Boerevolkstaat
Die afsluiting van 'n era - Die onsterflikheid van die Vryheidsideaal PDF Afdruk E-pos
Sondag, 09 November 2014 08:00

 

DIE AFSLUITING VAN ’N ERA- DIE VERGANGLIKHEID VAN DIE MENS- DIE ONSTERFLIKHEID VAN DIE VRYHEIDSIDEAAL

Vrydagoggend 10 30 het ons vir Servaas de Wet, oudkommandant-generaal van die AWB, vaarwel gaan sê.

Helaas, die afsluiting van ’n era soos op die onderstaande foto gesien kan word, Dit is ’n foto van ’n byeenkoms waar die AWB en HNP gepleit het vir ’n staanplek vir die wit man in Suid-Afrika. Op die foto verskyn mnre. Jaap Marais van die HNP, Eugene Terre’Blanche van die AWB tesame met kol. Servaas de Wet. Al drie nou reeds heengegaan.

By die kerk het mnr. Louis vd Schyff, sekretaris van die HNP, verhaal hoe die drieman in Junie 1990 by die Uniegebou met F.W de Klerk gaan praat het oor die teostand wat ons nou in is en wat hulle voorsien het gaan gebeur.

By die diens was teenwoordig mnr Andries Breytenbach, hoofleier van die HNP en mnr. Louis vd Shyff, mnre Andre Visagie en R Swanepoel van die Geloftevolk-Republikeine. Die AWB was verteenwoordig deur mnr. Jerry Bezuidenhout en die nuwe KG. Die begrafnisdiens is waargeneem deur dr. Wynand Swanepoel.

Vir al drie die heengegane manne wat so verbete in die stryd teen oorgawe gestry het, sou dit sekerlik ’n riem onder die hart gewees het om te weet dat die vryheidstryd woed voort. Weliswaar in klein verskillende stroompies wat uiteindelik weer sal groei tot ‘n magtige bruisende rivier van Vryheid. Nou is dit nog net ’n ideeal. Maar dit is besig om te groei. Hulle strewe was dus nie verniet nie. Die vryheidsdrang is onsterflik! Rus in vrede, kamerade.

Piet Rudolph: Boere-Republikein
072 419 3516.

Eugene Terre'Blanche, Servaas de Wet en Jaap Marais. 1991

 
Konferensies: Vryheid Boerevolk, 29 Nov 2014 PDF Afdruk E-pos
Vrydag, 07 November 2014 10:00

 

KONFERENSIES : Vryheid Boerevolk.

VierkleurSaterdag 29 November 2014: Pretoria
0800 vir 0830
Tweede kennisgewing:

PLEK:
ATTITUDE P.B.C
ERICASTRAAT 14
WINTERSNEST
AKASIA
Pretoria- Noord
(ry vanaf Pretoria- Noord met Daan de Wet Nel tot by Renestraat, draai links tot by Ericastraat, links- Kyk uit vir spandoek of vlae.

Dringende versoek: Kennisgewing dat u die vergadering gaan bywoon is noodsaaklik om sitplek en ete te beplan.
Geliewe u R 100 in te betaal vooraf by Bet-EL, Absa Rek Nr. 760 143 995- Tak 303-244. Gee asb. vir my kennis dat u kom.

Ons gaan ’n grootse konferensie hou en ons besluite gaan betrekking hê op ons verste toekoms.

Tot dusver het ons twee besprekingspunte gekry.

Kom Boere, dit is opstaantyd.

Piet Rudolph: Organiseerder
072 419 3516.

 
Servaas de Wet - In Memoriam (Okt 2014) PDF Afdruk E-pos
Saterdag, 01 November 2014 12:00

 

Eugene Terre'Blanche, Servaas de Wet en Jaap Marais. 1991

SERVAAS DE WET- IN MEMORIAM

Hierdie week het die eerste kommandant-generaal van die AWB, kolonel Servaas de Wet (egte rang) ontslaap. Hy was 83.

’n Paar maande gelede het hy nog op sy kleinhoewe ’n aantal huisrowers aangevat en verwilder.

Servaas sal onthou word vir sy toegewydheid aan die regse saak. Behalwe sy kommandantskap van die AWB was hy ook nog ’n Hoofbestuurslid van die HNP. Op ’n geleentheid het die HNP dringend geld gekort. Servaas het hulle te hulp gesnel deur ’n verband op sy eiendom te neem.

Ek self het op twee geleenthede in die politiek sy bemoeinis ervaar. In Februarie 1991 terwyl ek in aanhouding was en op ’n eetstaking, het die AWB en ander instansies, ’n protesvergadering op die plein gehou.Sy party was afwesig. Dit was ’n groot byeenkoms en gemoedere het hoog geloop. Servaas het daar gepraat en hy het die regering gewaarsku dat as ek op die eetstaking sou sterf, die regering maar sal moes die verantwoordelikheid aanvaar wat daarop sou volg.

Die AWB wou ’n TV-stel vir ons regse aangehoudenes by die tronk gaan aflewer. Op pad daarheen het dit begin rof raak en is oplopendes deur die polisie onder traanrook en rubberkoeëls gesteek. Oproer was aan die uitbreek. Deur Servaas se bemiddeling en leierskap is die beroering tot kalmte gebring; is die TV-stel afgelewer en gearresteerdes losgelaat. Die arme TV-stel het so deurgeloop onder die traanrook dat ons dit nag en dag moes aanlos om die traanrook uit te kry!

’n Maand later is ek vrygelaat. As dit nie vir die byeenkoms en oploop was nie, sou dit nie so vinnig gebeur het nie!
In ongeveer 2004-2006 is ek onwettig by die Boeremagverhoor gearresteer en kwaadwilliglik vir sewe dae aangehou. Servaas het my te hulp gesnel en my borg van R500 betaal. Hy het ook verskeie kere die uitgerekte hofsaak bygewoon. Met die daaropvolgende siviele saak het hy altyd geskakel om sterkte toe te wens en was net so verheug as ek toe ons die saak wen!

Nou het die afskeid aangebreek en gaan jy die ewige rus in. Ek sal jou mis Servaas. Jy was nie ’n maklike man nie maar vrees het jy nie geken nie. Jou beginsels was joune, ondebatteerbaar maar rotsvas!

Rus in vrede, kameraad.

Piet Rudolph: Boere-Republikeine

Servaas de Wet, 2013

 
Beoogde Boere-Republikeinekonferensie PDF Afdruk E-pos
Donderdag, 09 Oktober 2014 08:00

 

Ons is Boere-Republikeine

BEOOGDE BOERE-REPUBLIKEINEKONFERENSIE

Met die oog daarop dat ons as Boer-Republikeine ons eis om die herstel van die Boer-Republieke op die tafel wil kry, is ons van voorneme om 'n konferensie daaroor te hou.

Dit sal 'n konferensie wees vir werklike Boer-Repubkikeine. Dei plek en datum sal nog aangekondig word.

'n Uitnodiging sal ook gestuur word aan alle bekende Boere-Republikeine tesame met 'n konsepvoorstel vir kommentaar en bespreking met die oog op die formulering van 'n amptelike dokument, Onderstaande is die konsepvoorstel: U kan met my skakel oor enige voorstelle wat u mag hê.

BOERE-REPUBLIKEINE – VRYHEIDSMANIFES en
DEKLARASIE VAN VOORNEME:
1. Hiermee verklaar ons, as part en deel van die Boerevolk en as Boere-Republikeinsgesindes, ons voorneme om deur middel van oortuiging en oorreding, diegene wat hulle as lede, nasate en afstammelinge van die Boerevolk beskou, oor te haal tot:

1(a). Die aanvaarding dat die Boere-republieke van die ZAR (Transvaal wat die republieke van Kliprivier en die Nieuwe Republiek van Vryheid ingesluit het) en die Oranje-Vrystaat, hierna ons grondgebied genoem, met wapengeweld en die vermoording van 35 000 Boere-kinders en -vrouens, onregmatig op 31 Mei 1902, van ons Boerevolk afgeneem is;

1(b). Dat die Boerevolk en sy grondgebied agtereenvolgens deur die regerings van Groot-Brittanje, (1902-1910) die Unie van Suid-Afrika 1910-1961) en die Republiek van Suid-Afrika (1961-94) en tans deur die ANC-regering van 1994 tot op hede, bloot geinkorporeer is; en deur vreemde getalle verswelg word;

1(c). Dat ons Boerevolk nooit in die vier tydsvakke van vreemde oorheersing deur enige van dié regerings, in enige opsig oor hulle lotgevalle erken is nie;

1(d). Dat ten spyte van ’n opstand, bekend as die rebellie van 1914 en ’n Vredes-deputasie na Versailles in 1919, die Boerevolk se aandrang op Vryheid geïgnoreer en van die tafel gevee is
.
2. Derhalwe verklaar ons as Boere-Republikeine, dat dit ons vaste voorneme is om die Herstel en Vryheid van genoemde Boere-republieke op te eis.

3. Dat dit sover moontlik op vreedsame wyse en deur ’n referendum bepaal sal word.

4. Dat ons met almal rondom ons in vreedsame naasbestaan wil verkeer sonder enige onderdanigheid of beletsel op ons vryheid,

Ook met diegene wie se voorouers saam met ons voorouers op hierdie grondgebied verkeer het en dat ons na wyses sal soek om vreedsame naasbestaan te verseker tot die heil en vooruitgang van die hele gebied bekend as Suid-Afrika;
5. Dat ons geen aandrang het op enige ander grond as daardie wat ons uit die uitreddende Vadershand ontvang het en waarop ons as Boerevolk volle wasdom bereik het nie

(Tot sover die konsep.);
Piet Rudolph: namens Boere-Republikeine
tel. 072 419 3516
e/pos: piet.rudolph@gmail.com
fb Boere-Republikeine
 
Vryheid is ons leeftyd - Piet Rudolph PDF Afdruk E-pos
Donderdag, 02 Oktober 2014 08:00

 

VRYHEID IN ONS LEEFTYD!

Maritz, Upington 1914

Op 31 Mei 1902, eenhonderd en twaalfjaar gelede, het die Boerevolk sy Vryheid verloor by die Vernedering van Vereeniging. Beide die twee Boere-republieke van die ZAR- wat Noord-Natal ingesluit het- en die Oranje-Vrystaat se Vryheid was daarmee heen. Om dit te kon regkry moes die Britse Veroweraar vir bykans 3 jaar ’n uitwissingsoorlog, teen die twee klein republiekies voer. Vrouens en kinders is in konsentrasiekampe vermoor; plase is afgebrand; veestapels vernietig en weerbare mans en onweerbare seuns gevange geneem en letterlik gedeporteer om hulle uit die gevegsterrein te kry! Boonop het die Britte die inwoners van sy twee kolonies letterlik geterroriseer om teen die Boere oorlog te voer omdat hulle gevrees het dat die Kaapse Afrikaner hulle by die Boere kon voeg.
Geen duideliker beskrywing kan hieroor gegee word nie as in die formidabele werk van die Staatshistorikus,dr. J.H. Breytenbach, in deel 2 van sy reeks- Die Geskiedenis van die Tweede Vryheidsoorlog in Suid-Afrika,1899-1902- bls. 179 waar hy die volgende skryf oor ’n Britse geskiedskrywer se siening oor ’n invalsplan van lord Methuen. Volgens die Brit, sou ’n mislukking daarvan, “ slegs as aanmoediging vir die nog huiwerende Afrikaners in Kaapland gedien het om by die Boeremagte aan te sluit.”
Sedert daardie gebeure was ons nog nooit weer vry nie. Ons, die Boerevolk en sy grondgebied is agtereenvolgens deur die regerings van Groot-Brittanje, (1902-1910) die Unie van Suid-Afrika 1910-1961) en die Republiek van Suid-Afrika (1961-94) en tans deur die ANC-regering van 1994 tot op hede, bloot geinkorporeer ; en word nou deur vreemde getalle verswelg .
. Ons as Boerevolk is nooit in die tydsvakke deur enige van dié regerings, in enige opsig oor hulle lotgevalle erken nie;
. Ten spyte van ’n opstand, bekend as die rebellie van 1914 en ’n Vredes-deputasie na Versailles in 1919, is die Boerevolk se aandrang op Vryheid geïgnoreer en van die tafel gevee asof dit nooit bestaan het nie.
Ons kan nie nog 112 jaar wag voordat ons vry word nie. Die voorafgaande 112 jaar is ’n duidelike gevaarsein dat die vryheidsideaal en die herstel van die republieke se onafhanklikheid sal kwyn tot niks as daar nie nou iets DAARAAN GEDOEN WORD NIE.
Die totale Suid-Afrika het nooit uitsluitlik aan een bevolkingsgroep behoort nie.Net so was die totale wit bevolking nie almal behorende tot die Boerevolk nie. Maar die Boerevolk het sy eie grondgebied gehad.
Dit is dan ook die aanslag van ons tyd om die Boervolk, deel van ’n minderheidsgroep te maak sonder ’n eis op die herstel van ons grondgebied. Dit moet met alle mag en middele beveg word. Dit kan nou nog bereik word deur konstitusionele middele. Al hoe later sal dit al hoe moeiliker word.
Daarom moet ons Boerevolk se eis nou wees: Vryheid in ons leeftyd!
Piet Rudolph: Boer-Republikeine.
072 419 3516.
 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Specials

Banier
Banier

Vriende

Banier

Wie is aanlyn

Ons het 14 gaste aanlyn