Boerevolkstaat
Beoogde Boere-Republikeinekonferensie PDF Afdruk E-pos
Donderdag, 09 Oktober 2014 08:00

 

Ons is Boere-Republikeine

BEOOGDE BOERE-REPUBLIKEINEKONFERENSIE

Met die oog daarop dat ons as Boer-Republikeine ons eis om die herstel van die Boer-Republieke op die tafel wil kry, is ons van voorneme om 'n konferensie daaroor te hou.

Dit sal 'n konferensie wees vir werklike Boer-Repubkikeine. Dei plek en datum sal nog aangekondig word.

'n Uitnodiging sal ook gestuur word aan alle bekende Boere-Republikeine tesame met 'n konsepvoorstel vir kommentaar en bespreking met die oog op die formulering van 'n amptelike dokument, Onderstaande is die konsepvoorstel: U kan met my skakel oor enige voorstelle wat u mag hê.

BOERE-REPUBLIKEINE – VRYHEIDSMANIFES en
DEKLARASIE VAN VOORNEME:
1. Hiermee verklaar ons, as part en deel van die Boerevolk en as Boere-Republikeinsgesindes, ons voorneme om deur middel van oortuiging en oorreding, diegene wat hulle as lede, nasate en afstammelinge van die Boerevolk beskou, oor te haal tot:

1(a). Die aanvaarding dat die Boere-republieke van die ZAR (Transvaal wat die republieke van Kliprivier en die Nieuwe Republiek van Vryheid ingesluit het) en die Oranje-Vrystaat, hierna ons grondgebied genoem, met wapengeweld en die vermoording van 35 000 Boere-kinders en -vrouens, onregmatig op 31 Mei 1902, van ons Boerevolk afgeneem is;

1(b). Dat die Boerevolk en sy grondgebied agtereenvolgens deur die regerings van Groot-Brittanje, (1902-1910) die Unie van Suid-Afrika 1910-1961) en die Republiek van Suid-Afrika (1961-94) en tans deur die ANC-regering van 1994 tot op hede, bloot geinkorporeer is; en deur vreemde getalle verswelg word;

1(c). Dat ons Boerevolk nooit in die vier tydsvakke van vreemde oorheersing deur enige van dié regerings, in enige opsig oor hulle lotgevalle erken is nie;

1(d). Dat ten spyte van ’n opstand, bekend as die rebellie van 1914 en ’n Vredes-deputasie na Versailles in 1919, die Boerevolk se aandrang op Vryheid geïgnoreer en van die tafel gevee is
.
2. Derhalwe verklaar ons as Boere-Republikeine, dat dit ons vaste voorneme is om die Herstel en Vryheid van genoemde Boere-republieke op te eis.

3. Dat dit sover moontlik op vreedsame wyse en deur ’n referendum bepaal sal word.

4. Dat ons met almal rondom ons in vreedsame naasbestaan wil verkeer sonder enige onderdanigheid of beletsel op ons vryheid,

Ook met diegene wie se voorouers saam met ons voorouers op hierdie grondgebied verkeer het en dat ons na wyses sal soek om vreedsame naasbestaan te verseker tot die heil en vooruitgang van die hele gebied bekend as Suid-Afrika;
5. Dat ons geen aandrang het op enige ander grond as daardie wat ons uit die uitreddende Vadershand ontvang het en waarop ons as Boerevolk volle wasdom bereik het nie

(Tot sover die konsep.);
Piet Rudolph: namens Boere-Republikeine
tel. 072 419 3516
e/pos: piet.rudolph@gmail.com
fb Boere-Republikeine
 
Vryheid is ons leeftyd - Piet Rudolph PDF Afdruk E-pos
Donderdag, 02 Oktober 2014 08:00

 

VRYHEID IN ONS LEEFTYD!

Maritz, Upington 1914

Op 31 Mei 1902, eenhonderd en twaalfjaar gelede, het die Boerevolk sy Vryheid verloor by die Vernedering van Vereeniging. Beide die twee Boere-republieke van die ZAR- wat Noord-Natal ingesluit het- en die Oranje-Vrystaat se Vryheid was daarmee heen. Om dit te kon regkry moes die Britse Veroweraar vir bykans 3 jaar ’n uitwissingsoorlog, teen die twee klein republiekies voer. Vrouens en kinders is in konsentrasiekampe vermoor; plase is afgebrand; veestapels vernietig en weerbare mans en onweerbare seuns gevange geneem en letterlik gedeporteer om hulle uit die gevegsterrein te kry! Boonop het die Britte die inwoners van sy twee kolonies letterlik geterroriseer om teen die Boere oorlog te voer omdat hulle gevrees het dat die Kaapse Afrikaner hulle by die Boere kon voeg.
Geen duideliker beskrywing kan hieroor gegee word nie as in die formidabele werk van die Staatshistorikus,dr. J.H. Breytenbach, in deel 2 van sy reeks- Die Geskiedenis van die Tweede Vryheidsoorlog in Suid-Afrika,1899-1902- bls. 179 waar hy die volgende skryf oor ’n Britse geskiedskrywer se siening oor ’n invalsplan van lord Methuen. Volgens die Brit, sou ’n mislukking daarvan, “ slegs as aanmoediging vir die nog huiwerende Afrikaners in Kaapland gedien het om by die Boeremagte aan te sluit.”
Sedert daardie gebeure was ons nog nooit weer vry nie. Ons, die Boerevolk en sy grondgebied is agtereenvolgens deur die regerings van Groot-Brittanje, (1902-1910) die Unie van Suid-Afrika 1910-1961) en die Republiek van Suid-Afrika (1961-94) en tans deur die ANC-regering van 1994 tot op hede, bloot geinkorporeer ; en word nou deur vreemde getalle verswelg .
. Ons as Boerevolk is nooit in die tydsvakke deur enige van dié regerings, in enige opsig oor hulle lotgevalle erken nie;
. Ten spyte van ’n opstand, bekend as die rebellie van 1914 en ’n Vredes-deputasie na Versailles in 1919, is die Boerevolk se aandrang op Vryheid geïgnoreer en van die tafel gevee asof dit nooit bestaan het nie.
Ons kan nie nog 112 jaar wag voordat ons vry word nie. Die voorafgaande 112 jaar is ’n duidelike gevaarsein dat die vryheidsideaal en die herstel van die republieke se onafhanklikheid sal kwyn tot niks as daar nie nou iets DAARAAN GEDOEN WORD NIE.
Die totale Suid-Afrika het nooit uitsluitlik aan een bevolkingsgroep behoort nie.Net so was die totale wit bevolking nie almal behorende tot die Boerevolk nie. Maar die Boerevolk het sy eie grondgebied gehad.
Dit is dan ook die aanslag van ons tyd om die Boervolk, deel van ’n minderheidsgroep te maak sonder ’n eis op die herstel van ons grondgebied. Dit moet met alle mag en middele beveg word. Dit kan nou nog bereik word deur konstitusionele middele. Al hoe later sal dit al hoe moeiliker word.
Daarom moet ons Boerevolk se eis nou wees: Vryheid in ons leeftyd!
Piet Rudolph: Boer-Republikeine.
072 419 3516.
 
Boere-vryheidstryders of Afrikaner-rebelle? - Piet Rudolph PDF Afdruk E-pos
Woensdag, 24 September 2014 10:00

 

BOERE-VRYHEIDSTRYDERS OF AFRIKANER-REBELLE.

Jopie Fourie

Die doelwit agter genl. Koos de la Rey se opstand was dat hy as Boere-generaal saam met ander Boere-generaals met die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog, die Vryheid van die Boere-republieke wou herstel.
Dit was die uitvloeisel uit ’n versekering van genl. Louis Botha aan De la Rey, De Wet en andere dat hulle vrede by Vereeniging moes verklaar in 1902, maar as Engeland weer in die moeilikheid sou raak, die Boere die Vryheid moes terugvat.
Daarom het De la Rey reeds in Augustus 1914, sewe dae na die oorlogsverklaring, by Coligny ’n openbare vergadering onder die Vierkleur belê. Hy het sy oud-makkers aangemoedig om hulle gewere en ammunisie saam te bring.
Van Treurfontein (nou Coligny) sou hulle na Potch en Krugersdorp gaan waar die Vierkleur gehys sou word en Louis Botha op die skouers die nuwe herstelde republiek ingedra sou word as die President. Daarvoor het Botha nie kans gesien nie
’n Maand later is genl. De la Rey doodgeskiet!
Daar was sekerlik ook protes teen die gebruik van Suid-Afrikaanse troepe om terwille van Engeland, Duits-Wes binne te val. Dit was egter nie De la Rey se beweegrede tot opstand nie. Dit maak dus ’n mite daarvan dat sy rebellie n Afrikaner-rebellie was!
Sekerlik kon dit ’n rebellie teen die Afrikaner- regering van Louis Botha gewees het wat na Uniewording in 1910, kliphard gestrewe het na politieke Afrikaner-eenheid met die oog op verkiesingsuitslae. As dit bedoel word dat die vryheidsopstand in daardie sin, ’n rebellie geword het teen die Afrikaner-regering wat nie die Vryheid wou hê nie, sal dit eerder nader aan die waarheid wees!
Wat soos ’n paal bo water staan is dat die Afrikaner-regering van Botha en Smuts, Boere-Rebelle doodgeskiet en in die tronke gestop het en daarna nog teen hulle gediskrimineer het. So kon genl. De Wet in 1919 nie reisdokumente kry om saam met genl. Hertzog, by Versailles te gaan pleit vir die herstel van die onafhanklikheid van Transvaal en die Vrystaat nie.
Die aksie uit Afrikaner-geledere dat die 1914-opstand dus ’n Afrikaner-rebellie van Afrikaners was, is feitlik nie korrek nie en ’n verdraaiing van die geskiedenis!
Boere het die reg om hieroor warm onder die kraag te raak!

Piet Rudolph namens Boer-Republikeine.
072 419 3516.

 
17 September 1990 - Piet Rudolph PDF Afdruk E-pos
Donderdag, 18 September 2014 18:00

 

ONS ROEP IN HERINNERING : 17 SEPTEMBER 1990

Pretoria, 10 Februarie 1990. Piet "Skiet" Rudolph, Robert van Tonder en Eugene Terre'Blanche

Gister, 24 jaar gelede is ek deur die Veiligheidspolisie gearresteer en vir ses maande aangehou ingevolge artikel/kragtens artikel 29 van die Veiligheidswetgewing van destyds.

Die rede vir my aanhouding is die stigting van die Orde Boerevolk deur my en ’n aantal ander Boere, toe dit duidelik geword het dat die NP en F.W. de Klerk gaan kapituleer en die land oorhandig gaan word aan die ANC. Ons het in opstand gekom teen presies die toestand van vandag wat ons destyds geantisipeer het. Mnr. Eugene Terre’Blanche en twee ander lede van die AWB was betrokke by die planne.

Aanvanklik was die plan om die volk wettiglik te bewapen maar toe dit duidelik word dat De Klerk gaan kapituleer het ons besluit om hom aan te vat met wapengeweld en die Boere-republieke terug te eis.

Daaruit het voortgevloei die diefstal van ’n groot aantal wapens by Lugmag-hoofkwartier wat uitgedeel is aan mense sonder wapens: bomaanvalle op ’n paar NP- en vakbondkantore: ’n aanval op die Britse Ambassade in Pretoria: ’n bomaanval op Melrose-huis in Pretoria, waar die Vrede van Verreniging gesluit is asook ’n poging om De Klerk by ’n openbare vergadering in Vryheid dood te skiet.

Die regering het ’n belonging van R 50 000 op my kop geplaas wat my beweelikheid baie aan bande gelê het. Ek kon nie organiseer soos ek wou nie.

Omdat ek deur die V/pol. opgelei is en amper 15 jaar ’n speurder was , het ek hulle werkswyse geken. Ek het voorsorg getref teen verraad, maar het nie die verraad verwag uit die oord waaruit dit uitendelik gekom het nie. Ek sou nie gevang gewees het as dit nie vir die verraad van hierdie persoon was nie. Ek troos my egter daaraan dat hy met sy reputasie en agtergrond, een honderd persent deur alle regses vertrou sou gewees het!

Hy het my na die Voortrekkermonument gelok nadat hy ’n week vantevore my na Bapsfontein probeer lok het. Die Vader het my behoed want die polisie sou my met hom saam in ’n lokval probeer het, het warvandaan hy sou weggehardloop het en ek doodgeskiet sou word!

Toe ons wegry van hom af by die Voortrekkermonument was die V/pol op ons spoor. Naby die Fonteinesirkel het die kar begin lol..

Toe ek later die dag gearresteer is en geboeid op die grond gelê het by Wonderboom-polisiekantoor, het een van die speurders vir my geva of die kar wou breek. Daarom weet ek waar die agtevolging begin het. Die V/pol. Het in ’n persverklaring probeer voorgee dat hulle my van Potchefstroom agtervolg het. Dit was ’n infame leuen.

Ek is op 18 Maart 191 saam met 40 ANC-gevangenes losgelaat sonder dat ek van enigiets aangekla is.

Daarvandaan het die veiligheidsapparaat in ’n dikstroom disinformasie begin saai. Bekende regses en politieke partye het daaraan deelgeneem.
Dit bekommer my nie. My vyande weet hulle kan my nie breek nie. En die vryheidsvlam brand vandag hoër en suiwerder as 24 jaar gelede!

Ons sal wen want ons wil wen!

Piet Rudolph: Boer-Republikeine.
072 419 3516.

 
Ons huldig Genl Koos de la Rey PDF Afdruk E-pos
Sondag, 14 September 2014 16:01

 

ONS HULDIG GENL KOOS DE LA REY : LEEU VAN DIE WES-TRANSVAAL

Genl Koos de la Rey

Môre, 15 September, sal dit 100 jaar gelede wees dat hierdie gevierde Boerpatriot, in die strate van Langlaagte deur die polisie van die Afrikaner-regering van Louis Botha, doodgeskiet is.

By die stasiegebou in Langlaagte was 'n bronsplaat aangebring om die plek aan te wys en die gebeure te herdenk. Dit is sedertdien gesteel en nooit weer vervang nie.

Ons Boere gaan vandag daarheen om die gebeure te herdenk onder die leiding van Dave Christie en Anton Potgieter se Boere-efenisbewaring. Daar is ook 'n kranslegging.

Die erfenisbewaring wil 'n nuwe herdenkings-marmersteen aldaar oprig. Toestemming deur Spoornet is nog nie verleen nie.

Die straat se naam is sedertdien verander na Albertina Sisulustraat.Dit is ter ere van een van die ANC se struggle helde.

Eer julle helde. Ons sal ons s'n vereer!


Piet Rudolph: Boere-Republikeine.

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Specials

Banier
Banier

Vriende

Banier

Wie is aanlyn

Ons het 14 gaste aanlyn