Majuba-fees 24-26 Februarie 2012 - AWB PDF Afdruk E-pos
Vrydag, 24 Februarie 2012 14:29

van die webblad van die AWB

MAJUBA-FEES 24 – 26 FEBRUARIE 2012

MajubaAGTERGROND

Gedurende Desember 1880 breek die eerste Vryheidsoorlog uit te Potchefstroom en met sy finale veldslag by Majuba op 27 Februarie1881 toe die Boeremagte onder bevel van Genl. Piet Joubert die oorweldigende Engelse invalsmag onder leiding van Genl George Pomeroy Colley bo-op die berg bestorm en verslaan het. Majubaberg is geleë in Kwazulu – Natal in die omgewing van Volksrust.

Die Engelse Genl. Colley, het die kruin van die Majubaberg stilletjies die vorige nag beset met die doel om die Boere uiteindelik te verslaan en die pad na Pretoria oop te maak vir die Engelse magte in aantog vanaf Durban.

Toe Genl. Joubert besef dat die Engelse die berg deur die nag beset het, gee hy vir sy bevelvoerders die bevel: “Die Engelse is daar bo en julle gaan hulle daar afhaal … dadelik! “Die res is geskiedenis…

Maar as ons eers terugkyk in die geskiedenis sal ons sien wat aanleiding gegee het tot die groot oorwinning wat die Boeremagte behaal het. Op 13 Desember 1880 word ‘n gelofte afgelê by Paardekraal.

Presies 75 dae nadat die gelofte by Paardekraal afgelê is behaal die Boere die groot oorwinning oor die Britse magte en dwing hulle tot oorgawe.

Die slag van Majuba is voorafgegaan deur die gevegte by Laingsnek en Schuinshoogte.

Die oorwinning by Majuba was net so ‘n uitvloeisel van die gelofte by Paardekraal as wat die oorwinning by Bloedrivier was en staan in geestelike sin op gelyke voet daarmee.

Die onderskeie Boereleiers in die slag van Majuba onder bevel van Genl Piet Joubert was die volgende: Genl. Nicolaas Smit, Genl. Frans Joubert, Vdkt. Stephanus Roos, Kmdt. Danie Malan, Kmdt. Joachim Ferreira.

Die onderskeie getalsterktes van die magte was die volgende: Boeremag ongeveer 400 – 500 man. Vyandelike magte aan die Engelse se kant was 405.

Die ongevalle en verliese was as volg: Boeremag 1 gedood en 5 gewond. Aan die Engelse se kant 92 gedood, 134 gewond en 59 gevange geneem.

Hier het wonderbaarlik ‘n wonderwerk plaasgevind, wat uitgeloop het op die oorwinning van die Boeremagte.

In hierdie veldslag het die Engelse se bevelvoerder Genl. Colley ook met sy lewe geboet en het hy in die skermutseling met die Boeremagte gesneuwel.

Jaarliks word die Slag van Majubaberg herdenk en weer so vanjaar op die terrein gedurende die naweek van 24 tot 26 Februarie 2012.

Kampeergeriewe is beskikbaar en om staanplek te bespreek en ‘n volledige program vir die naweek se verrigtinge te bekom, kontak:

Marie de Beer: 017 735 1962 of 082 852 2700

Marlene Hanekom: 084 250 4207 of e-pos kommandant.veltie@gmail.com