Balmoral-konsentrasiekampkerkhof - Ope brief, Orde Boerevolk PDF Afdruk E-pos
Maandag, 19 Desember 2011 15:24

Balmoral-konsentrasiekampkerkhof, Desember 2011

OPE BRIEF

Orde Boerevolk
Posbus 49018
Hercules
0030
e-pos: piet.rudolph@gmail.com

19 Desember 2011

Me Hermien Geldenhuys
Sekretaresse
Direksie
BVKB-terreine
Balmoral

Geagte Hermien

BALMORAL-KONSENTRASIEKAMPKERKHOF

1. Weereens baie dankie vir u hulpvaardigheid met die kranslegging by die kerkhof te Balmoral.

2. Ons wil dit op rekord plaas dat ons wellewenheidshalwe, aansoek gedoen het vir toestemming om daar te wees, maar dat ons geensins daarmee toestem dat die begraafplaas private besit van enigiemand is nie. Ons glo dat dit volksbesit is en bly. U direksie het egter daarmee, na my beskeie mening, verantwoordelikheid aanvaar vir beheer en toesig van die begraafplaas.

3. Die Orde Boerevolk is in die proses om 'n komitee in die lewe te roep wat die Boerevolk se belange by Balmoral sal beskerm. Met die oog hierop wil ons graag die onderstaande onder u aandag bring:

3 (a) Tydens ons kranslegging by die konsentrasiekamp- kerkhof op 10 Oktober 2011, het ons agtergekom dat die staalomhiening van die begraafplaas beskadig is deurdat beeste daaraan vasgemaak word. 'n Bees was nog steeds aan die heining vasgemaak. Daar is vasgestel dat die bees aan ene, Hendrik Swanepoel, behoort. Hy is gewaarsku om die praktyk te staak omdat ons, sterk eksepsie neem.

3(b) Met die kranslegging op 16 Desember 2011 is gevind dat die heining verder beskadig is; kettings en drade aan die heining aangebring is en 'n kalfie daaraan vasgemaak is; dat daar beesmis binne die begraafplaas lê en die afleiding gemaak kan word dat die begraafplaas gebruik word as 'n kraal. Van die grafstene is omgestamp en gebreek.

4. Ek wil namens die Orde Boerevolk, ernstig beswaar maak oor die wyse waarop daar by Balmoral met ons erfenis omgegaan word en dat dit sienderoë deur die Direksie van Balmoral, toegelaat word.

5. By 'n vorige geleentheid en met die beskadiging van die gedenknaald, het ek my tot die gereg gewend. U bestuur het niks daaraan gedoen nie. Die naald is deur kommandant Ratte herstel.

6. Die begraafplaas is in 'n erge verwaarloosde toestand en ons dring daarop aan dat u, die verantwoordelikheid aanvaar om dit te herstel en in stand te hou.

7. Ons is van voorneme om regsadvies in te win oor die moontlikheid van 'n kriminele geding teen u direksie en Swanepoel.

8. Voorts is dit my voorneme om die aangeleentheid onder die aandag van die Erfenisstigting te bring, wat ook verantwoordelik vir Balmoral en ander kerkhowe, is.

Graag verneem ek van u.

Piet Rudolph
Aksiekomitee: Orde Boervolk.