Die metodiek van misleiding - Piet Rudolph PDF Afdruk E-pos
Donderdag, 22 September 2011 11:57

Aangeheg ‘n pragtige foto van Boere met die vryheidsvlag, die Vierkleur wat op 6 JANUARIE 2007 te Potchefstroom geneem is tydens ‘n Boere-byeenkoms.

Die foto is op die voorblad van Die Afrikaner van 16-22 September 2011 geplaas om die bedrywighede van die “Volksraadsverkiesing” van die VVK te bevorder. Die Afrikaner is die mondstuk van die Herstigte Nasionale Party.

Die VVK wat in Januarie 2007 nog nie bestaan het nie se kandidatelys wemel van Herstigtes wat sedert 1994 nie aan enige verkiesings deelgeneem het nie. Met hierdie deurtrapte possiesoekers kan die leier van die VVK, die naïewe Paul Kruger, verseker wees van ondermyning en uiteindelike ondergrawing uit hierdie oord. Paul Kruger sal nie opgewasse wees teen die leier van die HNP, Andries Breytenbach, met sy verterende ambisies nie!

Wat die gebruik van die foto nog bedenkliker maak is dat die mense betrokke by Die Afrikaner - en dit sluit die leier in, nie een as Boer beskryf kan word nie, maar deur die bank sogenaamde Afrikaners is. Aan hulle sal dit nie saak maak of die Vierkleur weer sal wapper nie. Ter bevestiging daarvan kan maar ook net gekyk word na die antwoorde van die VVK-kandidate tov die Vierkleur!

Nêrens in die berig word die woord Boer of Boerevolk een keer genoem nie. Die word Afrikaner of Afrikanervolk verskyn sewe keer. Hierdie mense wat hulleself Afrikaners noem verpes die naam Boer en sal selfs die geskiedenis verdraai om by die woord Boer verby te kom.

Ons het geen probleem met diegene wat hulleself Afrikaners wil noem nie. Hulle mag goeie redes daarvoor hê. Ons het egter ‘n broertjie dood aan diegene wat soos Jakop van ouds, die blindes wil bedrieg en die Boeregeskiedenis soos wol om hulle arms te draai. Ons Boerevolk sal nie uit ons geskiedenis bedrieg word nie!

Opgestel en uitgegee deur Piet Rudolph namens die Orde Boerevolk.
E-pos: piet.rudolph@gmail.com