemaan om te stop om vir n leier te wag en dat elke Boer hier en daarbuite n leier is en daaromdan moet opstaan en lei.
9) Hy het verduidelik dat Administrateurs maar die wil van die volk moet uitdra en dat daardie administrateurs vir die volk werk en dat die volk die leiers is.
10) Hy het verder verduidelik dat die herstel van die Boere republieke en die soewereine vryheid van die Boervolk buite organisasie verband die enigste oplossing vir die Boervolk is en het verduidelik dat die verskille en idees van verskeie organisasies die volk verdeel en onder n wan indruk bring. Die vergadering teenwoordig het in eendrag saamgestem.
11) David Christie het hierna die vryheidsmanifes opgestel gelees en is dit Eendragtig aanvaar deur almal teenwoordig wat verstaan en besef dat dieselfde manifes kan verander volgens die wil van die volk.
12) Hierna is die veldkornet vir die wyk Oos Vrijstaat aangestel deur almal teenwoordig nl Veldkornet Eddy von Maltitz.
13) Die vergadering is daarna oorgegee aan die sameroeper wat die vloer oopgestel het vir vrae.
Vraag 1) n persoon is gevra om burgermaglede en oudsoldate te lei wat staan hom te doen?
ANTWOORD: ons moet versigtig wees om deel te neem aan oorlog praatjies en dade wat lyk of dit tot geweld kan lei dit kan net verreikende gevolge he en Boere in n situasie laat beland waar hulle toegesluit word as gevolg van daardie praatjies en handelinge. Waneer die volk n besluit daartoe geneem het sal dit in werking gestel word, maar op die huidige stadium maak ons nog die volk bymekaar om binne die laer te kom.
Vraag 2) N persoon is gevra om as Burgermeester te staan in n spesifieke dorp wat sal ons antwoord hierop wees?
ANTWOORD: Die Boer en die Boervolk neem geensinds deel aan politiek nie en val onder die Republikeinse bestel van regering ons het niks te make en wil niks te make he met n bestel waar volksvreemdes met groter getalle die lotgevalle van die Boervolk bepaal nie. Die Westminister stelsel van regeer is nie aanvaarbaar vir die Boer en die Boervolk nie.
14) Die opvolg vergadering vir die wyk Oos Vrijstaat is daarna deur almal teenwoordig uitgeroep met n datum wat so gou moontlik sal geskied
15) Die vergadering is daarna verdaag.


Foto Veldkornet Eddy von Maltitz

Eddy von Maltitz

 

David Christie

 
Boervolk Vergaderings (31 Januarie 2015) PDF Afdruk E-pos
Saterdag, 31 Januarie 2015 10:00

 

ZAR Virkleur

Boervolk Vergaderings

Dit was te vêr   ! !     Geen meer verskoning, almal kan bywoon
Kom neem deel al kan u dit nie fisies bywoon nie
!   Hoe gemaak   ??   --   Gebruik die Internet   !

Sou u hoor van 'n Boervolk vergadering en u wil dit graag bywoon, maar dit is te vêr om te ry   !

Kom luister hier 'lewendig' na die vergadering terwyl dit aan die gang is !

U kan ook selfs vrae vra waar u ookal mag woon, mog dit in Suid Afrika of oorsee wees   !


Volgende vergadering is te

"Bethlehem"

op
"31 Januarie 2015"

om
"15h00"

( Alle tye is SA tyd )

Aangebied deur Boervolk Radio

U kan ook deur Boervolk Radio inskakel - Klik Hier vir alternatiewe Luister skakels

Kies 'n Speler http://www.kompas.co.za/boervolk/

 
Kranslegging; graf Terre'Blanche: 31 Jan 2015 PDF Afdruk E-pos
Donderdag, 15 Januarie 2015 12:00

 

KRANSLEGGING; GRAF EUGENE TERRE’BLANCHE - VENTERSDORP, SATERDAG 31 JANUARIE 2015

Ventersdorp, 1993

Saterdag, 31 Januarie, 2015 herdenk ons as Boere-Republikeine, die verjaardag van die Boere patriot, Eugene Ney Terre’Blanche by die begraafplaas op die plaas by Randjesfontein, ongeveer 10 kilometer uit Ventersdorp op die Klerksdorp-pad.

Dit gaan ’n kort seremonie wees waar ons kransies gaan lê. As u kransies kan bring in die kleure van die Vierkleur, sal dit baie welkom wees.

Ons kom om 09 00 bymekaar by die ingang na die plaas langs die grootpad waar ons daarna in konvooi na die begraafplaas sal vertrek.

Met die heengaan van ons getroue kameraad, JP Meyer, het ons nie meer ’n kontak op Ventersdorp om vir ons ’n Vierkleur by die ingang aan te bring nie. As iemand weet van iemand wat vir ons die takie kan verrig, sal ons dit hoog op prysstel.

Vir navrae: Piet Rudolph: Sameroeper: Boere-Republikeine.
072 419 3516.

 
03 Jan 2015 - Radio met Pastor Eli James (True JisraEl) PDF Afdruk E-pos
Saterdag, 03 Januarie 2015 16:16

 

Pastor Eli JamesSaterdag 03 Januarie 2015. Met Eli James van EuroFolk Radio ('n Amerikaanse Radio Stasie) om 10vm Chicago tyd ( 6nm SA tyd ). Luister op Boervolk Radio (www.boervolkradio.co.za) of www.eurofolkradio.com/radio.html

 
Dr. Lets Pretorius: Boodskap vir 2015 PDF Afdruk E-pos
Donderdag, 01 Januarie 2015 00:00

 

Vanaf Boerevryheid (www.boerevryheid.co.za)

Dr Lets Pretorius

BOODSKAP 2015 AAN DIE BOEREVOLK.

Watter boodskap kan mens vir die Boerevolk in 2015 bring?

Is daar wanhoop of is daar hoop?

Is die offers gebring en die stryd gestry, verniet?

As daar hoop is en dit is sinvol, waarheen is die Boerevolk op pad?

Die bestaan van die Boerevolk word genadeloos deur die media van die dag en die liberale Afrikaner negeer en as entiteit ontken. Selfs die radiostasie wat deur die Boerevolk tot stand gebring is, vervang meedoënloos die term Boerevolk met Afrikanervolk.

Leiers van die Boerevolk is voortdurend in stryd met mekaar; op godsdienstige vlak bestaan verwarring en wantroue; gesinne dryf uitmekaar en jong mense bly openlik bymekaar. Daar word met moeite ‘n volks byeenkoms sonder onmin en verskille gereël. Die eens trotse Boer wat staan vir werklike waardes en beginsels , het amper van die lewensverhoog verdwyn.

Met reg kan gevra word of die Boerevolk werklik nog (wil) bestaan.

Ten spyte van die negatiewe, bly ek positief, dra ek ‘n boodskap van hoop oor en glo ek steeds in die toekoms van die Boerevolk. Ek en my gesin was in 1983 nog Afrikaners, wat nie die lig gesien het nie. Vandag is ons Boere. Toe BV in 2005 begin is, was die mense, wat geglo het dat hulle lede van die Boerevolk is, yl gesaai.

Hierdie situasie het intussen drasties te verander. Boeregedigte verskyn gereeld in die sosiale media. Boeremusiek (en nie Afrikanermusiek nie) word twee keer per week op die voormalige Boerestasie uitgesaai. Al meer word in ons eie taal van Boerenooiens, Boerebekkies en Boerekêrels gesing. Selfs Rolene Strauss word ‘n trotse Boerenooi genoem. Ek is daarvan oortuig dat die gees van die Boerevolk nie geblus kan word nie en dat daar vandag steeds “5000 bestaan wat die knie voor Baäl nie gebuig het nie.”

Onlangs het selfopgelegde Afrikanerleiers , wat die Boerevolk se erfenis terreine, met die hulp van die ANC geld geannekseer het, by Bloedrivier “oor die brug geloop”. Die brug op sigself as simboliek, is nie vir my ‘n probleem nie: trouens, wedersydse respek, samesprekings en onderhandelinge, was en is nog altyd deel van die Boerevolk se geskiedenis en lewensfilosofie.

Die gedenkplek by Ncoma is ook nie vir my problematies nie. Dit toon ten minste dat hulle nie skaam is om Zoeloes te wees nie. Nie skaam is om hulle gevalle soldate te gedenk nie, al het hulle ‘n nederlaag gely. Nie, soos sekere Afrikaners, oor hulle verlede skaam is nie.

Ek het egter inderdaad ‘n probleem met die Afrikaners, wat nie net die Boerevolk se geskiedenis en kultuurerfenis steel nie, maar te gretig is om hul “eie” te verlaat, oor die brug te loop en met volksvreemde rites en gebruike hulle te vereenselwig.
Die oplossing is daarin geleë dat elkeen aan sy eie “kant van die rivier” bly, sy eie kultuur en waardes daar beoefen en bewaar, maar bereid sal wees om die “oorkant bewoners” halfpad op die brug te ontmoet. Daar kan en moet, weerskante van die oewer beweeg word, en soos twee treinspore parallel aan mekaar beweeg. Die dwarslêers of brûe, sorg vir die wedersydse kommunikasie, begrip en respek.

Geforseerde integrasie en samevoeging van die spore of oewers, vernietig nie alleen die brûe en dwarslêers nie, maar het tot gevolg dat die trein ontspoor of die vloed alles vernietig.

Een so ‘n dwarslêer of brug, wat vandag uiters nodig is en die voortbestaan van die Boervolk sal verseker, is ‘n Kulturele Beraad oor die Toekoms van SA. Dit kan voorlopig KuBToSA genoem word. ‘n Meer aanvaarbare akroniem kan later gevind word.

By die beraad moet daar indringend gekyk word na ‘n Federale stelsel waarin die kulturele en demografiese diversiteit van SA beslag kan vind. Dit bied waarskynlik die mees aanvaarbare oplossing vir die huidige bestel. Onontbeerlik vir die voortbestaan van die Boerevolk, is die “Boerestans” soos reeds deur oom Manie Maritz en andere aan Dr Verwoerd versoek is. Die Boerevolk sal moet aandring op ‘n snytjie van die koek en een van die Federale State sal oorwegend deur die Boerevolk beset moet word. Die Afrikaner het dan die keuse om òf ook aanspraak te maak op eie gebied òf met die Bruinmense in die Kaap te amalgameer, òf om ‘n kosmopoliet in die groter Metro gebiede te word, òf om na ‘n hartsverandering, ‘n Boer te word.

Ek wil aan elke Boer ‘n voorspoedige 2015 toewens en elkeen aanmoedig om te volhard in die strewe na Boere nasionalisme en onafhanklikheid vir die Boerevolk wat daarmee saam gaan. Begin in jou eie huis deur te sorg dat ons Boergesinne gesonde gesins- en familiebande bou, soos dit hoort. Laat elke vader sy rol as vader met waardigheid en verantwoordelikheid uitleef. Laat die moeders hulle mans voluit ondersteun en hulle kinders as opregte Boerenooiens en Boerekêrels opvoed. Kinders moet die waardes en norme wat deur hul ouers neergelê is, met trots handhaaf.
Met gesonde Boeregesinne bou ons weer ‘n gesonde en waardige Boerevolk.

Dr Johan Lets Pretorius

LEWENSLANGE ERE PRESIDENT VAN DIE BOEREVOLK VERTEENWOORDIGENDE RAAD


(Geplaas op versoek van dr. Lets Pretorius)

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Specials

Banier
Banier

Vriende

Banier

Wie is aanlyn

Ons het 18 gaste aanlyn