Bewaring van Konsentrasiekamp Kerkhowe - Boere-Republikeine PDF Afdruk E-pos
Donderdag, 05 Januarie 2012 12:48

Bewaring van Konsentrasiekamp Kerkhowe

Bewaring van Konsentrasiekamp Kerkhowe - Facebook

https://www.facebook.com/groups/338396919522620/

Balmoral konsentrasiekampSeergeagte vriende. Dit is met 'n knop indie keel wat ek dankie sê vir die inisiatief met hierdie blad.
Sedert 10 Oktober, president Kruger se verjaardag, het die gevoel by 'n paar van ons, posgevat om iets te doen aan die verval van ons konsentrasiekamp-kerkhowe wat nou met rasseskrede agteruitgaan en die vervaging van die herinnering aan die vrouens en kinders wat so wreed in die konsentrasiekampe vermoor is.

Daaris toe besluit om oral by konsentrasiekamp kerkhowe komitees te stig om op Boervakansie dae, hulde te bring aan die vrouens en kinders wat hulle lewens prysgegee het vir die vryheidsideaal van die Boere-republieke.

Oral het volksgenote vorendag gekom om die konsentrasiekampkerkhowe te besoek en oral oor het die droewige vehaal ontplooi dat dit wil voorkom asof hierdie stuk geskiedenis opsetlik vernietig word. Ons hoop om dié ooggetuie- verslae hier te dokumenteer asook die name van komiteelede wat help om ons erfenis van die vergetelheid te ontruk. Soos wat ons vorder sal dit hier weergee word, as dit u goedkeuring sal wegdra. Ons is besig om foto's bymekaar te kry as bewysplase. Dankie, Piet