Boerevolkstaat
Verslag: Boere- en Bondgenotekonferensie (30 Aug 2014) PDF Afdruk E-pos
Vrydag, 12 September 2014 20:36

 

VERSLAG : BOERE- EN BONDGENOTEKONFERENSIE
SATERDAG 30 Augustus 2014

OVS - ZAR

1. ’n Konferensie is op bogenoemde datum gehou by die Volkspelesaal, Gezina.
Teenwoordig was die volgende organisasies en instansies:
1.1. Volkskansel
1.2. Orde Boerevolk
1.3. Pro Patria-stigting
1.4. Ware Boereweerstandsbeweging
1.5. Boere-Jeugkommando
1.6. Boere-erfenisbewaring
1.7. Dogter van Sion (vanaf 12 30)

2. Die eerste gedeelte van die konferensie was geslote vir verslagdoening aan die mandaatverskaffers oor korrespondensie met mnr. Jacob Zuma t.o.v. samesprekings met die sogenaamde Boere-Afrikaner Volksraad.
3. Die laaste gedeelte van die vergadering is gewy aan ’n verslag van mnr. Dave Christie oor Erfenisbewaring en Welsyn en Versorging deur mnr. Dirk van Vuuren.
4. ’n Besluit is ook geneem dat uit die vergadering ’n Aksie Boere-Republikeine sal volg sodat daar minstens deur Boere-Republikeine ’n aandrang en aksie sal wees t.o.v. Vryheid. Dit is ’n opvolgaksie met die Vredesdeputasie van genl. Hertzog in 1919, in gedagte.
5. Ds. Ben Strijdom van Volkskansel is genomineer en verkies tot Voorsitter.
6. Piet Rudolph is aangewys as organiseerder.
7. Die aanwesiges per presensielys sal die komitee vorm.

NB:
Hierdie is nie die notule van die vergadering nie. Dit is alleenlik ’n opsomming van die gebeure op die vergadering. Die notule kan kan verkry word van mnr. Essie Esterhuizen by Volkskansel.

Piet Rudolph. Org.
072 419 3516.

 
Oor mense wat sê dat hulle Boere is en dit nie is nie - Boere-Republikeine PDF Afdruk E-pos
Woensdag, 03 September 2014 11:00

 

NO BAV - Free Boer Nation

'N POLITIEKE TWEEGESPREK

Oor mense wat sê dat hulle Boere is en dit nie is nie

Man, jy is nie 'n Boer nie. Nog minder is Abel Malan. Jy is nie eers 'n Afrikaner nie. Jy is 'n Boere-Afrikaner- Julle nuutskepping om te maak of Boer en Afrikaner dieselfde is. As jy 'n Boer was sou jy 'n Boere-Republikein gewees het!
Om volik te wees moet jy gondgebied hê of gehad het wat jy steeds as jou eie beskou. Wys my in die gedkiedenis waar daar 'n volk was soos Boere-Afrikaner! Waar was die land van die Boere-Afrikaner?
En, dan, wanneer julle argumentjies aan flarde is wil julle, julle opponente uitmaak as NI-agente.
Kom ek sê jou wat jy nog in die politiek moet leer. Wie dei verdelers is en wie die heersers is. En wie die vuilwerk doen!
Die laaste ding wat die Bolsjewiste wil hê is 'n Boerevolk wat sy grondgebied terug wil hê. Dit is 'n stuk aarde wat bietjie groter is as die plakkerskampe van Kleinfontein en Orania.
Daarom praat die Bolsjewiste nie met die Boere oor grond nie. Hulle praat met die mense wat hoed in die hand wil bedel vir 'n karavaanparkie of nog 'n plakkerskampie.
En die meeste van DIE SERPDRAERS het al saam met Zuma gevreet. Om dit te kon doen moes hulle 'n sekerheidsklaring ontvang het van N.I. dat hulle SKADELOOS is.
Dit is die NI-agente wat die regering se vuilwerk doen om verdeeldheid by die volk in te dra en sodoende die Volk- wat onkundig is- uitmekaar te hou en weg van die ideaal van vryheid en herstel van die Boere-Republieke. Solank die aandag afgetrek word van die groter eis. En dit is presies wat die BAV doen!
Jy kan duisend keer sê jy is 'n Boer. Jy is vals. En om dit te bewys kom sê onomwonde jy is 'n Boer-Republikein. Dan sal ons weet waar ons met jou staan! Ek begin 'n slegte gevoel kry waarom jy so fanaties is. Praat jy vir jouself of ..........
Julle bontpraters is so bedwelm met die politiek dat ek begin vrees dat julle nooit gaan wakker word nie. Dit is julle politiek om met die regering te baklei omdat julle partykeer nie elektrisiteit het nie, maar of julle nageslag 'n vaderland sal hê, maak nie eintlik saak nie!

Piet Rudolph: Organiseerder: Boere-Republikeine.
072 419 3516.


DIE BAV SE PERSVEKLARING OOR HULLE GESPREK MET DIE REGERING.

1. Die onderstaande is 'n persverklaring uitgereik deur die sogenaamde BAV na sy samesprekings met die regering.

2. Die Bav verklaar self dat die samesprekings het gegaan oor"die toekoms van Afrikaners"

3. Die "Opbouende vrae oor veral die uiteindelike formaat van 'n Afrikaner-volksrepubliek en kon almal positief beantwoord word." Ongelukkig weet ons nie en word ons in die duister gehou
oor hoe die vrae "positief beantwoord" is. Tipies die ou taktiek van die nou gestorwe NP!

4. Nie 'n enkele woord oor vryheid nie. Net oor diegene wat "selfbeskikking nastreef.

5. Ons wil herhaal: Hierdie gesprekke is futiel en die selfbeskikking wat hie bweoog word, is soos parool vir 'n prisonier. Dit geskied op iemand anders se voorwaardes.

6. Wat ook uitgespel behoort te word is die betekenis van die woorde: " 'n verenigde demokratiese staat?"

6 Ons herhaal: Die BAV praat nie namens die Boerevolk nie. Cyril RAMAPHOSA het die NP se onderhandelaars ore aangesit omdat hulle wydsbeen oor belangrike kwessies wou loop. Hou maar dop wat hier gaan gebeur. Die eis van die Boerevolk is Vryheid op sy herstelde Boere-Republieke. Finis en klaar!

Piet Rudolph- Boere-Republikeine.
072 419 3516.


"Samesprekings Boere-Afrikaner Volksraad met regering
Verteenwoordigers van die Boere-Afrikaner Volksraad (BAV) het gister, 28 Augustus 2014, met Adjunk-president Cyril Ramaphosa samesprekings by die Uniegebou in Pretoria gevoer oor die toekoms van Arikaners. Die volgende media verklaring is nou deur die BAV uitgereik: “Ons het geen negatiwiteit oor die beginsel van selfbeskikking vir die Boere-Afrikanervolk ervaar tydens die gesprek nie. Die byna twee en ‘n half uur lange gesprek het openhartig en in goeie gees verloop. Dit was hoofsaaklik ‘n informatiewe gesprek. Opbouende vrae oor veral die uiteindelike formaat van ‘n Afrikaner-volksrepubliek is deur die regeringsafvaardiging gestel, en kon almal positief beantwoord word. Daar is ooreengekom dat daar nog baie gesprek met mekaar nodig is. Die Regeringsafvaardiging sal pres. Zuma op hoogte stel, en sy kommentaar sal in ‘n opvolggesprek bespreek word. Mnr. Ramaphosa het bepaalde operasionele voorstelle aan die afvaardiging van die Boere-Afrikanervolksraad gemaak, wat eers aan die volle Volksraad gerapporteer sal word om te oorweeg binne sy strategiese beplanning. Intussen het die Volksraad die onderneming gegee om ook ander Afrikanergroepe wat selfbeskikking nastreef, sal nader met die oog daarop om die proses meer inklusief te maak sodat die regering uiteindelik slegs met ‘n enkele forum gesprek hoef te voer.” Inmiddels het ‘n regeringswoordvoerder Ronnie Mamoepa na afloop van die vergadering gesê Ramaphosa het tydens die samesprekings opnuut die belangrikheid van die Handves van Menseregte in die Grondwet bevestig, in besonder die regte van alle burgers om hulle kultuur, geloof en taal in ‘n verenigde demokratiese staat uit te oefen. Ramaphosa het ook gesê die regering is daartoe verbind om meer duidelike beleidsrigtings aan die sakesektor te verskaf, terwyl hy daaraan werk om beleggersvertroue in die land te verstewig."

 
Waaroor ons die Volk bymekaar moet kry! - Boere-Republikeine PDF Afdruk E-pos
Maandag, 01 September 2014 08:00

 

WAAROOR ONS DIE VOLK BYMEKAAR MOET KRY!

Deesdae word daar baie oor Vryheid en die herstel van die Boere-republieke gepraat. Gelukkig is dit ’n groeiende volkstem en nie politiekeparty-aksie nie. Daar is ’n waarneembare Boere-Republikeinse aandrang wat moet lei tot die erkenning van ons begeerte om ons self te regeer op ons eie grondgebied.
So was dit ook bykans 100 jaar gelede. Die rebellie van 1914, toe voormalige Boerekrygers opgestaan het teen die onderdukker en die vryheidsvlam hoog begin brand het, was vryheid die lont wat tot vandag toe steeds onblusbaar brand. Met tye is dit egter skaars waarneembaar- op die oog af dood. Tog is daar elke keer ’n katalisator van een of ander soort om die vryheidsvlam brandende te hou.
Die rebellie was die kookpunt om stukrag aan die NP van genl. Hertzog te gee.
Op die Uniale Kongres van die party wat op 16 Januarie 1919 gehou is, het genl. Hertzog hom soos volg uitgelaat oor onafhanklikheid: “Ons het die reg om vry te wees. Ons sal vry word omdat ons volk vry wil wees; omdat ons wil hê dat ons geskonde regte herstel moet word. Omdat ek Vryheid bo onderworpenheid verkies, verkies ek ’n vrye Vrystaat bo ’n onderhorige Unie.(M.P.A. Malan-Die Nasionale Party van Suid-Afrika, p51.) Dr. Malan as Kaaplandse verteenwoordiger was ten gunste van die totale Suid-Afrika as ’n republiek.
Alhoewel sterk klem laat val is op die aandrang vir die Vryheid van Transvaal en die Vrystaat, is die agterdeur tog oopgemaak om dit af te water vir wat later beleid van die NP sou word en aanleiding gegee het tot die Republiekwording in 1961 waar die Vrystaat en Transvaal ingesluk is. In ’n memorandum aan die Britse eerste minister, Lloyd George, word dit soos volg gestel: “Die deputasie is alleen bereid om die kwessie van onafhanklikheid van die Unie as ‘n geheel met Sy Majesteit se Regering te bespreek as ’n aanneemlike alternatief vir die herstel van die indiwiduele afsonderliklike onafhanklikheid van die Transvaal en die Vrystaat.” So is Transvaal en die Vrystaat opgeoffer vir ’n groter geheel wat in elk geval net so kunsmatig was soos die Unie. Daarom sou dit in 1994 ten gronde gaan!
Johannes Meintjes verhaal die gebeure rondom die Vryheidsdeputasie, so in sy boek General Louis Botha: “Hertzog and his friends set off to get their Republic, trailing from New York to Paris, a wild goose chase of great hilarity, depending on which way you look at it. Hjalmar Reitz has written a wildly funny account of it, whereas others like D.F. Malan and Hertzog enthusiasts have dealt with it with dignified restraint. In Paris there were present three Generals from the Anglo-Boer War. Botha and Smuts trying to consolidate the Union within the British Empire, and Hertzog trying to get out of it. He called upon the Allied leaders to redeem their promises and reminded Lloyd George of his pro-Boer days. The British Premier, however, had gone a long way since that time. It was thanks to Botha that Lloyd George saw Hertzog at all, no easy task in those days- not that this made Hertzog take any trouble to meet Botha. Some say Lloyd George received Hertzog coldly, others that the Premier was very courteous. Lloyd George said that General Botha, as Premier of the Union, was the only one to speak for the Union, while Hertzog was there only to speak for a political party; Botha and Smuts spoke for the ‘Nation.’ So Hertzog’s mission failed- but not entirely, for in an official statement Lloyd George said: Finally I would point to the status which South Africa now occupies in the world. It is surely no mean one. As one of the Dominions of the British Commonwealth the South African people control their own destiny in the fullest sense. In regard to the common Imperial concerns, they participate in the deliberations,which determine imperial policy, on the basis of complete equality.’ This was an official acknowledgement by the highest British authority that South Africa had the right of self-determination in the fullest sense of the word, and for the time being this was enough for Hertzog.”
As vandag teruggekyk word op die gebeure wil dit voorkom asof hierdie versekering van Lloyd George aanleiding gegee het tot die Statuswette van die Hertzog-regering, maar ook dat wat Hertzog betref, die verkryging van die onafhanklikheid van Transvaal en die Vrystaat laat vaar is vir die groter eenheid van die Unie van Suid-Afrika. Hierdie punt word duidelik belig in die boek van M.P.A. Malan bls. 55. Hy skryf: “Dit was duidelik. Die deputasie en die mense wat hy verteenwoordig, sou tevrede wees as die Unie as geheel onafhanklikheid gegee word. Dan sou daar nie langer aangedring word op die eise van die Vrystaat en Transvaal nie.
In die lente van 2014, is asof daar nuwe lewe gekom het in die aandrang op Vryheid en die herstel van die Boere-republieke van Transvaal( Noord-Natal ingesluit) en die Vrystaat.
Darom is dit die plig van elke Boere-Republikein om met mag en mening hierdie vuur aan die brand te steek en die kosbare Boervolkie bymekaar te maak. Dit is hulle wat bedoel word in Sefanja 3. Daarin sê die Vader dat hy ons lot voor ons oë gaan verander. By Hom pleit ons vir ons Vryheid. Sonder Hom sien ons die dwaasheid wat ons vandag ervaar.
GENERAAL HERTZOG OOR VRYHEID IN 1915
Die historikus, G.D. Scholtz, skryf in sy boek, Die Rebellie, die volgende (bls. 14):
“Voor die parlementêre kommissie van ondersoek na die oorsake van die Rebellie het Genl. Hertzog in 1915 verklaar: ‘The question of independence is one that has been, I suppose, in the minds of the people since peace, in an academic and theoretical way. I do not think there is one man in South Africa who does not believe that eventually, in 50, 100 or 500 years’ time, we are going to have independence.......That I think, especially amongst the Dutch-speaking people of the Union, has always been and is to-day, there hope-and after all that is the highest hope any nation or people can entertain - namely independence.’”

Vir die nageslag van die Boerevolk sal hierdie versugting steeds bly. Die Republiek van wyle dr. H. Verwoerd en sy Nasionale Party het die grootse gedeelte van die Boerevolk aan die slaap gesus asof dit die herstel van die twee Boere-Republieke was, maar wat dit nooit gewees het nie. Daardie Republiek was net ’n voortsetting van die Unie van Suid-Afrika onder ’n ander naam en sonder die gesag van die Britse Empire. Nie eers die Boere-republieke se vlae is in ere herstel nie.
Dit spreek vanself dat daardie kunsmatige bestel op een of ander stadium sou verbrokkel. Vandag is ons Boere weer knegte van ’n ander bedeling- maar steeds knegte en steeds met die versugting vir Vryheid. Uit die gryse verlede kom die woorde van genl. Hertzog soos ’n baken van lig.
Solank daar ’n Boerevolk is, sal daar ’n versugting vir Vryheid wees.
Vernietig die Boerevolk en jy vernietig die vryheidsdrang. Daarmee is ons vyande steeds besig!

Ons Boere gaan vry word want ons wil vry wees. Daar is geen mag op aarde wat dit kan keer nie. Ons is in die hande van die Vader. Soos by Bloedrivier sal Hy weer aan ons die uitkoms gee. Dit wil sê as ons die uitkoms wil hê!

Piet Rudolph vir Boere-Republikeine.

 
Uit orde na chaos - 'n parlementêre geroesemoes PDF Afdruk E-pos
Vrydag, 22 Augustus 2014 09:01

 

UIT ORDE NA CHAOS- 'N PARLEMENTêRE GEROESEMOES

Die parlementêre sirkus van die afgelope tyd is kensketsend van mense wat nie die verantwoordelikheid het om te regeer nie.

Nuusberigte in beeldsendings wys hoe lyk chaos wanneer die parlementshuis verander word in 'n sjebeen. Dit is natuurlik wanneer rede verander word in die gekwetter van 'n dieretuin!

.....En dit gaan erger word!

Die volgende fase is brutale geweld en die uittog van diegene wat hulle droom van demokrasie sien verander in 'n nagmerrie van anargie.Die sirkus maak nie wette nie. Hulle verbreek dit!

Dit bring ons by die vraag: Is dit wat die Ja-stemmers en die weggeërs wou gehad het?

Vir ons Boere is daar 'n klinklare, suiwer antwoord: Ons wil vry wees om onsself te regeer binne ons herstelde republieke.

Piet Rudolph; Aksiekomitee:Orde Boerevolk.
e/pos piet.rudolph@gmail.com
fb Boere-Republikeine
tel 072 419 3516.

 
Lappop, deur Dries Kriel PDF Afdruk E-pos
Vrydag, 22 Augustus 2014 08:40

 

LAPPOP
deur DRIES KRIEL

Sy is van Boere afkoms
Net vier kort jaartjies oud
Haar oë is soos die hemel
En vlegseltjies van goud

Op hul plaas daar in die Vrystaat
Waar hul klipsteen woning staan
Neem sy haar tuisgemaakte lappop
Oral waar sy gaan

Die diere het sy almal
By die naam geken
So weet sy altyd eerste
Waar broei die weglê hen

Maar toe kom daar ‘n oorlog
En haar pappie gaan vêr weg
Dit was so sê haar mammie
Om vir die Republiek te veg

Die oorlog duur toe langer
As wat almal eers wou wis
En die traantjies vloei gedurig
Soos sy haar pappa mis

Die uitlanders kom later
En laai hul op ‘n wa
So sit sy met haar lappop
Verwese langs haar ma.

Sy sien hoedat die Kakies
Haar diereryk vermoor
En toe hul huis in vlamme opgaan
Wis sy hul het als verloor

Haar rokkies was altyd
Vir haar alte fraai
Nou dra sy ‘n meelsak rokkie
Dit vertoon vir haar so saai

Haar lyfie raak al dunner
En haar armpies word krom
Want in die moordkamp heers daar honger
En haar mamma sit daar stom

Die mondjie wat eers kon skater
Het nou ‘n bitter trek
En hartverskeurend is die fronsie
Wat oor haar gesiggie strek

Sy sit daar in die kamptent
Haar lappop knel sy vas
Want haar mammie is reeds gister
Verlos van aardse las

So kry hul haar ook later
Daar by haar lappop lê
En laat haal ‘n ou seepkissie
Om haar en haar ou lappop
In die aarde weg te lê

Sy was van Boere afkoms
Net vier kort jaartjies oud
Haar oë was soos die hemel
En vlegseltjies van goud ************
***

Dries Kriel en Servaas de Wet

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Specials

Banier
Banier

Vriende

Banier

Wie is aanlyn

Ons het 16 gaste aanlyn