Boerevolkstaat
Ons bring hulde: kmdt Jopie Fourie - vandag 100 jaar gelede PDF Afdruk E-pos
Saterdag, 20 Desember 2014 10:00

 

ONS BRING HULDE-
kommmandant Jopie Fourie
Gebore op 17 Augustus 1879
Sterfdatum op 20 Desember 1914
in ‘n agterplaas van die Sentrale gevangenis, Pretoria.

Jopie Fourie

Vanoggend herinner my Boerekrygsgenoot, Dave Christie my ligdag daaraan dat dit vandag 100 jaar gelede is dat Jopie Fourie gesterf het.

Hierdie Boereheld wat kinderloos gesterf het voor ‘n vuurpeleton van genl Jan Smuts omdat hy gerebelleer het teen die Britse regering van Sy Majesteit, die koning van Engeland en vermoor is onder die Union Jack.

Toe ‘n afvaardiging, waaronder predikante, vir Smuts by sy huis by Irene, gaan sien het om te pleit vir begenadiging, was hy nie “tuis” nie maar daar is gesien hoe hy by die agterdeur van sy huis uitglip en in die veld in verdwyn!

Vandag, 100 jaar gelede het hierdie tragiese gebeurtenis hom in Pretoria afgespeel. Boereharte treur nog van “duldelose smarte” oor al die onreg deur die eeue aan ons Boerevolk gedoen. Dikwels deur mense wat voorgee om van “ons mense” te wees.

Getrou tot die dood geoffer vir Volk en Vaderland. Jopie Fourie – Ons sal onthou!

Opgestel en uitgegee deur Piet Rudolph namens die Aksiekomitee Orde Boerevolk. E-pos: piet.rudolph@gmail.com

The 1914 Rebellion

Boerevryheidstryd. Jopie Fourie was killed by Afrikaner & British. There was never an Afrikanerrebellie.

(picture by volkstaat.org)

 
To JisraEL: no merry Mithras PDF Afdruk E-pos
Dinsdag, 23 Desember 2014 07:07

To JisraEL: no merry Mithras

Artikel van Desember 25, 2011

sodat hulle vrees vir My ’n aangeleerde gebod van sterflinge is. MattithJaHûW (Mattith) 15:9

Want terwyl julle die Gebod van Elohim nalaat, hou julle aan die oorlewering van die sterflinge vas: die wassery van kanne en bekers, en ander dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie.
En Hy sê vir hulle: Julle verstaan dit goed om die Gebod van Elohim opsy te sit en so julle oorlewering te onderhou. Markus 7:8-9

JirmeJaHûW (JirmiJaH) 10:1-16
Waarskuwing teen die maak van Kersbome.

Luister na die Woord wat JaHWeH oor julle gespreek het, o huis van JisraEl!
2 So sê JaHWeH: Maak julle nie gewoond aan die weg van die nasies nie, en skrik nie vir die tekens van die Hemele, omdat die nasies daarvoor skrik nie.
3 Want die insettinge van die volke is nietigheid; want ‘n boom uit die bos kap hulle om, die handewerk van ‘n ambagsman met die byl.
4 Hulle versier hom met silwer en goud, hulle maak hom vas met spykers en hamers, dat hy nie waggel nie.
5 Soos ‘n voëlverskrikker in ‘n komkommertuin is hulle: hulle kan nie praat nie; ja, hulle moet gedra word, want hulle kan nie loop nie. Wees nie bevrees vir hulle nie, want hulle kan geen kwaad doen nie, maar daar is ook geen goeddoen by hulle nie.
6 Geeneen is soos U nie, o JaHWeH! U is groot, en U Naam is groot in Krag.
7 Wie sou U nie vrees nie, o Koning van die nasies? Want U kom dit toe; want onder al die wyse manne van die nasies en in hulle hele koninkryk is geeneen soos U nie.
8 Hulle is soos een wat vernietigend en dwaas [handel], ’n boom met leringe van leegheid.
9 Silwer wat plat geslaan is, word uit Tarsis gebring en goud uit Ufas, die werk van die ambagsman en van die hande van die goudsmid; koningsblou en purperrooi is hulle klere; ‘n werk van kunstenaars is hulle almal.
10 Maar JaHWeH is die Elohim van Waarheid, Hy is die lewende Elohim en ‘n ewige Koning; vir Sy Toorn beef die Aarde, en die nasies kan Sy Grimmigheid nie verdra nie -
11 so moet julle vir hulle sê: Die godin wat die Hemele en die Aarde nie gemaak het nie, sal vergaan van die Aarde af en onder hierdie Hemele uit -
12 HY wat die Aarde gemaak het deur SY Krag, wat die wêreld gegrond het deur SY Wysheid en die Hemele uitgespan het deur SY Verstand.
13 As HY SY Stem laat hoor, is daar ‘n geruis van waters in die Hemele; en Hy laat Vorste opstaan van die Einde van die Aarde; Hy maak bliksems vir die reën en laat Gees uitgaan uit Sy wapenkamers.
14 Elke adamiet word dom, sonder Kennis; elke goudsmid staan beskaamd deur die gesnede beeld; want sy gegote beeld is ‘n leuen, en daar is geen gees in hulle nie.
15 Hulle is nietigheid, skepsels vir spotterny; in die tyd van hulle straf verdwyn hulle.
16 Jakob se deel is nie soos hulle nie; want Hy is die Formeerder van alles, en JisraEl is die Septer van Sy erfenis; JaHWeH van die skeppings-leërmag is Sy Naam.

 
Geloftedag 2014 PDF Afdruk E-pos
Maandag, 15 Desember 2014 11:00

 

GELOFTEDAG 16 DESEMBER 2014

10 Oktober 1987 - Bloedrivier

1. Boere kom bymekaar vanaf 09 00 by Philadelphia-ark, h.v.  Van der Hoffweg en Charlstraat, Kameeldrift-Wes om hulle Geloftes te betaal.
2. Ons gaan in die eerste plek om ons dank en eer aan Hom te bring wat nog altyd ons as volk behoed en bewaar het.
3. Ons gaan om te verenig, te verinnig en ons lotsbestemming te betuig oor die Gelofte wat ons voorvadere plegtig afgelê en onderneem het by Bloedrivier, 176 jaar gelede.
4. As Boere-Republiekeine gaan ons om ons Vryheidsmanifes in ontvangs te neem en ons vaste voorneme te betuig dat ons vry wil wees en ons Boere-Republieke wil herstel omdat ons geen knegte wil wees en nie langer onder ’n vreemde dwinglandy wil staan nie.
5. Omdat ons wil toesien dat die grond wat aan ons voorsate behoort het weer ’n vaderland vir ons kinders en hulle nageslag sal wees.
6. Dat die onreg gepleeg teenoor 35 000 Boerkinders en –vrouens en hulle vryheidstryd  in die uitwissingsoorlog van 1899-1902 in herinnering geroep en hulle lyding behoorlik gedenk sal word.
7. Dat ons in diepe ootmoed ons afhanklikheid van ons Hemelse Vader daardeur sal betuig in ons proses van die herstel van ons Boerevolk en ons liefde teenoor ons volksgenote.

Kom, Boere, kom!

Piet Rudolph: Sameroeper.
072 419 3516

 
Boere-vryheidkonferensie: Sat 29 Nov 2014 PDF Afdruk E-pos
Maandag, 01 Desember 2014 08:00

 

BOERE-VRYHEIDSKONFERENSIE SATERDAG 29 NOVEMBER 2014

1. ’n Groepie Boere het Saterdag bymekaargekom met die doel om te besin oor Vryheid en die herstel van ons Republieke. Dit was in die pragtige, stil en rustige gedeelte by Wintersnest. ’n Gemoedelike gees het geheers en daar was ’n gees van samehorigheid merkbaar aanvoelbaar, ter voorbereiding op ’n verklaring van voorneme oor wie ons is en waarheen ons op pad is . Die bespreking was duidelik en daar was besliste menings oor hoe hierdie geskiedkundige dokument moet lees. Dit word tans voorberei vir vrystelling.

2. Daar was ook ’n duidelike diepe bewustheid aanwesig van ons diep afhanklikheid van die Almagtige en Sy hand in die lotgevalle van ons Boerevolk. Hierdie nietige oomblik in die lewe van dié wat teenwoordig was, sal ons altyd bybly.

3. Na ete is ’n foto geneem van die loodsingskomitee wat hierby aangeheg word. Name word nie verstrek op hierdie stadium nie aangesien almal se goedkeuring nog nie verkry is nie.

4. Die opmars na Vryheid het begin. Ons sal oorwin want ons wil oorwin!

Piet Rudolph: Sameroeper

Boere-vryheidskonferensie, Saterdag 29 November 2014

Sittende van links na regs: Annelie Koekemoer, Piet Rudolph, Ben Strijdom en André Visage.

Eerste Ry van voor (L na R): Leon Koekemoer, Sandra Rudolph, Berril Clarke, Henry Pinkham, Matruh Pinkham, Dave Christie, Erica Scheepers (agter Ben Strijdom), Lettie Kriel, Daleen Joubert, Suzette Gey van Pittius.

Agterste Ry (L na R): Lou Pretorius, Hendrik Scheepers, Pieter van Wyk, Richard Grobler, Michael Schmidt, Martie Norman, Terry Norman (verskuil), Eddie Joubert, Tinus Gey van Pittius .

Afwesig: Dup du Plessis, Sandra Rudolph (jnr)

Fotograaf: Edwin Clarke.

 
Boere-Republikeinse konferensie: Sat 29 Nov 2014 PDF Afdruk E-pos
Dinsdag, 18 November 2014 08:00

 

BOERE-REPUBLIKEINSE KONFERENSIE, SATERDAG 29 NOVEMBER, 2014 OM 08 00 TOT 15 00

Vierkleur - simbole van sy volk se vryheid

1. AGENDA
Hiermee die voorlaaste kennisgewing van die beoogde Eerste Boere-konferensie rondom Volk, Vryheid en Grondgebied.

2. Ter tafel is die aanghegte konsep-manifes ter bespreking en finalisering.Dit is nie in klipgekap nie. U gaan deur samesprekings en konsensus ons pad vorentoe bepaal. Geliewe daarop te let dat ons nie variasies op die tema gaan toelaat nie. Dit gaan ook nie ’n geloofsbespreking wees nie. Nog minder gaan ons die Afrikaners, hgulle organisasies of hulle doen en late bespreek. Vir daardie rede word die agenda so kort as moontlik gehou. Ons besluite sal egter ’n baie wyer implikasie hê. Weet ook dat as u die konferensie bywoon, doen u dit as Boere-Republikein en bespreek ons net die herstel van die gewese Boere-Republieke. Daar is nie waarnemerstatus nie!

3. ’n Samevatting van vorige kennisgewings is die plek waar die konferensie gaan plaasvind nl.
Attitude Paint Ball Club
Ericastaat 14,
Wintersnest
Akasia. Pretoria.
4. Om die koste te delg vra ons vir ’n bydrae van R 100 per persoon. Dit sluit ’n middagete in. Ons versoek dat u die fondse sal inbetaal in die Volkskansel- rekening wat vir die doel geskep is
Geliewe u R 100 in te betaal vooraf by Bet-EL, Absa Rek Nr. 760 143 995- Tak 303-244. Gee asb. vir my kennis dat u kom.

Ons gaan ’n grootse konferensie hou en ons besluite gaan betrekking hê op ons verste toekoms.
5. Aangheg die konsep.
Onderstaande konsep sal op 29 Novermber ter tafel gelê om bespreek te word.

DEKLARASIE VAN VOORNEME:
1. Hiermee verklaar ons, as part en deel van die Boerevolk en as Boere-Republkeinsgesindes, ons voorneme om deur middel van oortuiging en oorreding, diegene wat hulle as lede, nasate en afstammelinge van die Boerevolk beskou, oor te haal tot:
1(a). Die aanvaarding dat die Boere-republieke van die ZAR (Transvaal wat die republieke van Kliprivier en die Nieuwe Republiek van Vryheid ingesluit het) en die Oranje-Vrystaat, hierna ons grondgebied genoem, met wapengeweld en die vermoording van 35 000 Boerekinders en -vrouens, onregmatig op 31 Mei 1902, van ons Boerevolk afgeneem is;
1(b). Dat die Boerevolk en sy grondgebied agtereenvolgens deur die regerings van Groot-Brittanje, (1902-1910) die Unie van Suid-Afrika 1910-1961) en die Republiek van Suid-Afrika (1961-94) en tans deur die ANC-regering van 1994 tot op hede, bloot geinkorporeer is; en deur vreemde getalle verswelg word;
1(c). Dat ons Boerevolk nooit in die vier tydsvakke deur enige van dié regerings, in enig opsig oor sy lotgevalle erken is nie;
1(d). Dat ten spyte van ’n opstand, bekend as die rebellie van 1914 en ’n Vredes-deputasie na Versailles in 1919, die Boerevolk se aandrang op Vryheid geïgnoreer en van die tafel gevee is.
2. Derhalwe verklaar ons as Boere-Republikeine, dat dit ons vaste voorneme is om die Herstel en Vryheid van genoemde Boere-republieke op te eis.
3. Dat dit op vreedsame wyse en deur ’n referendum bepaal sal word.
4. Dat ons met almal rondom ons in vreedsame naasbestaan wil verkeer. Ook met diegene wie se voorouers saam met ons voorouers op hierdie grondgebied verkeer het en dat ons na wyses sal soek om vreedsame naasbestaan te verseker tot die heil en vooruitgang van die hele gebied bekend as Suid-Afrika;
5. Dat ons geen aandrang het op enige ander grond as daardie wat ons uit die uitreddende Vadershand ontvang het en waarop ons as Boerevolk volle wasdom bereik het nie;

Piet Rudolph: Organiseerder
072 419 3516.

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Specials

Banier
Banier

Vriende

Banier

Wie is aanlyn

Ons het 14 gaste aanlyn