Boerevolkstaat
Siener van Rensburg - Piet Rudolph PDF Afdruk E-pos
Donderdag, 14 Augustus 2014 07:43

 

KOMMENTAAR OP 'N BEWERING DAT SIENER VAN RENSBURG BOER EN AFRIKANER TEGELYK WAS........

Siener van RensburgSiener en andere was in 'n effens ander situasie. Met die koms van die Unie van Suid-Afrika was die politieke cliche van die dag, Afrikanereenheid om die mag in die hande van die Afrikaanssprekendes te hou, teenoor die Engeslsprekendes. Die Boere was 'n oorwonne volk en het gehoop om met selfregering darem iets te beteken. Jy sê dit raak, hulle het hulle as "Boer en Afrikaner" gersien. Om daardie rede.
Net so het die Boere hulle die Afrikanerrepubliek van dr Verwoerd laat welgeval want ons was onder die Engelse Empire uit. Daardie republiek was egter nooit die herstel van die Boere-republieke nie, eerder 'n inkorporering!

Wat ons situasie anders maak is dat De Klerk en kie daardie einste NP-republiek op 'n skinkbord weggegee het. Ook daardie gebiede wat as Boere-republieke bekend gestaan het. Vrywillig en sonder dwang. Dir het 'n einde gebring aan die Afrikanervolk. En as die Afriikaner as volk wil aspireer vir grondgebied, moet dit wees vir die herstel van daardie veelrassige republiek.

Die aspirasies va die Boerevolk is anders.Geen volk kan bestaan sonder grond gebied nie. Dit was die Boere-republieke wat in 1902 ten gronde gerig is deur 'n uitwissingsoorlog. Die Afrikaners het op daardie tydstip geen grond gehad nie. Hulle heimat was in die Kaap. Baie van hulle het nog aan die kant van Engeland teen die Republikeine kom veg! Hulle het eers 'n volk geword met daardie Republiek van 1961- 1994

Ons Boere wil die Boere-republieke terug hê. Wat wil die Afrikaners hê- 'n lappie aarde, iewers waar hulle 'n Volkstaatjie kan hê en selfbeskikking met die toedtemmong van 'n vyandige owerheid. Dit is nie vryheid nie. Dit is selfmoord!

 
2014: huldeblyk aan die Boere wat gesterf het met die Slag van Ventersdorp (1991) PDF Afdruk E-pos
Saterdag, 09 Augustus 2014 00:00

 

Huldeblyk aan die Boere wat gesterf het met die Slag van Ventersdorp (1991)

Op 9 Augustus 1991 te Ventersdorp, wes Transvaal, kom die Boere onderleiding van die AWB (Afrikaner Weerstandsbeweging) te staan teen S.A. imperiale Polisie magte an 'n aantal swart kommunistiese terroriste.
Gedurende die aan Slag van Ventersdorp is drie Boere noodlottig gewond. Al drie was AWB lede: A.F. Badenhorst, G.J Koen, en J.D. Conradie.
Die opoffering sal nooit vergete wees nie.

 
Nou maak ons met mening die Boervolk bymekaar! Boere-Republikeine PDF Afdruk E-pos
Donderdag, 07 Augustus 2014 14:00

 

Boere-Republikeine

NOU MAAK ONS MET MENING DIE BOERVOLK BYMEKAAR!

1. Langs hierdie weg gaan ons nou daadwerklike pogings aanwend om Die Boerevolk bymekaar ter kry - diegene wat uit innerlike oortuiging bymekaar hoort.
2. Die rede is dat geen volk op aarde kan bestaan sonder sy eie grondgebied nie. U het nie nou meer eers grond wat u, u ei kan noem nie. U is ’n etniese minderheid in ’n veelrassige Suid-Afrika sonder ’n toekoms vir u kinders!
3. Dit is reeds 1914. ’n Honderd jaar gelede het ons voorsate geweldadig in opstand gekom onder die hiel van die vreemde. Ons is reeds twintig jaar onder ’n vreemde regering sonder dat daar noemenswaardige pogings is van Boerekant om ons grond- die Boere-republieke- herstel te kry. Daar is weliswaar pogings van ander kleiner groepe en mense wat nie Boere is nie, om grondgebied te beding wat niks met die herstel van die Boere-republieke te doen het nie. Dit is flagrante misleiding uit daardie geledere om van Boere en Boeregrond te praat. Dit het niks met die Boerevolk te make nie.
4. Daar is ’n eenvoudige definisie van wie kwalifiseer om lid van die Boerevolk te wees. Dit is:
4a. Daar moet vereenselwiging wees met die afkoms, strewe en toekomsverwagting van die Boerevolk;
4b. Die Boerevolk se grond is van hom afgeneem in ’n uitwissingsoorlog en nooit herstel nie;
4c. Vir die behoud van Vryheid het 35 000 Boerekinders en -vrouens in konsentrasiekampe gesterf. Ons is dit aan hulle verskuldig om as Boere-Republikeine wat pleit vir die herstel van ons grond, die onsterflike ideal brandend te hou.
5. Met die oog hierop sal ons allereers die Boerevolk bymekaar moet kry onder die vaandel van Boere-Republikeine voordat ons enigiets anders kan aanpak. Dit sal die stormram moet wees waarmee ons die pad vorentoe sal oopstoot om by ons ideaal uit te kom. Daar is nie ’n ander pad oop nie!
6. Ter bereiking van hierdie grootse ideeaal benodig ons die samewerking van besielde Boere. Die bereiking van ons ideal is binne ons bereik mits ons dit georganiseerd aanpak;
7. Om dit te bereik benodig ons u naam en lokaliteit tesame met u onderneming om te werk vir die herstel van die Boere-republieke. Daarmee sluit u nie by ’n organisasie aan nie. U verklaar u aansluiting en inskuiting by u volk. Daardie aansluiting is gratis en verniet. Laat ons u besonderhede bekom sodat ons kan begin organiseer!

Piet Rudolph: Organiseerder.
e/pos piet.rudolph@gmail.com
FB- Boere-Republikeine
Tel. 072 419 3516.

 
Die Rebellie van 1914 en die uitbreek van di Eerste Wêreldoorlog PDF Afdruk E-pos
Dinsdag, 05 Augustus 2014 09:00

 

DIE REBELLIE VAN 1914 EN DIE UITBREEK VAN DIE EERSTE WêRELDOORLOG:

Ons roep in herinnering die uitbreek van die eerste Wêreldoorlog op die 4de Augustus 1914. Engeland, uiteraard was op die voorpunt.
Skaars 12 jaar tevore is twee klein Boererepubliekies tot oorgawe gedwing deur die Boere se vrouens en kinders in konsentrasiekampe te stop en hulle te laat sterf van honger,dors en siektes: hulle plase te verniel en hulle veestapels te vernietig en weerlose kinders en oumense tesame met vegtendes in ballingskap oor die water aan te hou. Ten spyte van hierdie barbaarsheid van hulle oorlogtegnieke en die verraad van hensoppers en joiners, het dit die magtige Groot-Brittanje nog amper drie jaar gevat om die Boere onder te kry.
By die Vrede van Vereeniging op 31 Mei 1902 was die Boere in twee kampe verdeel- hulle wat terwille van die Vryheid met die oorlog wou voortgaan en hulle wat met verskeie verskonings, maar die Engelse onderwerping wou aanvaar. Onder laasgenoemdes was die groot eksponente generaals Louis Botha en Jan Smuts. Generaal C.R. de Wet, gevierde Vrystater, was aanvanklik teen vrede. Dit val egter vreemd op dat hy tog uiteindelik geteken het. Die rede hieragter is dat Louis Botha,Transvaalse krygshoof van die Boere en die waarnemende staatspresident van die ZAR- soos die Transvaal bekend was- Schalk Burger- deur generaal De la Rey en Jan Smuts agter die skerms oorgehaal is met die belofte dat as vrede nou gesluit word, die onafhanklikheid teruggeneem sal word as Engeland iewers in die toekoms in ’n konflik betrokke sou raak.
Generaal Koos de la Rey sou die belofte met hom saamdra. Hy was egter ’n groot bewonderaar en amper ’n dissipel van Botha. Louis Botha en Jan Smuts, daarenteen sou verbete Engelsgesindes word. Hulle was sekerlik ook die groot dryfvere agter die Unie van Suid-Afrika en die groot formuleerders van die politieke cliché van Afrikaner-eenheid vir politieke gewin.
Met die uitbreek van die oorlog in 1914 het genl. De la Rey so vroeg soos die 8ste Augustus, 1914 sy kommando’s laat oproep na ’n vergadering by Treurfontein( vandag Coligny) waarin hy opdrag gee dat die manne daarheen moet kom met hulle “twaksakke en vuurhoutjies”. Dus gewapen. Sy plan was dat hulle vanaf Treurfontein op die 15de Augstus oor Ventersdorp moet opruk na Potchefstroom, waar genl. Kemp in bevel van die militêre kamp was. Daarvandaan na Krugersdorp waar die Vierkleur gehys sou word. Genl. Louis Botha sou na Krugersdorp gebring word en op die skouers, letterlik ingedra word as die president van die herstelde Boere-republiek.
De la Rey was in vir ’n intnugtering Die man om wie hy sy drome gebou het, saam met Smuts het albei voete van klei gehad. Kemp wat later as rebel gevonnis is en toevallig met die uitleg van skietbaan op Lydenburg was, het as Staande Mag-offisier, De la Rey se planne aan die regering bekend gemaak.
Botha en Smuts as minister van verdediging was alreeds besig met Britse bevele om Duits-Wes (SWA) binne te val onder die dekmantel dat dit met vrywilligers gedoen word. De la Rey is uit sy plan gepraat maar hy het nog voortgegaan met ’n afgewaterde vergadering by Treurfontein op 15 Augustus. Hy was reeds ’n ontnugterde man wat liewer sy dood begeer het as hierdie toestand. Sy gemoedstemming is sekerlik ook aangewakker deur Siener van Rensburg wat hom op Lichtenburg gaan sien het met die reeds bekende gesig van lamfer, ’n groot 15 oor Lichtenburg en die generaal sonder sy hoed!
Op die 15de September 1914 was genl. De la Rey saam met genl. Beyers vanaf Pretoria op pad na Potchefstroom. As senator was hy terug van die parlement in Kaapstad waar hy teen die voorstel om Duitswes in te val, gaan stem het. Genl. Beyers het kort tevore om dieselfde redes bedank as kommandant-generaal.
Genl. De la Rey is by ’n padblokkade doodgeskiet. Drie maande later is genl. Beyers ook dood toe hy gejag is deur regeringstroepe en in die Vaalrivier ingedryf en daar, so word beweer- verdrink het. Wie hierdie stories van ongelukke wil glo, moet polities redelik naïef wees. Hierdeur was die rebellie van Vryheidsgesinde Boere wat hulle republieke wou herstel, in volle gang en goed op dreef. In Desember 1914 is Jopie Fourie op ’n Sondagmôre by die Sentrale gevangenis doodgeskiet. Talle van die rebelle onder wie genl. De Wet en Kemp is gevange geneem en in tronke gestop.
In Augustus 1915 het Boerevrouens en dogter van die kerkplein in Pretoria na die Uniegebou geloop om teen dié aanhouding te protesteer.
Op die 20 September hierdie jaar gaan ons as Boere na Coligny en Lichtenburg om hierdie gebeure in herinnering te roep en hulde te bring en aan daardie voorsate, bekend as rebelle, ons eer te bewys.
Ons as hulle trotse nageslag wat ook ons Vryheid naarstigtelik begeer en ons Boere-republieke herstel wil sien, roep u daartoe op om saam met ons hierin te kom deel!

20 September 2014 Coligny en Lichetnburg. Boere Rebellie 1914-2014


Piet Rudolph: Aksiekomitee: Herdenking Rebellie 1914
e/pos piet.rudolph@gmail.com

 
Brief - MG Pieterse: RE Afrikaner-Boer PDF Afdruk E-pos
Donderdag, 31 Julie 2014 11:03


Memory Grace Pieterse
Posbus 947
Anerley 4230
E/pos: memorygp@gmail.com

31 Julie 2014

Vir aandag: Andries Breytenbach

Aan: Die Voorsitter.
Boere-Afrikaner Komitee.
dmv Mr Abel Malan
Facebook https://www.facebook.com/groups/volksraad/

CC; Die edelagbare meneer die president J.G. Zuma
president@po.gov.za
presidentrsa@po.gov.za.
South African Parliament

Geagte mnr Breytenbach,

VERGADERING MET DIE BOER-AFRIKANER VOLKSRAAD OM SELF-BESKIKING TE BESPREEK NAMENS DIE AFRIKANER

Eerstens vra ek onverskoning date k nie hierdie brief direk aan u kantore geadreseer het nie. Nadat ek die internet deursoek het, kon ek nie ‘n gepasde adres opspoor waar pos stukke afgelewer kan word nie, en het dus gebruik gemaak van die Facebook fasiliteit om die brief aan een van u lede, naamlik mnr. Abel Malan, te stuur vir aflewering.

Met verwysing na die opkomende gesprekke tussen die Staats president, die agbare J Zuma, se kantore en die Boer-Afrikaner Volksraad insake self-beskiking vir die Afrikaners en die Boere, will ek graag my gevoelens lig omrede ek van Boer afkoms is.

Ek verstaan dat hierdie roep vir self-beskiking ook die Afrikaner Electoral Commission (VVK) insluit wat vele ondersteuners van die vorige Nationale Party gowerment insluit.

Ek ondersteun ten volle enige roep vir self-beskiking van enige groep mense omrede dit tot hul voordeel mag lei om ge-anker te wees aan hulle etiese en kulturele wortels. ‘n Positiewe selfbeeld bou ‘n self-versekerde en produktiewe nasie.

Ek is seker dat alle aspekte van so ‘n skuif van beheer ten volle nagegaan sou word deur alle partye wat daarmee betref word, en wat ek hoop om voor die dag te bring is dalk alreeds beplan om op die tafel voorgesit te word. Daarom vra ek voortuit onverskoning sou die volgende oorbodig wees, maar gee my asseblief die kans om my seining te stel.

Die word ‘Afrikaner’ moet ten diepte ondersoek word om uit te klaar wie die mense is wat met heirdie saak betrokke is. So ook die word ‘Boer’ as ‘n volk, eerder dan slegs ‘n loopbaan.
Van wat ek kan sien, is die roep vir sprake om grond te bespreek wat eenkant gesit kan word vir die sovereine gebruik van Afrikaners onder ‘n Demokratiese bestek.
Eerstens kan die word ‘Afrikaner’ misverstaan word. Die eerste groep mense wat as Afrikaners bekend gestaan het gedurende die 1700’s was van die KhoiSan stamvader Oude Ram Afrikaner (gebore gedurende die 1690’s in die Tulbagh distrik).
Nadat David Afrikaner se land, toe bekend as `tLand van Waveren’, van hom af weg geneem was deur die Kaapse gowerneur en aan die wit Koloniste gegee was wat die gebied hernoem het na Tulbagh, het die Afrikaners na Hantam getrek, waar hulle land weereens van hulle weg geneem was, wat hulled an forseer het om vir die Pienaar familie te werk.
Beide David Afrikaner en sy seun Jager Afrikaner, het ‘ingeskrewe arbeiders’ van die plaasboer Pieter Pienaar geword op Hantam in die Calvinia distrik.
Volgens oorlewering was mnr Pienaar `n hardvogtige mens, wat daarnatoe gelei het dat die Afrikaners in opstand gekom het. Na `n fyn beplande operasie het hulle die Pienaar doodgemaak en noordwaarts gevlug met alles wat hulle kon vervoer. Omdat die plase destyds so ver uitmekaar was, het dit dae geduur voordat bewoners van die buurplase op die slagting afgekom het. Teen daardie tyd was die voortvlugtende Afrikaners al goed op pad na die Gariep (Oranjerivier) waar hulle eers `n tyd lank op die oewer in die omgewing van Pella by goedgesinde stamme vertoef het voordat hulle die trek verder noordwaarts oorkant die Gariep aangepak het. Op hul weg deur die suide van Namibia het die Afrikaners verskeie Orlam en nie-Orlam stamme teengekom.
Uiteeindelik het die Afrikaners hulle gevestig in `n dal wat Jager Afrikaner ‘Klein Winterhoek’ genoem het, na aanleiding van die Winterhoek Vallei by Tulbach waar hy gebore is en groot geword het. Mettertyd het die naam Klein Winterhoek in die volksmond vervorm na Klein Winthoek.
Gedurende die eerste helfte van die 1800’s het Jan Jonker Afrikaner, die seun van Jager Afrikaner, as stamkaptein in die sentrale gedeelte van Namibia regeer.
Hierdie Afrikaner stam het gegroei en bestaan steeds. Hulle ryk geskiedenis kan nie ge-ignoreer word nie.

Op daardie tydstip toe die KhoiSan en ander ge’Kleurdes’ in die Kaap gebied as Afrikaners bekend geword het, het die blankes in Suid Afrika bekend gestaan as Kaap Hollandse Koloniste, of Vryburghers. Die Vryburghers het hulle dienste aan die VOC voltooi en hulle vryheid geneem, waarna hulle van die Kaapse gowerment weg getrek het. Hulle het dan as ‘GrensBoere’ of ‘TrekBoere’ bekend gestaan.

Die eerste blanke wat himself as ‘n ‘Afrikaner’ benoem het was Hendrik Biebouw. Sy pa was ‘n Duitser en sy suster was ‘n Kleurling. Biebouw, wat dronk deur Stellenbosch gery het, was van sy perd afgeruk deur ‘n Hollandse magistraat. Terwyl die magistraat hom met ‘n lat geslaan het, het Biebouw tee gestribbel dat, “Ju kan my nie slaan nie, ek is ‘n Afrikaner!” Dus was Biebouw te skip na Australia gedeporteer, soos dit maar gebruiklik was met aangeklagdes van daardie tyd.

Daar was ook ‘n tydperk gedurende die 1800’s toe Afrikaners die nuwe Britte wat aan die Kaap beland het, ook Afrikaners benoem het, maar die Engelse koerant van Grahamstad het die naam “Afrikaner’ afgejak segende dat die word geassosieer word met slawe en dat Afrikaans ‘n gebasterde taal was. Die sentiment was wydelik gedeel met Britte wat steeds geglo het dat Britanje veel beter was dan Afrika.

Dit was byna 200 jaar ná die geboorte van Oude Ram Afrikaner dat sekere nasate van wit setlaars hulself ‘Afrikaners’ begin noem het, en as ‘regte Afrikaners’ ook die basters se taal, ‘Afrikaans’, as hul eie aanvaar het. In 1875 onder leiding van Die Genootskap van Regte Afrikaners, en later Die Afrikanerbond in 1881, was die naam ‘Afrikaner’ op n meer amptelike manier vir die Kolonialiste gebruik. Teen hierdie tyd het die boervolk alreeds ontwikkel, en het hul eie twee Republieke ge-eien wat internasionale erkenning geniet het, naamlik die Zuid Afrikaanse Republiek (ZAR) en die Oranje Vrystaat (OFS); en hul gebruiklike taal het bekend gestaan as "Die Taal", wat ‘n sterk Niederdeutsche invloed gehad het.

Gedurende die tweede helfde van die 20ste eeu, het blanke Afrikaner nasionaliste begin om die Afrikaner identiteit vir slegs blanke Afrikaners toe te pas, en dus die Kleurlinge hul identiteit ontneem, sowel as die Boervolk deur om van hulle as Afrikaners te verwys. So ver ek kan verstaan, is Afrikaner Nationalisme en Voortrekker sovereigniteit nie die selfde ding nie.
SJ Du Toit, wie met die standardisasie van Afrikaans begin het, was van die Wes Kaap, ‘n Anglofiel, en was vele met Rhodes se sake deurmekaar. Hy het al hoe meer kreties geword oor Kruger se uitvoeringe en het die idiaal van ‘n eensvormige Suid Afrika ondersteun, wat deur Cecil John Rhodes aangehits was.
Generaal Jan Smuts - wie ook vanuit die Wes Kaap hul, die mees bekendste en verreikende staatsamptenaar in Suid Afrika gedurende die eerste helfde van die 20ste eeu – was ook ‘n groot bewonderaar en ondersteuner van Rhodes. Smuts, tesame met die Afrikaners van die Kaapse Kolonie, het Rhodes se visie van politieke samesmelting tussen die land se Afrikaner en Engelse rasse gedeel, asook die vermagtiging van ‘n saamgesmelte Suid Afrika. As’t ware, as verteenwoordiger van die Boere gedurende die vergadering wat die britte geroep het om ‘n vredes ooreenkoms te bespreek gedurende die tweede Anglo-Boere Oorlog, was Jan Smuts streng opdrag deur die Boere gegee om NIE in te gee nie, omrede die Boere besig was om groot oorwinnings in die veld te vermag, en ook omrede die Britse staats kaste bankrot was. Toe Smuts aan die Kaapse Rebellie vertel dat hy namens hulle ingestem het on oor te gee, het een geskree, “Jy het ons verraai!” Verder kon hy ook nie die veligheid van die Kaapse Rebellies verseker nie.
Dit het duidelik geword dat ;wit’ Afrikaners ‘n saamgesmelte Unie van Suid Afrika geondersteun het, ten spyte die koste wat die Boervolk gely het deur om van hulle onafhanklike Republieke gestreep te word.

As die Afrikaners nou roep om self-beskiking en vir hulle eie land waarin hulle hul kultuur onder die vandal van ‘Afrikaner-Boer’ wil uitleef, hoort dit aan alle belanghebendes duidelik gestel te word presies watter kultuur hulle verwys, en of hulle beoog om slegs ‘n ‘blankes-aleen’ gebied wil bestuur.
Daarby gese, siende dat daar geen amptelike verwysing bestaan van ‘n ‘Afrikaner-Boer’ nasie in Suid Afrika nie, en die Suid Afrikaanse Indiers die nuutse sulke nasie is wat internasionaal erken word, stel ek ook voor dat aansoek gedoen word vir die internasionele erkenning van die ‘Afrikaner-Boer’ identiteit. Daarby moet ek noem dat ek, as ‘n Boer, die so ‘n indentiteit van ‘n Afrikaner-Boer sou aanvaar nie, en ook nie die bygaande gebasteriseering van my geskiedenis en kultuur wat dit sou teweef bring nie.

Tweedens gebruik die Boer kultuur geskiedkundig ‘n Rubpubliekeinse stelsel van gowerment, maar die so-genoemde Afrikaner-Boer Volksraad offer ‘n ‘demokratiese’ stelsel sou hulle self-beskiking bekom. So ‘n Demokratiese stelsel sentraliseer mag na ‘n paar aanspreeklikes, waar as verteenwoordigers in ‘n republiekeinse stelsel slegs boodskappers van die volk is, en mag nie besluite namens die volk maak tensy hulle ‘n mandaat van die volk dra om iets uit te voer nie.

Derdens het geskiedenis bewys dat mense van verskillende rasse, culture en gelowe saam geleef en gewerk het in die Boere Republieke. As Boer, is ek trots op my kultuur, ras en kleur, maar ek ag my nie as verhewe bo ander rasse nie. Ek klassifiseer myself nie as ‘n rasis, soos dit alom gesien word nie.

Ek, persoonlik, stel nie belang om onderhewig te wees aan ‘n Afrikaner gowerment nie so veel as wat ‘n Palistienaar nie onderhewig aan ‘n Zionistiese gowerment wil wees in die land van sy herkoms nie.

Die enigste ware oplossing wat ek kan vind vir die kwessie oor land in Suid Afrika, is om die Unie van Suid Afrika in 1910 as onwettig te verklaar, en om beheeer terug te gee aan wie dit behoort het voordat die Unie gefinaliseer was. Ek verwag nie dat enige persoon ontwrig word nie, maar my visie is vir dubbel burgerskap waar benodig. Maar heirdie is my persoonlike indruk.

Dank u vir u tyd.

Die uwe

MG PIETERSE

OVS - ZAR

 
<< Begin < Vorige 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Volgende > Einde >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Specials

Banier
Banier

Vriende

Banier

Wie is aanlyn

Ons het 13 gaste aanlyn