18 Maart 1991-2012 - Piet “Skiet” Rudolph PDF Afdruk E-pos
Sondag, 18 Maart 2012 20:08

Mondigwording

Op 18 Maart 1991, vandag 21 jaar gelede, is ek uit aanhouding onder die Veiligheidswetgewing van daardie tyd, deur FW de Klerk, losgelaat. Ek is vir 6 maande aangehou en was dit nie vir die regering se onderhandelings met die ANC nie, sou my loslating nie plaas gevind het nie. Die klagstaat teen my was reeds opgestel en daar was 5 klagtes van sabotasie, behalwe die diefstal van Weermagwapens. Die sabotasieklagtes het ‘n mandaatvonnis van 5 jaar per klagte gehad. Ek sou later daardie jaar in die Hooggeregshof van Johannesburg, verhoor word.

Vroeg in Maart 1991 het ek ‘n eetstaking van 40 dae beëindig en was nog baie swak toe ek nege-uur die aand losgelaat is. Op dieselfde dag is Tony Yengeni en Karl Niehaus, twee linksgesindes, ook in die oggend losgelaat. My loslating is vertraag tot die aand, om ‘n ‘opstootjie,’ aldus die bevelvoerder, te voor kom.

Daar was nog 40 loslatings dié dag maar ek was die enigste regse wat losgelaat is. Ek het nie ‘n sê in my loslating gehad nie. Saam met my was daar nog regses aangehou wat later stuk-stuk losgelaat is. Dit is natuurlik gedoen om my in diskrediet te bring want soos die kwaadwillige geskinder geloop het: “Die voorbok is losgelaat, maar sy volgelinge sit in die tronk. Die disinformasie het onmiddelik in ‘n dikstroom begin loop om my te diskrediteer!

Die voorafgaande gebeure was ‘n besluit van die AWB in Januarie1990 dat die AWB onder die vaandel van die Orde Boerevolk, sou oorgaan tot die gewapende stryd om De Klerk en die NP se oorgawe tot stilstand te dwing. Die laaste poging was met die Slag van Ventersdorp toe AWB-lede in die strate van Ventersdorp deur die polisie doodgeskiet is. Dit was op 9 Augustus 1991, bykans 5 maande na my loslating. Ons was vas van plan om, kom soos dit wil, die katastrofies oorhandiging en abdikasie van De Klerk teen te staan. Wat ons voorspel het wat gaan gebeur, het gebeur!

De Klerk skryf vandag, 20 jaar na sy oorgawe, die volgende:

“20 JAAR NA DIE 1992 REFERENDUM - deur F W de Klerk

Aan die einde van 1991 het die Nasionale Party (NP) ‘n sleutel tussenverkiesing in Virginia aan die Konserwatiewe Party (KP) afgestaan. Die KP het gekraai dat ons die mandaat om voort te gaan met die grondwetlike onderhandelinge verloor het en het aangedring op ‘n alleenlik blanke verkiesing. Hulle eise was tot ‘n groot mate aangevul op 19 Februarie toe die NP nog ‘n sleutel tussenverkiesing in Potchefstroom verloor het. Die meerderheid van 2 000 stemme wat in die 1989-verkiesing behaal is, is uitgewis en vervang met ‘n KP meerderheid van 2 140. Dit het geblyk dat die KP se aanspraak dat ons die mandaat om te onderhandel verloor het, moontlik geregverdig was.

Die vraag wat ons aan die kiesers op 17 Maart 1992 gestel het was “Ondersteun u die voortsetting van die hervormingsproses wat die Staatspresident op 2 Februarie 1990 begin het en wat op ‘n nuwe grondwet deur onderhandeling gemik is?”

Ek het gesê dat daar steeds ‘n aantal vraagstukke is waarop ons konsensus moes bereik. Hulle het ingesluit die voorkoming van oorheersing en die misbruik van mag; effektiewe beskerming van minderhede; die beskerming van eiendomsreg; loopbaansekuriteit vir staatsamptenare; ‘n vrye mark ekonomie; maksimum grondwetlike beskerming vir regionale en munisipale regering; en die verspreiding van die magte wat toe in die hande van die Staatspresident was.

Ek glo werklik dat die grootste meerderheid Suid-Afrikaners op 17 Maart 1992 met beslistheid hul rug op 350 jaar van blanke oorheersing gedraai het. In my oorwinningstoespraak op 18 Maart 1992 het ek gesê dat hulle finaal die boek oor apartheid toegemaak het. “Die blanke kiesers het, deur hierdie oorweldigende oorwinning vir die Ja-stem, uitgereik na al ons medeburgers, na alle ander Suid-Afrikaners, en die boodskap van hierdie referendum is: Vandag, in ‘n sekere sin, is die werklike geboortedag van die nuwe Suid-Afrikaanse nasie.”

Dit is ironies dat heelwat van die grondliggende voorwaardes wat ons destyds onderhandel en aanvaar het nou, 20 jaar later, bedreig word.

Dit volg op die vorige week se aankondiging dat die regering beplan om ‘n “evaluasie” te doen van die uitsprake van die Grondwetlike Hof, wat gepaard gegaan het met donker verwysings deur die President na die behoefte om die howe se magte te hersien. Dit het ook saamgeval met die Wetsontwerp op Suid-Afrikaanse Tale wat effektief Afrikaans en sewe swart inheemse tale hul amptelike status sal ontneem.

Ons onvermoë om betekenisvolle vordering teen armoede, ongelykheid en werkloosheid te maak kan nie toegeskryf word aan enige tekortkoming in die Grondwet nie, maar eerder aan ongepaste beleidsrigtings. Die Grondwet is onder druk nie omdat dit in die weg van transformasie staan nie, maar omdat dit die magte van die uitvoerende en wetgewende gesag om te maak soos hulle wil, beperk.

Die tyd het aangebreek dat al ons gemeenskappe, nie net blanke Suid-Afrikaners soos dit die geval 20 jaar gelede was nie, moet opstaan vir die waardes en regte waarop ons nuwe samelewing gegrond is. Hulle reaksie sal, in der waarheid, die volhoubaarheid bepaal van die nuwe Suid-Afrikaanse nasie, wat ek glo op 17 Maart 1992 gebore is.”


Vandag, 21 jaar later, wil ek graag hulde bring aan strydmakkers wat ons reeds vooruitgegaan het, wie se bydraes bykans vergete is: manne wat bereid was om op te staan toe die uur daar was. Ons het verskriklike foute gemaak, maar die een fout wat nie teen ons en hulle gehou kan word nie is dat ons verraad teen ons volk gepleeg het. Nêrens in ons geledere het enigeen die Nobelprys vir verraad ontvang nie. En as ons Vryheidsdag eens oor ons velde lag, sal ons julle eer: Piet Botha, Lood van Schalkwyk, Dirk Ackermann, Alec Cruywagen, Hagar Thompson, Kallie en Henk Bredenhann, Eugene Terre’Blanche en hulle wat in die strate van Ventersdorp geval het. Ons eer julle nagedagtenis!

Piet “Skiet” Rudolph, 1991. Foto: ‘n Maand nadat ek losgelaat is, by ‘n byeenkoms.

Foto: ‘n Maand nadat ek losgelaat is, by ‘n byeenkoms.

Opgestel en uitgegee deur Piet Rudolph namens die Aksiekomitee,
Orde Boerevolk. E-pos: piet.rudolph@gmail.com