Volkstaat? Boere Separatiste PDF Afdruk E-pos
Woensdag, 28 Maart 2012 13:15

Vanaf "Boere Separatiste" webwerf

VOLKSTAAT?

GEDAGTES

Watter volk? (se) STAAT bedoel hulle hiermee
Of is dit nie rerig van belang nie
So word die "wip" daargestel!

Boerevolkstaat (Boere Republieke)Hierdie term/woord, "volkstaat", het vroeg in die 80er jare tot die woordeskat van die "kwasie konserwatiewe" politici gekom. Dit is iets wat hulle self nie juis kan verstaan of begryp nie, dus hol hulle soos afkop hoenders daarmee rond.

Hierdie stelling is eintlik verkeerd, dit is in der waarheid die Boervolk wie se kop met hierdie term volkstaat in gevaar is om te rol.
Die gevaar is dan ook dat ons die Boervolk se koppe met hierdie woord afgekap is.

Hierdie STAAT is 'n identiteitslose dierasie met gevaarlike nagevolge vir die Boervolk. Dit verwys na geen spesifieke VOLK nie, dit is so leeg soos wat die politici self is, hul sal nooit 'n ideologie volg nie, want dan is hul mag afgekap soos 'n hoender.

Daar bestaan verskeie gedagtes oor Vryheid aan die Suidpunt van Afrika in vandag se dae aangaande die blankes.

Daar was voor 1961, twee groepe, die een wou 'n Republiek en die ander 'n Unie (Britse Kolonie van die Kaap) gehad het.

In die jaar 1983 het daar 'n geweldige penarie vir die politici gekom, dit was die jare toe massas mense bymekaar gekom het om te hoor van die Boere Republieke se herstel en hoe dit sou geskied en wat die voordele daaraan verbonde sou wees. Dit was nie net vir die "pink" linkse NP en ander 'n gevaar, dit was ook 'n gevaar vir die voortbestaan van die KP en 'n spul kleiner bedmaatjies, 'n dreigende probleem, vir die voortbestaan van hul partye, bewegings en ook hul geldelike inkomste was hiermee bedreig gewees.