Geloftedag 16 Desember 2011 - Boere-Republikeine PDF Afdruk E-pos
Maandag, 14 November 2011 19:37

Boere GeloftedagHierdie jaar spoed te einde. Ons nader Geloftedag met groot kwellings in ons gemoed, midde in 'n verskeurde wêreld met die wete dat ons stoere voorsate ook hulle benouenis gevoel het oppad na hulle 16 Desember 1838. Watter voorreg dat ons hier is om dit te mag gedenk.

Soos gewoonlik gaan ons hierdie jaar ook weer na Balmoral-konsentrasiekampkerkhof om van die geleenth...eid gebruik te maak om kransies te lê ter herdenking aan die oor die 400 vroue en kindertjies wat hier van siekte, honger en dors omgekom het ter wille van ons Boerevolk se vryheid.

Dit word elke jaar moeiliker en duurder om By Balmoral uit te kom en hierdie jaar is daar 'n wesenlike gevaar dat die kerkhof platgestoot of ons verhoed kan word om ons pligpleging aldaar voort te sit. Gaan, sal ons egter gaan. Ons is in Sy hande soos wat ons vaders was op hulle 16 Desember.

Die program sal later bekend gemaak word. Hierdie jaar versoek ons u om te kom: u familie en vriende saam te bring en Boere eensgesindheid te kom ervaar. Vir latere nadere besonderhede, hou asb hierdie spasie dop. Piet Rudolph (13/11/2011)