Boerevolkstaat
Boere-vryheidkonferensie: Sat 29 Nov 2014 PDF Afdruk E-pos
Maandag, 01 Desember 2014 08:00

 

BOERE-VRYHEIDSKONFERENSIE SATERDAG 29 NOVEMBER 2014

1. ’n Groepie Boere het Saterdag bymekaargekom met die doel om te besin oor Vryheid en die herstel van ons Republieke. Dit was in die pragtige, stil en rustige gedeelte by Wintersnest. ’n Gemoedelike gees het geheers en daar was ’n gees van samehorigheid merkbaar aanvoelbaar, ter voorbereiding op ’n verklaring van voorneme oor wie ons is en waarheen ons op pad is . Die bespreking was duidelik en daar was besliste menings oor hoe hierdie geskiedkundige dokument moet lees. Dit word tans voorberei vir vrystelling.

2. Daar was ook ’n duidelike diepe bewustheid aanwesig van ons diep afhanklikheid van die Almagtige en Sy hand in die lotgevalle van ons Boerevolk. Hierdie nietige oomblik in die lewe van dié wat teenwoordig was, sal ons altyd bybly.

3. Na ete is ’n foto geneem van die loodsingskomitee wat hierby aangeheg word. Name word nie verstrek op hierdie stadium nie aangesien almal se goedkeuring nog nie verkry is nie.

4. Die opmars na Vryheid het begin. Ons sal oorwin want ons wil oorwin!

Piet Rudolph: Sameroeper

Boere-vryheidskonferensie, Saterdag 29 November 2014

Sittende van links na regs: Annelie Koekemoer, Piet Rudolph, Ben Strijdom en André Visage.

Eerste Ry van voor (L na R): Leon Koekemoer, Sandra Rudolph, Berril Clarke, Henry Pinkham, Matruh Pinkham, Dave Christie, Erica Scheepers (agter Ben Strijdom), Lettie Kriel, Daleen Joubert, Suzette Gey van Pittius.

Agterste Ry (L na R): Lou Pretorius, Hendrik Scheepers, Pieter van Wyk, Richard Grobler, Michael Schmidt, Martie Norman, Terry Norman (verskuil), Eddie Joubert, Tinus Gey van Pittius .

Afwesig: Dup du Plessis, Sandra Rudolph (jnr)

Fotograaf: Edwin Clarke.

 
Boere-Republikeinse konferensie: Sat 29 Nov 2014 PDF Afdruk E-pos
Dinsdag, 18 November 2014 08:00

 

BOERE-REPUBLIKEINSE KONFERENSIE, SATERDAG 29 NOVEMBER, 2014 OM 08 00 TOT 15 00

Vierkleur - simbole van sy volk se vryheid

1. AGENDA
Hiermee die voorlaaste kennisgewing van die beoogde Eerste Boere-konferensie rondom Volk, Vryheid en Grondgebied.

2. Ter tafel is die aanghegte konsep-manifes ter bespreking en finalisering.Dit is nie in klipgekap nie. U gaan deur samesprekings en konsensus ons pad vorentoe bepaal. Geliewe daarop te let dat ons nie variasies op die tema gaan toelaat nie. Dit gaan ook nie ’n geloofsbespreking wees nie. Nog minder gaan ons die Afrikaners, hgulle organisasies of hulle doen en late bespreek. Vir daardie rede word die agenda so kort as moontlik gehou. Ons besluite sal egter ’n baie wyer implikasie hê. Weet ook dat as u die konferensie bywoon, doen u dit as Boere-Republikein en bespreek ons net die herstel van die gewese Boere-Republieke. Daar is nie waarnemerstatus nie!

3. ’n Samevatting van vorige kennisgewings is die plek waar die konferensie gaan plaasvind nl.
Attitude Paint Ball Club
Ericastaat 14,
Wintersnest
Akasia. Pretoria.
4. Om die koste te delg vra ons vir ’n bydrae van R 100 per persoon. Dit sluit ’n middagete in. Ons versoek dat u die fondse sal inbetaal in die Volkskansel- rekening wat vir die doel geskep is
Geliewe u R 100 in te betaal vooraf by Bet-EL, Absa Rek Nr. 760 143 995- Tak 303-244. Gee asb. vir my kennis dat u kom.

Ons gaan ’n grootse konferensie hou en ons besluite gaan betrekking hê op ons verste toekoms.
5. Aangheg die konsep.
Onderstaande konsep sal op 29 Novermber ter tafel gelê om bespreek te word.

DEKLARASIE VAN VOORNEME:
1. Hiermee verklaar ons, as part en deel van die Boerevolk en as Boere-Republkeinsgesindes, ons voorneme om deur middel van oortuiging en oorreding, diegene wat hulle as lede, nasate en afstammelinge van die Boerevolk beskou, oor te haal tot:
1(a). Die aanvaarding dat die Boere-republieke van die ZAR (Transvaal wat die republieke van Kliprivier en die Nieuwe Republiek van Vryheid ingesluit het) en die Oranje-Vrystaat, hierna ons grondgebied genoem, met wapengeweld en die vermoording van 35 000 Boerekinders en -vrouens, onregmatig op 31 Mei 1902, van ons Boerevolk afgeneem is;
1(b). Dat die Boerevolk en sy grondgebied agtereenvolgens deur die regerings van Groot-Brittanje, (1902-1910) die Unie van Suid-Afrika 1910-1961) en die Republiek van Suid-Afrika (1961-94) en tans deur die ANC-regering van 1994 tot op hede, bloot geinkorporeer is; en deur vreemde getalle verswelg word;
1(c). Dat ons Boerevolk nooit in die vier tydsvakke deur enige van dié regerings, in enig opsig oor sy lotgevalle erken is nie;
1(d). Dat ten spyte van ’n opstand, bekend as die rebellie van 1914 en ’n Vredes-deputasie na Versailles in 1919, die Boerevolk se aandrang op Vryheid geïgnoreer en van die tafel gevee is.
2. Derhalwe verklaar ons as Boere-Republikeine, dat dit ons vaste voorneme is om die Herstel en Vryheid van genoemde Boere-republieke op te eis.
3. Dat dit op vreedsame wyse en deur ’n referendum bepaal sal word.
4. Dat ons met almal rondom ons in vreedsame naasbestaan wil verkeer. Ook met diegene wie se voorouers saam met ons voorouers op hierdie grondgebied verkeer het en dat ons na wyses sal soek om vreedsame naasbestaan te verseker tot die heil en vooruitgang van die hele gebied bekend as Suid-Afrika;
5. Dat ons geen aandrang het op enige ander grond as daardie wat ons uit die uitreddende Vadershand ontvang het en waarop ons as Boerevolk volle wasdom bereik het nie;

Piet Rudolph: Organiseerder
072 419 3516.

 
Die afsluiting van 'n era - Die onsterflikheid van die Vryheidsideaal PDF Afdruk E-pos
Sondag, 09 November 2014 08:00

 

DIE AFSLUITING VAN ’N ERA- DIE VERGANGLIKHEID VAN DIE MENS- DIE ONSTERFLIKHEID VAN DIE VRYHEIDSIDEAAL

Vrydagoggend 10 30 het ons vir Servaas de Wet, oudkommandant-generaal van die AWB, vaarwel gaan sê.

Helaas, die afsluiting van ’n era soos op die onderstaande foto gesien kan word, Dit is ’n foto van ’n byeenkoms waar die AWB en HNP gepleit het vir ’n staanplek vir die wit man in Suid-Afrika. Op die foto verskyn mnre. Jaap Marais van die HNP, Eugene Terre’Blanche van die AWB tesame met kol. Servaas de Wet. Al drie nou reeds heengegaan.

By die kerk het mnr. Louis vd Schyff, sekretaris van die HNP, verhaal hoe die drieman in Junie 1990 by die Uniegebou met F.W de Klerk gaan praat het oor die teostand wat ons nou in is en wat hulle voorsien het gaan gebeur.

By die diens was teenwoordig mnr Andries Breytenbach, hoofleier van die HNP en mnr. Louis vd Shyff, mnre Andre Visagie en R Swanepoel van die Geloftevolk-Republikeine. Die AWB was verteenwoordig deur mnr. Jerry Bezuidenhout en die nuwe KG. Die begrafnisdiens is waargeneem deur dr. Wynand Swanepoel.

Vir al drie die heengegane manne wat so verbete in die stryd teen oorgawe gestry het, sou dit sekerlik ’n riem onder die hart gewees het om te weet dat die vryheidstryd woed voort. Weliswaar in klein verskillende stroompies wat uiteindelik weer sal groei tot ‘n magtige bruisende rivier van Vryheid. Nou is dit nog net ’n ideeal. Maar dit is besig om te groei. Hulle strewe was dus nie verniet nie. Die vryheidsdrang is onsterflik! Rus in vrede, kamerade.

Piet Rudolph: Boere-Republikein
072 419 3516.

Eugene Terre'Blanche, Servaas de Wet en Jaap Marais. 1991

 
Konferensies: Vryheid Boerevolk, 29 Nov 2014 PDF Afdruk E-pos
Vrydag, 07 November 2014 10:00

 

KONFERENSIES : Vryheid Boerevolk.

VierkleurSaterdag 29 November 2014: Pretoria
0800 vir 0830
Tweede kennisgewing:

PLEK:
ATTITUDE P.B.C
ERICASTRAAT 14
WINTERSNEST
AKASIA
Pretoria- Noord
(ry vanaf Pretoria- Noord met Daan de Wet Nel tot by Renestraat, draai links tot by Ericastraat, links- Kyk uit vir spandoek of vlae.

Dringende versoek: Kennisgewing dat u die vergadering gaan bywoon is noodsaaklik om sitplek en ete te beplan.
Geliewe u R 100 in te betaal vooraf by Bet-EL, Absa Rek Nr. 760 143 995- Tak 303-244. Gee asb. vir my kennis dat u kom.

Ons gaan ’n grootse konferensie hou en ons besluite gaan betrekking hê op ons verste toekoms.

Tot dusver het ons twee besprekingspunte gekry.

Kom Boere, dit is opstaantyd.

Piet Rudolph: Organiseerder
072 419 3516.

 
Servaas de Wet - In Memoriam (Okt 2014) PDF Afdruk E-pos
Saterdag, 01 November 2014 12:00

 

Eugene Terre'Blanche, Servaas de Wet en Jaap Marais. 1991

SERVAAS DE WET- IN MEMORIAM

Hierdie week het die eerste kommandant-generaal van die AWB, kolonel Servaas de Wet (egte rang) ontslaap. Hy was 83.

’n Paar maande gelede het hy nog op sy kleinhoewe ’n aantal huisrowers aangevat en verwilder.

Servaas sal onthou word vir sy toegewydheid aan die regse saak. Behalwe sy kommandantskap van die AWB was hy ook nog ’n Hoofbestuurslid van die HNP. Op ’n geleentheid het die HNP dringend geld gekort. Servaas het hulle te hulp gesnel deur ’n verband op sy eiendom te neem.

Ek self het op twee geleenthede in die politiek sy bemoeinis ervaar. In Februarie 1991 terwyl ek in aanhouding was en op ’n eetstaking, het die AWB en ander instansies, ’n protesvergadering op die plein gehou.Sy party was afwesig. Dit was ’n groot byeenkoms en gemoedere het hoog geloop. Servaas het daar gepraat en hy het die regering gewaarsku dat as ek op die eetstaking sou sterf, die regering maar sal moes die verantwoordelikheid aanvaar wat daarop sou volg.

Die AWB wou ’n TV-stel vir ons regse aangehoudenes by die tronk gaan aflewer. Op pad daarheen het dit begin rof raak en is oplopendes deur die polisie onder traanrook en rubberkoeëls gesteek. Oproer was aan die uitbreek. Deur Servaas se bemiddeling en leierskap is die beroering tot kalmte gebring; is die TV-stel afgelewer en gearresteerdes losgelaat. Die arme TV-stel het so deurgeloop onder die traanrook dat ons dit nag en dag moes aanlos om die traanrook uit te kry!

’n Maand later is ek vrygelaat. As dit nie vir die byeenkoms en oploop was nie, sou dit nie so vinnig gebeur het nie!
In ongeveer 2004-2006 is ek onwettig by die Boeremagverhoor gearresteer en kwaadwilliglik vir sewe dae aangehou. Servaas het my te hulp gesnel en my borg van R500 betaal. Hy het ook verskeie kere die uitgerekte hofsaak bygewoon. Met die daaropvolgende siviele saak het hy altyd geskakel om sterkte toe te wens en was net so verheug as ek toe ons die saak wen!

Nou het die afskeid aangebreek en gaan jy die ewige rus in. Ek sal jou mis Servaas. Jy was nie ’n maklike man nie maar vrees het jy nie geken nie. Jou beginsels was joune, ondebatteerbaar maar rotsvas!

Rus in vrede, kameraad.

Piet Rudolph: Boere-Republikeine

Servaas de Wet, 2013

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Specials

Banier
Banier

Vriende

Banier

Wie is aanlyn

Ons het 14 gaste aanlyn