Boerevolkstaat
Boere-Republikeine: Vryheidsmanifes PDF Afdruk E-pos
Maandag, 29 Desember 2014 07:07

 

Zuid-Afrikaansche RepubliekBOERE-REPUBLIKEINE: VRYHEIDSMANIFESOranje-Vrystaat
VERKLARING

In diepe bewustheid van ons afhanklikheid van ons Hemelse Vader, die Almagtige, as die enigste gesag en Lotsbepaler van volkere en spesifiek die Boerevolk,

1. VERKLAAR ONS, as Boere-Republikeine en lede van die Boerevolk

1.1 dat die Boererepublieke van die ZAR (Transvaal wat die republieke van Kliprivier en die Nieuwe Republiek van Vryheid ingesluit het) en die Oranje-Vrystaat, (hierna ons grondgebied genoem), state is wat internasionaal Volkeregtelik erken is en wat met wapengeweld onregmatig en onwettig deur Engeland geannekseer en van ons, die Boerevolk, afgeneem is, en wat op 31 Mei 1902 tot oorgawe gedwing is deur die volksmoord op 35 000 Boerekinders en -vrouens;

1.2 dat die Boerevolk en sy grondgebied hierna opeenvolgend deur die regerings van Groot-Britanje (1902-1910), die Unie van Suid Afrika (1910-1961), die Republiek va Suid-Afrika (1961-1994), en die huidige regering (1994 tot op hede), met volksvreemdes verswelg word;

1.3 dat ons, die Boerevolk, se volksbestaan nooit staatsregtelik of andersins, in enige opsig in die voormelde vier tydsvakke deur enige van die genoemde vreemde regerings, erken is by die bepaling van ons lotgevalle nie;

1.4 dat, ten spyte van ’n opstand wat bekendstaan as die Rebellie van 1914, en ’n Vredes-deputasie na Versailles in 1919, die Boerevolk se aandrang op Vryheid geïgnoreer is en van die tafel afgevee is;

1.5 en dat die Boerevolk deur die genade van ons Hemelse Vader, die Almagtige, steeds bestaan en as etniese eenheid steeds die reg het om ons geskiedkundige grondgebied en vaderland te besit, te bewoon en te bewerk in vreedsame naasbestaan met ander volkere.

2. EIS ONS, as Boere -Rebublikeine, hiermee:

2.1 die herstel van genoemde Boererepublieke as ons Boerevolk se grondgebied wat ons as Vaderland uit die uitreddende Vadershand ontvang het en waarop ons as Boerevolk volle wasdom bereik het en die herstel van genoemde Boererepublieke se vryheid en soewereiniteit.

3. ROEP ONS, die Boerevolk, alle etniese Boere en diegene wat hulle as lede, nasate en afstammelinge van die Boerevolk beskou, OP om hulle te verbind tot die inhoud van hierdie Manifes en dit aan ons volksgenote bekend te stel, sodat ons, as Boerevolk, se ideaal van soewereiniteit NOOIT tot niet sal gaan nie.

= = =

Ek, die ondergetekende,
beskou my as Boere-Republikein en lid van die Boerevolk en ek verbind my tot mede-werking om die herstel van genoemde Boererepublieke se vryheid en soewereiniteit te verwesenlik.

NAAM _____________________ HANDTEKENING_____________________ DATUM_____________________ PLEK_____________________

 

[BOERE-REPUBLIKEINE: VRYHEIDSMANIFES - PDF VERSION]
[E-pos: piet.rudolph@gmail.com]

 
27 Des 2014 - Radio met Pastor Eli James (True JisraEl) PDF Afdruk E-pos
Saterdag, 27 Desember 2014 17:12

 

Pastor Eli James27 Des 2014 om 18h00 (uur van nou) Radio met Eli James in Amerika insake die Boervolk http://www.eurofolkradio.com/radio.html

 
Ons bring hulde: kmdt Jopie Fourie - vandag 100 jaar gelede PDF Afdruk E-pos
Saterdag, 20 Desember 2014 10:00

 

ONS BRING HULDE-
kommmandant Jopie Fourie
Gebore op 17 Augustus 1879
Sterfdatum op 20 Desember 1914
in ‘n agterplaas van die Sentrale gevangenis, Pretoria.

Jopie Fourie

Vanoggend herinner my Boerekrygsgenoot, Dave Christie my ligdag daaraan dat dit vandag 100 jaar gelede is dat Jopie Fourie gesterf het.

Hierdie Boereheld wat kinderloos gesterf het voor ‘n vuurpeleton van genl Jan Smuts omdat hy gerebelleer het teen die Britse regering van Sy Majesteit, die koning van Engeland en vermoor is onder die Union Jack.

Toe ‘n afvaardiging, waaronder predikante, vir Smuts by sy huis by Irene, gaan sien het om te pleit vir begenadiging, was hy nie “tuis” nie maar daar is gesien hoe hy by die agterdeur van sy huis uitglip en in die veld in verdwyn!

Vandag, 100 jaar gelede het hierdie tragiese gebeurtenis hom in Pretoria afgespeel. Boereharte treur nog van “duldelose smarte” oor al die onreg deur die eeue aan ons Boerevolk gedoen. Dikwels deur mense wat voorgee om van “ons mense” te wees.

Getrou tot die dood geoffer vir Volk en Vaderland. Jopie Fourie – Ons sal onthou!

Opgestel en uitgegee deur Piet Rudolph namens die Aksiekomitee Orde Boerevolk. E-pos: piet.rudolph@gmail.com

The 1914 Rebellion

Boerevryheidstryd. Jopie Fourie was killed by Afrikaner & British. There was never an Afrikanerrebellie.

(picture by volkstaat.org)

 
To JisraEL: no merry Mithras PDF Afdruk E-pos
Dinsdag, 23 Desember 2014 07:07

To JisraEL: no merry Mithras

Artikel van Desember 25, 2011

sodat hulle vrees vir My ’n aangeleerde gebod van sterflinge is. MattithJaHûW (Mattith) 15:9

Want terwyl julle die Gebod van Elohim nalaat, hou julle aan die oorlewering van die sterflinge vas: die wassery van kanne en bekers, en ander dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie.
En Hy sê vir hulle: Julle verstaan dit goed om die Gebod van Elohim opsy te sit en so julle oorlewering te onderhou. Markus 7:8-9

JirmeJaHûW (JirmiJaH) 10:1-16
Waarskuwing teen die maak van Kersbome.

Luister na die Woord wat JaHWeH oor julle gespreek het, o huis van JisraEl!
2 So sê JaHWeH: Maak julle nie gewoond aan die weg van die nasies nie, en skrik nie vir die tekens van die Hemele, omdat die nasies daarvoor skrik nie.
3 Want die insettinge van die volke is nietigheid; want ‘n boom uit die bos kap hulle om, die handewerk van ‘n ambagsman met die byl.
4 Hulle versier hom met silwer en goud, hulle maak hom vas met spykers en hamers, dat hy nie waggel nie.
5 Soos ‘n voëlverskrikker in ‘n komkommertuin is hulle: hulle kan nie praat nie; ja, hulle moet gedra word, want hulle kan nie loop nie. Wees nie bevrees vir hulle nie, want hulle kan geen kwaad doen nie, maar daar is ook geen goeddoen by hulle nie.
6 Geeneen is soos U nie, o JaHWeH! U is groot, en U Naam is groot in Krag.
7 Wie sou U nie vrees nie, o Koning van die nasies? Want U kom dit toe; want onder al die wyse manne van die nasies en in hulle hele koninkryk is geeneen soos U nie.
8 Hulle is soos een wat vernietigend en dwaas [handel], ’n boom met leringe van leegheid.
9 Silwer wat plat geslaan is, word uit Tarsis gebring en goud uit Ufas, die werk van die ambagsman en van die hande van die goudsmid; koningsblou en purperrooi is hulle klere; ‘n werk van kunstenaars is hulle almal.
10 Maar JaHWeH is die Elohim van Waarheid, Hy is die lewende Elohim en ‘n ewige Koning; vir Sy Toorn beef die Aarde, en die nasies kan Sy Grimmigheid nie verdra nie -
11 so moet julle vir hulle sê: Die godin wat die Hemele en die Aarde nie gemaak het nie, sal vergaan van die Aarde af en onder hierdie Hemele uit -
12 HY wat die Aarde gemaak het deur SY Krag, wat die wêreld gegrond het deur SY Wysheid en die Hemele uitgespan het deur SY Verstand.
13 As HY SY Stem laat hoor, is daar ‘n geruis van waters in die Hemele; en Hy laat Vorste opstaan van die Einde van die Aarde; Hy maak bliksems vir die reën en laat Gees uitgaan uit Sy wapenkamers.
14 Elke adamiet word dom, sonder Kennis; elke goudsmid staan beskaamd deur die gesnede beeld; want sy gegote beeld is ‘n leuen, en daar is geen gees in hulle nie.
15 Hulle is nietigheid, skepsels vir spotterny; in die tyd van hulle straf verdwyn hulle.
16 Jakob se deel is nie soos hulle nie; want Hy is die Formeerder van alles, en JisraEl is die Septer van Sy erfenis; JaHWeH van die skeppings-leërmag is Sy Naam.

 
Geloftedag 2014 PDF Afdruk E-pos
Maandag, 15 Desember 2014 11:00

 

GELOFTEDAG 16 DESEMBER 2014

10 Oktober 1987 - Bloedrivier

1. Boere kom bymekaar vanaf 09 00 by Philadelphia-ark, h.v.  Van der Hoffweg en Charlstraat, Kameeldrift-Wes om hulle Geloftes te betaal.
2. Ons gaan in die eerste plek om ons dank en eer aan Hom te bring wat nog altyd ons as volk behoed en bewaar het.
3. Ons gaan om te verenig, te verinnig en ons lotsbestemming te betuig oor die Gelofte wat ons voorvadere plegtig afgelê en onderneem het by Bloedrivier, 176 jaar gelede.
4. As Boere-Republiekeine gaan ons om ons Vryheidsmanifes in ontvangs te neem en ons vaste voorneme te betuig dat ons vry wil wees en ons Boere-Republieke wil herstel omdat ons geen knegte wil wees en nie langer onder ’n vreemde dwinglandy wil staan nie.
5. Omdat ons wil toesien dat die grond wat aan ons voorsate behoort het weer ’n vaderland vir ons kinders en hulle nageslag sal wees.
6. Dat die onreg gepleeg teenoor 35 000 Boerkinders en –vrouens en hulle vryheidstryd  in die uitwissingsoorlog van 1899-1902 in herinnering geroep en hulle lyding behoorlik gedenk sal word.
7. Dat ons in diepe ootmoed ons afhanklikheid van ons Hemelse Vader daardeur sal betuig in ons proses van die herstel van ons Boerevolk en ons liefde teenoor ons volksgenote.

Kom, Boere, kom!

Piet Rudolph: Sameroeper.
072 419 3516

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Specials

Banier
Banier

Vriende

Banier

Wie is aanlyn

Ons het 17 gaste aanlyn