Kranslegging (2) - Piet Rudolph PDF Afdruk E-pos
Woensdag, 25 Mei 2011 20:47

[Kranslegging (1)]

Boodskap ontvang van Boerevolksgenoot Theuns Cloete, tov die syfers van Boeresterftes in die Engelse kampe in die Anglo-Boereoorlog van 1899- 1902.

Die syfers is 24 000 kinders van die twee Boererepublieke, ZAR en die OVS. Dit is die helfte van die twee republieke se kinderbevolking. Daarmee saam is ongeveer 3 000 vrouens in die konsentrasiekampe, meestal van honger en siektes, dood.

Aangeheg ‘n foto verkry van Talitha Greyling oor ‘n konsentrasiekampmoeder en haar kind. Diegene wat die grootste prys betaal het is die kinders en vrouens. Hulle wat bereid was om met hulle lewens te betaal vir die Vryheid van die Boerevolk!

Kan ons hulle vergeet? Mag ons hulle vergeet? Nooit.

Regoor Suid-Afrika is daar grafte van vrouens en kinders in 44 kampkerkhowe. Ons gaan poog om as ‘n Boerevolkinisiatief, kransleggingkomitees te organiseer waar daar konsentrasiekampe was. Ook diegene onder ons wat geliefdes verloor het in die konsentrasiekampe,behoort aan die inisiatief deel te neem. Ons hoor graag van u.

‘n konsentrasiekampmoeder en haar kind

Opgestel en uitgegee deur Piet Rudolph namens die Aksiekomitee Orde Boerevolk.
E-pos: piet.rudolph@gmail.com
Telnr: 072 419 3516