Boerevolkstaat
Nou maak ons met mening die Boervolk bymekaar! Boere-Republikeine PDF Afdruk E-pos
Donderdag, 07 Augustus 2014 14:00

 

Boere-Republikeine

NOU MAAK ONS MET MENING DIE BOERVOLK BYMEKAAR!

1. Langs hierdie weg gaan ons nou daadwerklike pogings aanwend om Die Boerevolk bymekaar ter kry - diegene wat uit innerlike oortuiging bymekaar hoort.
2. Die rede is dat geen volk op aarde kan bestaan sonder sy eie grondgebied nie. U het nie nou meer eers grond wat u, u ei kan noem nie. U is ’n etniese minderheid in ’n veelrassige Suid-Afrika sonder ’n toekoms vir u kinders!
3. Dit is reeds 1914. ’n Honderd jaar gelede het ons voorsate geweldadig in opstand gekom onder die hiel van die vreemde. Ons is reeds twintig jaar onder ’n vreemde regering sonder dat daar noemenswaardige pogings is van Boerekant om ons grond- die Boere-republieke- herstel te kry. Daar is weliswaar pogings van ander kleiner groepe en mense wat nie Boere is nie, om grondgebied te beding wat niks met die herstel van die Boere-republieke te doen het nie. Dit is flagrante misleiding uit daardie geledere om van Boere en Boeregrond te praat. Dit het niks met die Boerevolk te make nie.
4. Daar is ’n eenvoudige definisie van wie kwalifiseer om lid van die Boerevolk te wees. Dit is:
4a. Daar moet vereenselwiging wees met die afkoms, strewe en toekomsverwagting van die Boerevolk;
4b. Die Boerevolk se grond is van hom afgeneem in ’n uitwissingsoorlog en nooit herstel nie;
4c. Vir die behoud van Vryheid het 35 000 Boerekinders en -vrouens in konsentrasiekampe gesterf. Ons is dit aan hulle verskuldig om as Boere-Republikeine wat pleit vir die herstel van ons grond, die onsterflike ideal brandend te hou.
5. Met die oog hierop sal ons allereers die Boerevolk bymekaar moet kry onder die vaandel van Boere-Republikeine voordat ons enigiets anders kan aanpak. Dit sal die stormram moet wees waarmee ons die pad vorentoe sal oopstoot om by ons ideaal uit te kom. Daar is nie ’n ander pad oop nie!
6. Ter bereiking van hierdie grootse ideeaal benodig ons die samewerking van besielde Boere. Die bereiking van ons ideal is binne ons bereik mits ons dit georganiseerd aanpak;
7. Om dit te bereik benodig ons u naam en lokaliteit tesame met u onderneming om te werk vir die herstel van die Boere-republieke. Daarmee sluit u nie by ’n organisasie aan nie. U verklaar u aansluiting en inskuiting by u volk. Daardie aansluiting is gratis en verniet. Laat ons u besonderhede bekom sodat ons kan begin organiseer!

Piet Rudolph: Organiseerder.
e/pos piet.rudolph@gmail.com
FB- Boere-Republikeine
Tel. 072 419 3516.

 
Die Rebellie van 1914 en die uitbreek van di Eerste Wêreldoorlog PDF Afdruk E-pos
Dinsdag, 05 Augustus 2014 09:00

 

DIE REBELLIE VAN 1914 EN DIE UITBREEK VAN DIE EERSTE WêRELDOORLOG:

Ons roep in herinnering die uitbreek van die eerste Wêreldoorlog op die 4de Augustus 1914. Engeland, uiteraard was op die voorpunt.
Skaars 12 jaar tevore is twee klein Boererepubliekies tot oorgawe gedwing deur die Boere se vrouens en kinders in konsentrasiekampe te stop en hulle te laat sterf van honger,dors en siektes: hulle plase te verniel en hulle veestapels te vernietig en weerlose kinders en oumense tesame met vegtendes in ballingskap oor die water aan te hou. Ten spyte van hierdie barbaarsheid van hulle oorlogtegnieke en die verraad van hensoppers en joiners, het dit die magtige Groot-Brittanje nog amper drie jaar gevat om die Boere onder te kry.
By die Vrede van Vereeniging op 31 Mei 1902 was die Boere in twee kampe verdeel- hulle wat terwille van die Vryheid met die oorlog wou voortgaan en hulle wat met verskeie verskonings, maar die Engelse onderwerping wou aanvaar. Onder laasgenoemdes was die groot eksponente generaals Louis Botha en Jan Smuts. Generaal C.R. de Wet, gevierde Vrystater, was aanvanklik teen vrede. Dit val egter vreemd op dat hy tog uiteindelik geteken het. Die rede hieragter is dat Louis Botha,Transvaalse krygshoof van die Boere en die waarnemende staatspresident van die ZAR- soos die Transvaal bekend was- Schalk Burger- deur generaal De la Rey en Jan Smuts agter die skerms oorgehaal is met die belofte dat as vrede nou gesluit word, die onafhanklikheid teruggeneem sal word as Engeland iewers in die toekoms in ’n konflik betrokke sou raak.
Generaal Koos de la Rey sou die belofte met hom saamdra. Hy was egter ’n groot bewonderaar en amper ’n dissipel van Botha. Louis Botha en Jan Smuts, daarenteen sou verbete Engelsgesindes word. Hulle was sekerlik ook die groot dryfvere agter die Unie van Suid-Afrika en die groot formuleerders van die politieke cliché van Afrikaner-eenheid vir politieke gewin.
Met die uitbreek van die oorlog in 1914 het genl. De la Rey so vroeg soos die 8ste Augustus, 1914 sy kommando’s laat oproep na ’n vergadering by Treurfontein( vandag Coligny) waarin hy opdrag gee dat die manne daarheen moet kom met hulle “twaksakke en vuurhoutjies”. Dus gewapen. Sy plan was dat hulle vanaf Treurfontein op die 15de Augstus oor Ventersdorp moet opruk na Potchefstroom, waar genl. Kemp in bevel van die militêre kamp was. Daarvandaan na Krugersdorp waar die Vierkleur gehys sou word. Genl. Louis Botha sou na Krugersdorp gebring word en op die skouers, letterlik ingedra word as die president van die herstelde Boere-republiek.
De la Rey was in vir ’n intnugtering Die man om wie hy sy drome gebou het, saam met Smuts het albei voete van klei gehad. Kemp wat later as rebel gevonnis is en toevallig met die uitleg van skietbaan op Lydenburg was, het as Staande Mag-offisier, De la Rey se planne aan die regering bekend gemaak.
Botha en Smuts as minister van verdediging was alreeds besig met Britse bevele om Duits-Wes (SWA) binne te val onder die dekmantel dat dit met vrywilligers gedoen word. De la Rey is uit sy plan gepraat maar hy het nog voortgegaan met ’n afgewaterde vergadering by Treurfontein op 15 Augustus. Hy was reeds ’n ontnugterde man wat liewer sy dood begeer het as hierdie toestand. Sy gemoedstemming is sekerlik ook aangewakker deur Siener van Rensburg wat hom op Lichtenburg gaan sien het met die reeds bekende gesig van lamfer, ’n groot 15 oor Lichtenburg en die generaal sonder sy hoed!
Op die 15de September 1914 was genl. De la Rey saam met genl. Beyers vanaf Pretoria op pad na Potchefstroom. As senator was hy terug van die parlement in Kaapstad waar hy teen die voorstel om Duitswes in te val, gaan stem het. Genl. Beyers het kort tevore om dieselfde redes bedank as kommandant-generaal.
Genl. De la Rey is by ’n padblokkade doodgeskiet. Drie maande later is genl. Beyers ook dood toe hy gejag is deur regeringstroepe en in die Vaalrivier ingedryf en daar, so word beweer- verdrink het. Wie hierdie stories van ongelukke wil glo, moet polities redelik naïef wees. Hierdeur was die rebellie van Vryheidsgesinde Boere wat hulle republieke wou herstel, in volle gang en goed op dreef. In Desember 1914 is Jopie Fourie op ’n Sondagmôre by die Sentrale gevangenis doodgeskiet. Talle van die rebelle onder wie genl. De Wet en Kemp is gevange geneem en in tronke gestop.
In Augustus 1915 het Boerevrouens en dogter van die kerkplein in Pretoria na die Uniegebou geloop om teen dié aanhouding te protesteer.
Op die 20 September hierdie jaar gaan ons as Boere na Coligny en Lichtenburg om hierdie gebeure in herinnering te roep en hulde te bring en aan daardie voorsate, bekend as rebelle, ons eer te bewys.
Ons as hulle trotse nageslag wat ook ons Vryheid naarstigtelik begeer en ons Boere-republieke herstel wil sien, roep u daartoe op om saam met ons hierin te kom deel!

20 September 2014 Coligny en Lichetnburg. Boere Rebellie 1914-2014


Piet Rudolph: Aksiekomitee: Herdenking Rebellie 1914
e/pos piet.rudolph@gmail.com

 
Brief - MG Pieterse: RE Afrikaner-Boer PDF Afdruk E-pos
Donderdag, 31 Julie 2014 11:03


Memory Grace Pieterse
Posbus 947
Anerley 4230
E/pos: memorygp@gmail.com

31 Julie 2014

Vir aandag: Andries Breytenbach

Aan: Die Voorsitter.
Boere-Afrikaner Komitee.
dmv Mr Abel Malan
Facebook https://www.facebook.com/groups/volksraad/

CC; Die edelagbare meneer die president J.G. Zuma
president@po.gov.za
presidentrsa@po.gov.za.
South African Parliament

Geagte mnr Breytenbach,

VERGADERING MET DIE BOER-AFRIKANER VOLKSRAAD OM SELF-BESKIKING TE BESPREEK NAMENS DIE AFRIKANER

Eerstens vra ek onverskoning date k nie hierdie brief direk aan u kantore geadreseer het nie. Nadat ek die internet deursoek het, kon ek nie ‘n gepasde adres opspoor waar pos stukke afgelewer kan word nie, en het dus gebruik gemaak van die Facebook fasiliteit om die brief aan een van u lede, naamlik mnr. Abel Malan, te stuur vir aflewering.

Met verwysing na die opkomende gesprekke tussen die Staats president, die agbare J Zuma, se kantore en die Boer-Afrikaner Volksraad insake self-beskiking vir die Afrikaners en die Boere, will ek graag my gevoelens lig omrede ek van Boer afkoms is.

Ek verstaan dat hierdie roep vir self-beskiking ook die Afrikaner Electoral Commission (VVK) insluit wat vele ondersteuners van die vorige Nationale Party gowerment insluit.

Ek ondersteun ten volle enige roep vir self-beskiking van enige groep mense omrede dit tot hul voordeel mag lei om ge-anker te wees aan hulle etiese en kulturele wortels. ‘n Positiewe selfbeeld bou ‘n self-versekerde en produktiewe nasie.

Ek is seker dat alle aspekte van so ‘n skuif van beheer ten volle nagegaan sou word deur alle partye wat daarmee betref word, en wat ek hoop om voor die dag te bring is dalk alreeds beplan om op die tafel voorgesit te word. Daarom vra ek voortuit onverskoning sou die volgende oorbodig wees, maar gee my asseblief die kans om my seining te stel.

Die word ‘Afrikaner’ moet ten diepte ondersoek word om uit te klaar wie die mense is wat met heirdie saak betrokke is. So ook die word ‘Boer’ as ‘n volk, eerder dan slegs ‘n loopbaan.
Van wat ek kan sien, is die roep vir sprake om grond te bespreek wat eenkant gesit kan word vir die sovereine gebruik van Afrikaners onder ‘n Demokratiese bestek.
Eerstens kan die word ‘Afrikaner’ misverstaan word. Die eerste groep mense wat as Afrikaners bekend gestaan het gedurende die 1700’s was van die KhoiSan stamvader Oude Ram Afrikaner (gebore gedurende die 1690’s in die Tulbagh distrik).
Nadat David Afrikaner se land, toe bekend as `tLand van Waveren’, van hom af weg geneem was deur die Kaapse gowerneur en aan die wit Koloniste gegee was wat die gebied hernoem het na Tulbagh, het die Afrikaners na Hantam getrek, waar hulle land weereens van hulle weg geneem was, wat hulled an forseer het om vir die Pienaar familie te werk.
Beide David Afrikaner en sy seun Jager Afrikaner, het ‘ingeskrewe arbeiders’ van die plaasboer Pieter Pienaar geword op Hantam in die Calvinia distrik.
Volgens oorlewering was mnr Pienaar `n hardvogtige mens, wat daarnatoe gelei het dat die Afrikaners in opstand gekom het. Na `n fyn beplande operasie het hulle die Pienaar doodgemaak en noordwaarts gevlug met alles wat hulle kon vervoer. Omdat die plase destyds so ver uitmekaar was, het dit dae geduur voordat bewoners van die buurplase op die slagting afgekom het. Teen daardie tyd was die voortvlugtende Afrikaners al goed op pad na die Gariep (Oranjerivier) waar hulle eers `n tyd lank op die oewer in die omgewing van Pella by goedgesinde stamme vertoef het voordat hulle die trek verder noordwaarts oorkant die Gariep aangepak het. Op hul weg deur die suide van Namibia het die Afrikaners verskeie Orlam en nie-Orlam stamme teengekom.
Uiteeindelik het die Afrikaners hulle gevestig in `n dal wat Jager Afrikaner ‘Klein Winterhoek’ genoem het, na aanleiding van die Winterhoek Vallei by Tulbach waar hy gebore is en groot geword het. Mettertyd het die naam Klein Winterhoek in die volksmond vervorm na Klein Winthoek.
Gedurende die eerste helfte van die 1800’s het Jan Jonker Afrikaner, die seun van Jager Afrikaner, as stamkaptein in die sentrale gedeelte van Namibia regeer.
Hierdie Afrikaner stam het gegroei en bestaan steeds. Hulle ryk geskiedenis kan nie ge-ignoreer word nie.

Op daardie tydstip toe die KhoiSan en ander ge’Kleurdes’ in die Kaap gebied as Afrikaners bekend geword het, het die blankes in Suid Afrika bekend gestaan as Kaap Hollandse Koloniste, of Vryburghers. Die Vryburghers het hulle dienste aan die VOC voltooi en hulle vryheid geneem, waarna hulle van die Kaapse gowerment weg getrek het. Hulle het dan as ‘GrensBoere’ of ‘TrekBoere’ bekend gestaan.

Die eerste blanke wat himself as ‘n ‘Afrikaner’ benoem het was Hendrik Biebouw. Sy pa was ‘n Duitser en sy suster was ‘n Kleurling. Biebouw, wat dronk deur Stellenbosch gery het, was van sy perd afgeruk deur ‘n Hollandse magistraat. Terwyl die magistraat hom met ‘n lat geslaan het, het Biebouw tee gestribbel dat, “Ju kan my nie slaan nie, ek is ‘n Afrikaner!” Dus was Biebouw te skip na Australia gedeporteer, soos dit maar gebruiklik was met aangeklagdes van daardie tyd.

Daar was ook ‘n tydperk gedurende die 1800’s toe Afrikaners die nuwe Britte wat aan die Kaap beland het, ook Afrikaners benoem het, maar die Engelse koerant van Grahamstad het die naam “Afrikaner’ afgejak segende dat die word geassosieer word met slawe en dat Afrikaans ‘n gebasterde taal was. Die sentiment was wydelik gedeel met Britte wat steeds geglo het dat Britanje veel beter was dan Afrika.

Dit was byna 200 jaar ná die geboorte van Oude Ram Afrikaner dat sekere nasate van wit setlaars hulself ‘Afrikaners’ begin noem het, en as ‘regte Afrikaners’ ook die basters se taal, ‘Afrikaans’, as hul eie aanvaar het. In 1875 onder leiding van Die Genootskap van Regte Afrikaners, en later Die Afrikanerbond in 1881, was die naam ‘Afrikaner’ op n meer amptelike manier vir die Kolonialiste gebruik. Teen hierdie tyd het die boervolk alreeds ontwikkel, en het hul eie twee Republieke ge-eien wat internasionale erkenning geniet het, naamlik die Zuid Afrikaanse Republiek (ZAR) en die Oranje Vrystaat (OFS); en hul gebruiklike taal het bekend gestaan as "Die Taal", wat ‘n sterk Niederdeutsche invloed gehad het.

Gedurende die tweede helfde van die 20ste eeu, het blanke Afrikaner nasionaliste begin om die Afrikaner identiteit vir slegs blanke Afrikaners toe te pas, en dus die Kleurlinge hul identiteit ontneem, sowel as die Boervolk deur om van hulle as Afrikaners te verwys. So ver ek kan verstaan, is Afrikaner Nationalisme en Voortrekker sovereigniteit nie die selfde ding nie.
SJ Du Toit, wie met die standardisasie van Afrikaans begin het, was van die Wes Kaap, ‘n Anglofiel, en was vele met Rhodes se sake deurmekaar. Hy het al hoe meer kreties geword oor Kruger se uitvoeringe en het die idiaal van ‘n eensvormige Suid Afrika ondersteun, wat deur Cecil John Rhodes aangehits was.
Generaal Jan Smuts - wie ook vanuit die Wes Kaap hul, die mees bekendste en verreikende staatsamptenaar in Suid Afrika gedurende die eerste helfde van die 20ste eeu – was ook ‘n groot bewonderaar en ondersteuner van Rhodes. Smuts, tesame met die Afrikaners van die Kaapse Kolonie, het Rhodes se visie van politieke samesmelting tussen die land se Afrikaner en Engelse rasse gedeel, asook die vermagtiging van ‘n saamgesmelte Suid Afrika. As’t ware, as verteenwoordiger van die Boere gedurende die vergadering wat die britte geroep het om ‘n vredes ooreenkoms te bespreek gedurende die tweede Anglo-Boere Oorlog, was Jan Smuts streng opdrag deur die Boere gegee om NIE in te gee nie, omrede die Boere besig was om groot oorwinnings in die veld te vermag, en ook omrede die Britse staats kaste bankrot was. Toe Smuts aan die Kaapse Rebellie vertel dat hy namens hulle ingestem het on oor te gee, het een geskree, “Jy het ons verraai!” Verder kon hy ook nie die veligheid van die Kaapse Rebellies verseker nie.
Dit het duidelik geword dat ;wit’ Afrikaners ‘n saamgesmelte Unie van Suid Afrika geondersteun het, ten spyte die koste wat die Boervolk gely het deur om van hulle onafhanklike Republieke gestreep te word.

As die Afrikaners nou roep om self-beskiking en vir hulle eie land waarin hulle hul kultuur onder die vandal van ‘Afrikaner-Boer’ wil uitleef, hoort dit aan alle belanghebendes duidelik gestel te word presies watter kultuur hulle verwys, en of hulle beoog om slegs ‘n ‘blankes-aleen’ gebied wil bestuur.
Daarby gese, siende dat daar geen amptelike verwysing bestaan van ‘n ‘Afrikaner-Boer’ nasie in Suid Afrika nie, en die Suid Afrikaanse Indiers die nuutse sulke nasie is wat internasionaal erken word, stel ek ook voor dat aansoek gedoen word vir die internasionele erkenning van die ‘Afrikaner-Boer’ identiteit. Daarby moet ek noem dat ek, as ‘n Boer, die so ‘n indentiteit van ‘n Afrikaner-Boer sou aanvaar nie, en ook nie die bygaande gebasteriseering van my geskiedenis en kultuur wat dit sou teweef bring nie.

Tweedens gebruik die Boer kultuur geskiedkundig ‘n Rubpubliekeinse stelsel van gowerment, maar die so-genoemde Afrikaner-Boer Volksraad offer ‘n ‘demokratiese’ stelsel sou hulle self-beskiking bekom. So ‘n Demokratiese stelsel sentraliseer mag na ‘n paar aanspreeklikes, waar as verteenwoordigers in ‘n republiekeinse stelsel slegs boodskappers van die volk is, en mag nie besluite namens die volk maak tensy hulle ‘n mandaat van die volk dra om iets uit te voer nie.

Derdens het geskiedenis bewys dat mense van verskillende rasse, culture en gelowe saam geleef en gewerk het in die Boere Republieke. As Boer, is ek trots op my kultuur, ras en kleur, maar ek ag my nie as verhewe bo ander rasse nie. Ek klassifiseer myself nie as ‘n rasis, soos dit alom gesien word nie.

Ek, persoonlik, stel nie belang om onderhewig te wees aan ‘n Afrikaner gowerment nie so veel as wat ‘n Palistienaar nie onderhewig aan ‘n Zionistiese gowerment wil wees in die land van sy herkoms nie.

Die enigste ware oplossing wat ek kan vind vir die kwessie oor land in Suid Afrika, is om die Unie van Suid Afrika in 1910 as onwettig te verklaar, en om beheeer terug te gee aan wie dit behoort het voordat die Unie gefinaliseer was. Ek verwag nie dat enige persoon ontwrig word nie, maar my visie is vir dubbel burgerskap waar benodig. Maar heirdie is my persoonlike indruk.

Dank u vir u tyd.

Die uwe

MG PIETERSE

OVS - ZAR

 
30 Jul 2014: Jan Diederiks, 702 Talk Radio PDF Afdruk E-pos
Woensdag, 30 Julie 2014 20:39

 

Vannaand 30 Julie 2014 om 10nm op 702 Talk Radio 92.7 FM of 106 FM praat Mnr Jan Diederiks aangaande die Boervolk en sy vryheidstryd.

 
VVK verduideliking? - Marius Harding (Propatria) PDF Afdruk E-pos
Woensdag, 30 Julie 2014 12:52

 

STOP VVK

From Hermanus Nicolaas Harding (Propatria)

Ek is nou oor die laaste twee dae lasting geval deur baie mense wat blykbaar dink ons is besig met n kinderkrans partytjie waar ons almal ter wille van ‘eenheid’ nie ons opinies moet lig nie en bloot meedoen aan dwaashede.

Ek word beskuldig dat ek die VVK Boere-Afrikaner Volksraad in die wiele probeer ry.
Ek word verder beskuldig dat ek van die Volksraadslede in persoon teiken
Ek word beskuldig date k eenheid saboteur
Ek kla maar doen self niks

Nou asseblief, gee tog aandag vir n rukkie dan sal almal nou weet hoe die wind waai;

Vryheid;
Geen volk op die aarde sal vry word sonder dat hulle hulself vry maak nie, en dus vryheid kan afdwing nie.Ons as Boervolk se enigste struikelblok na Vryheid is onsself.
Indien iemand dink hy kan dit by n hof gaan kry sal hy uitvind dat hy by daardie selfde hof gaan moet aanklop om die begunstigdes te forseer om nou die bevel te gehoorsaam. Dus moet ek almal teleurstel wat dink ons is naby vryheid en vir hulle se dat sou die BAVR dit reggekry he tom n gemidelde bydrae van R50 per lid van hulle volk te kon monster dan sou ek reeds baie meer opgewonde gewees het namens hulle….. die gemidelde ondersteuner van die BAVR spandeer meer as tien maal meer belastings aan die NSA as wat hy/sy bereid sou wees om aan sy eie verkose volksraad te betaal.
Om dus my sienswyse in konteks te sien met die nuutste verwikelinge moet die leser ingedagte hou dat ek hier en nou verklaar dat die deursnit ondersteuner van hierdie VVK Volksraad nie self hard genoeg glo in hulle planne om dit ten volle te ondersteun nie.

Regeerings permisie
Orania het al n paadtjie oopgetrap na die regeerders toe, hulle kan getuig daarvan dat die regeering se houding teenoor hulle is; Maak dit n werlikheid! …. Dus is die regeering nie soseer gekant teen hulle begeerte om n aparte volkstaat te skep nie, hulle se basies net dat hulle dit nie vir die Oraniers gaan doen nie. Orania ondervind minimum weerstand van die regeering, volgends wet mag hulle byvoorbeeld nie self bouplanne ens goedkeur nie want hulle is nie n erkende munisipaliteit nie, tog laat die plaaslike regeering hulle began om binne hulle gebied te maak soos hulle wil. Ek dink dat die Here by daardie vereedelde beeswagter se kantore gaan uitstap met n groot jubel en n tiptoe want die boodskap sal wees…… gaan en maak julle droom n werklikheid!
Ek het niks daarteen dat hulle na n regeering toe gaan om te onderhandel nie, ek weet baie goed wat die bybel se, maar daar is ook talle voorbeelde van die teendeel, byvoorbeeld, as jy n volksvreemde verkeersbeampte gehoorsaam is jy tog besig om met die ‘vyand’ te werk?.... Of by Pick n pay se toonbank betaal jy aan n volksvreemde ens….
Soos ek reeds gese het, sonder dat jy die roete gevolg het om eers die groter volk agter jou te kry kan jy honderd toestemmings kry, dit gaan jou nie n tree verder bring nie.
- Ek dink dus dat dit prematuur is om enigsins met die regeering te gaan praat oor vryheid. Wat ek wel eerder sou gaan bespreek het is XYZ wat n verskil kan maak.

Identiteits probleme
Hierdie is die kern van baie probleme, wanneer van hierdie BAVR lede praat dan gebruik hulle wisselvallig terme soos Boere-Afrikaners en Afrikaners asof dit een ding is, volgende gebruik hulle die term Boer wanneer hulle so voel. Geen Boer wie ek ken is gediend om n Afrikaner genome te word of enigsins geassosieer te word met die Cape Dutch Afrikaners nie, nou is daar natuurlik n groot grys Area want Allan Boesak is ook volgends himself n Afrikaner, en so het Thabo ook verklaar dat hy n Afrikaner is … (Natuurlik met die begrip dat hy n boorling van Afrika is) en so het Jonker Afrikaner (Stigter van Windhoek) die man gewees wat die Afrikaner term international verower het deur ooreenkomste te sluit met beide Duitsland en Britanje onder die vaandel van Afrikaners, verder het tot die leier van die BAVR Andries Breytenbach se pa n onderskeid gemaak in sy geskiedenis skrywes van Afrikaners (Kolonianers) en Boere as Transvalers en Vrystaters. Die ABO het die twee blanke Afrikaansprekende groepe finaal geskeur. Ek het egter geen problem met iemand wie na himself verwys as Afrikaner nie, ek he took nie n problem met iemand wie na himself verwys as Boere-Afrikaner nie, want ek respekteer hulle keuse om hulself te identifiseer volgends hulle sort. Ek word bemoerd wanneer hulle een van daardie begrippe om my nek wil hang, en ek sal dit in elk geval nooit aanvaar nie.

Mense kan se dit is nie belangrik nie, dit is hul keuse, vir my is dit wel belangrik dat mense my keuse van identiteit sal respekteer en iemand wie dit nie doen nie het HOMSELF aan my verkeerde kant geposesioneer!

Wie verteenwoordig die VVK BAVR
Hier kom n volgende probleem, ek kan nie verstaan hoekom daar altyd n gespook en spartel is oor getalle nie. Voor die verkiesing was daar glo meer as 30 000 gerigestreer, en met die verkiesing is daar toe net iets soos 23000 wat wel gestem het? Dus het bykans n kwart van die mense nie gaan stem nie, wat tog beteken dat hulle ontrek het?

Ek hoor iemand redeneer dat hulle (BAVR) die enigste is met n mandaat, en daarom is hulle die enigstes wie mag praat namens die Boere, die Afrikaners en die Boere-Afrikaners…. Dit is absurt. Die FN party het seker ook n mandaat om namens die mense te praat wie vir hulle gestem het, en so het die VF+ verseker n groter steunbasis as die VVK mense?..... Nou moet ons ook in ag hou dat hierdie VVK n voorskrywende beleid gehad het, die kanidate moes vooraf ooreenkom dat hulle ter wille is van n volkstaat en ander beperkinge. Dus het die VVK n beleid gehad en dit maak van hulle n organisasie en nie n onafhanklike verkiesings komisie nie. Sou elke kanidaat self n beleid neergesit het op die tafel dan sou dit meer na n onafhanklike verkiesing gelyk het.

Indien hierdie mense konsikwent gewees het in hul uitsprake sou dit nie nodig gewees het om vir die regeering kennis te gee dat hulle nie namens al die Boere praat nie, maar uitsluitlik hul lede.

As ek moet raam wat is die persentasie steun wat hulle binne hul teikengroep het skat ek dat dit 0,02% is. Dus kan eerder geredeneer word dat meer as 99.8% uit 100% van hul teikengroep hulle verwerp en dus nie toevertrou om n beter uitkoms te lewer as die ANC regeering nie. Gegewe dat die ANC uiters swak presteer behoort die mense te besef dat hulle nie naastenby op die tafel plaas wat die breer teikengroep wil he nie.

Persoonlike aanvalle
Vir iemand soos Abel Malan om stellings te maak dat die wie nie met hom saamstem nie se koppe gaan waai is dood eenvoudig n streep in die sand trek. Ek is teleurgesteld dat n klomp mense hul ongebore nageslag se toekoms in sy hande plaas met sulke diplomatieke vermoe. Om om te draai en my te beskuldig dat n aanval loods na sy publikasie van uitgesproke diktatorskap val hy in die klas van die huidige regeering.
Enige iemand wie my aanval oor my openbare skrywe aan Abel moet asseblief eers die geskiedenis van sy plasing gaan oplees.
Met sy houding is ek nie verbaas dat die deursnit Afrikaner en Boer nie geloof het in hul planne nie.

Eenheid Saboteur
Ja ek pleit skuldig op hierdie aanklag. Ek is nie een vir blinde eenheid nie. Die NP het immers die HNP voorloper ook beskuldig dat hulle eenheid skaad….. So is dit dan date k wel met enige party sal saamwerk op n gegewe doelstelling.
Eenheid is nie altyd goed nie, veral as daar verwag word dat almal breindood moet volg soos skapies na die slagpale toe.
Ek het destyds ook gese dat Constand Viljoen nie te vertroue is nie, en ek was ook beskuldig date k eenheid opponeer… nou ja, ek hoef seker nie uit te brei nie?....

Voeg bymekaar wat by mekaar hoort!
Hierdie slagspreuk hoor ek amper weekliks, maar die gebruikers daarvan verstaan dit nie mooi nie. Dit beteken ook dat jy NIE moet bymekaar sit wat NIE bymekaar hoort nie!.... Ons Voorouers het getrek uit die kaap uit weg van ander blankes af, en special van die Liberale Afrikaner af….. Later het hierdie Cape Dutch Afrikaners teen die Boervolk oorlog gemaak en is hulle medepligtig aan die moored op derduisende Boerebabas wat hulle laat verhonger het en n marteldood gesterf het. Enige iemand wat wil he date k met sulke mense in n eenheid getel moet word is van lootjie getik, dit is so goed mens gaan spoeg op die Boerebaba’s se graffies….. daardie Boerekindertjies en die jongmeisies en die ouma’s se bloed roep uit die aarde, die rekening is oop en iewers in die toekoms gaan daardie onskuldiges gewreek word…… in die nagte as ek oor my volk dink, dan sien ek in my geestesoog hoe daardie kindertjies vermaar het, en dan lees ek argief materiaal wat die Afrikaanse koerante in die Kaap gese het van die Boervolk!......
Daarom vra ek mooi aan al die sogenaamde leiers; Moet nie bymekaar sit wat nie bymekaar hoort nie.

Wat doen ek?
Baie jare gelede het ek die roete na vryheid bekyk en ek staan by my stellings; Ek het n 300 jaar plan, en binne hierdie plan is sekere mylpale. Ek voorsien dat ons so bietjie voor schedule is want waar ek gedink he tons sou wees oor 30 jaar is ons al op twintig jaar verby. My planne behels; Ontdekking van identiteit 2. Polariseering weg van ander groepe blankes af 3. Aanwas van die Boervolk 4. Verbeterde volks onderig (skoleering) 5. Daarstel volksekonomie parallel met ekonomie 6. Ontsnapping uit die greep van die Kerke en n nationale geloof wat die bybel aanvaar maar die dogma afskud.
Vir hierdie om te kan gebeur is alles baie stadig, ons mense leef nog ver te lekker, hulle kies nog om eerder n mooi kar te ry as om n hele klompie kinders te he… hulle gaan kyk eerder rugby voordat hulle n oomblik spandeer om na te dink oor hul eie ongebore nageslagte se toekoms, en wat hulle self daaraan kan doen….
Ek is dus besig om stelselmatig my planne te bestuur al gebruik ek ander mense en ander instansies om dit ten uitvoer te bring en sorg dat ek met die meningsvormers binne my teikengroep werk om my doelstelings te bereik. Verder woon ek graag volksgedrewe aksies by en ek lewer earlike opregte opinies waar ek dink nodig om mense soos jy wat hier lees te oortuig om die regte roetes te neem. Ek het geen ambisie om n leier van mense te word nie, want dit sou beteken in n politieke situasie date k verantwoordelik moet wees vir ander mense se ongebore nageslagte se toekoms, en dit is n baie te groot verantwoordelikheid vir n dom mal Boer soos ek.

Groete

= = =

About VVK / BAVR

VVK, the name of your “freedom” is Boer Genocide. Nov 2012
Feb 1, 2012. White Genocide in southern Africa: anti-Boer white Afrikaner propaganda at the European Parliament
Jan 2012: in Orania the “parliament” of the nation that doesn't exist
VVK, what is your nation?
Abel Malan in jail. Free “Cliffie”! Free all Boer patriots!
April 2011. Paul Kruger (VVK) to the International Criminal Court. Does he give himself up
UNPO, 5 April 2011: the VVK on the VF+ road
Elections and other initiatives. The Chaos will not free the Boer nation
The VVK is outside of the boundaries of the Boer nation
Why a Volksregister, why VVK? - Marietjie Smuts
The nature of the afrikaner “volksraad” of the VVK
The nature of the VVK

= = =

Boer Republican Electoral Commission (BVK)

 
<< Begin < Vorige 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Volgende > Einde >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Specials

Banier
Banier

Vriende

Banier

Wie is aanlyn

Ons het 5 gaste aanlyn