Die Gelofte – FA Venter se profesie PDF Afdruk E-pos
Saterdag, 15 Desember 2012 07:07

vanafVaandel.co.za, December 11, 2011

Sarel CilliersOp Vrydag 16 Desember 2011 sal die Boervolk nie net sy 173ste Gelofte aflê nie, maar ook hierdie dag as ‘n Sabbatdag deurbring, terwyl die res van die volk Versoeningsdag saam met die vyand sal vier.  Die bekende Afrikaanse skrywer, FA Venter, het dit in November 1966 in sy boek oor die Groot Trek, Gelofteland, net so geprofeteer.

Ek haal die gedeelte aan. Andries Pretorius is in gesprek met Sarel Cilliers, Karel Landman en Jan Joubert (Gelofteland bl. 190-191):

Andries Pretorius: “Ons het nou alles wat moontlik is, gedoen om die kommando te versterk en te beveilig vir die taak wat ons onderneem het. Maar ek glo dat ons met menslike krag nie alleen kan oorwin nie. As God nie met ons is nie, kan ons nie oorwin nie. As God nie met ons is nie, kan ons nie seëvier nie. Daarvan is ek oortuig. As Hy ons laat oorwin, moet ons vir Hom ‘n altaar bou, net soos Gideon…”

“‘n Altaar?” vra Sarel Cilliers.

“Ek wil hê dat ons aan Hom ‘n gelofte moet doen dat, as ons oorwin, ons daardie dag as ‘n Sabbat sal herdenk tot Sy eer,” sê die generaal. Daardie dag moet deur die nageslag gedenk en geheilig word as ‘n dag van die Allerhoogste wat ons gebede verhoor het. Ek wil ook hê ons moet vir Hom ‘n huis bou in dié land, waar dit Hom behaag, waar ons Hom kan loof, dank en aanbid. Hoe voel julle daaroor?”

Hulle sit lank stil en elkeen probeer die volle betekenis van wat hy gesê het, deurgrond. Al drie huiwer voor die gedagte wat hy uitgespreek het.

“Dit is so gewigtig dat ‘n mens bang is om daaroor te dink,” sê Karel Landman later. “Sonder Hom kan ons nie oorwin nie – dit glo ek vas. As ons nie iets doen tot eer van Sy Naam nie, verdien ons nie om te oorwin nie. Laat ons dit doen – laat ons die dag aan Hom wy; laat ons vir Hom ‘n tempel bou.”

Neef Sarel?” vra Pretorius.

Sarel Cilliers sit sy hand op die Statebybel.

“‘n Kosbare ingewing, generaal,” sê Cilliers. “Ek wonder net…Sal ons dit nakom? Kan ons die nageslag bind? Ons weet nie waarheen die volk sal groei nie. Ons is so verganklik en sondig, maar Hy is ewig. As die nageslag die gelofte nie in ere hou nie, sal Hy dit nie teen hulle in rekening bring en hulle oorlewer aan die swart geweld wat ons nou aandurf nie?” (My krursief).

“Wat die nageslag doen, dit staan op die boek van die nageslag,” antwoord Pretorius. (Sluit aanhaling).

44 jaar en elf maande gelede het FA Venter dié feite gebruik om ‘n roman te skryf, vandag het die roman feite én profesie geword. Andries Pretorius-hulle het die Gelofte afgelê en ook die oorwinning behaal. Maar hy het ook sy volk goed genoeg geken om te weet wat die uiteinde sou wees: dat ons, die nageslag, nie die gelofte sou nakom nie, en dat Hy dit teen ons in rekering sou bring en dat ons oorgelewer sou word aan die swart geweld wat hulle oorwin het. Dit is letterlik bewaarheid!

In die Gelofte wat vir sewe dae lank afgelê is, is sewe beloftes in ruil vir ‘n oorwinning gemaak:

1) Ons sou ‘n huis vir Hom stig. Die Nederlandse woord “stig” beteken dat ons vir Hom ‘n volk sou oprig. Handelinge  7:48 sê tereg ook: die Allerhoogste woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie … maar midde-in sy volk.

2) Waar dit Ho sou behaag. Hy het die hele land aan ons gegee, en nou soek ons ‘n volkstaat!  Deut. 11:24 -  Elke plek waar julle voetsool op trap, sal aan julle behoort…

3) Dat hulle Hom sou smeek om hulp en bystand. Maar reeds tóé het ons Beskikker al geweet dat ons die gelofte sou verbreek, en het Hy by monde van Sarel CIlliers laat profeteer dat die vyand wat Hy by Bloedrivier verslaan het, as straf oor ons sou heers.

4) Dat ons die dag van oorwinning in ‘n boek sou aanteken. Jan Bantjies, die kampsekretaris, het dit in sy dagboek vir die nageslag opgeteken.

5) Om dit aan ons nageslag bekend te maak. En vandag versoen die nageslag liewer met die vyand.

6) En dat dit as ‘n Sabbat gevier sou word. Ook dit het die volk versaak!

7) Ter ere van die Almagtige Vader – wat aan Pretorius-hulle die oorwinning gegee het.

Hierdie volk het egter nie net hulle gelofte vergeet nie, maar ook vir Hom voor wie hulle dit afgelê het!