AWB-Wenkommando Kmdt. Genl. Dirk Ackerman PDF Afdruk E-pos
Maandag, 02 April 2012 07:07

Vanaf “Storm”, AWB nuusbrief nr. 15, Apr-Sept 2003

Dirk Ackerman

AWB-Wenkommando Kmdt. Genl. Dirk Ackerman[...]
Dan kon die nuus dat ons Kommandant-Generaal, Dirk Ackerman gesterf het, nie op 'n slegter tyd gekom het nie. Dirk het die nuus gehaal hy een van die persone was wat wat 'n pantser voertuig deur die vensters van die Wêreld Handelsentrum in Kempton Park gery het tydens die AWB se besetting van die gebou in 1993, hy was 'n personnlike vriend van ons Leier en die beweging is verseker armer sonder hom. Ons spreek ons opregte meegevoel met die naasbestaandes van generaal Ackerman uit en bid dat ons hemelse Vader hulle die nodige krag sal gee deur hierdie moeilike tyd. Lees die huldeblyk aan hom soos geskryf deur mnr. Terre'Blanche op bladsy 5.

[...]

ONS KOMMANDANT-GENERAAL IS DOOD

Op 'n moordende vergadering toer die Kaapland in, begin die manne Boereliedjies sing en skep woorde vir bestaande wysies. Toe praat ek en hulle sing op O Boereplaas se wysie:

“O Generaal,
O man van staal
Jou het ek lief bo almal
Van al die maters wat ek het
Geen een wat my hart so beset” ens., ens.

Toe Generaal Dirk Ackerman agterkom ons sing van hom, word hy doodstil, beskeie en aangedaan. Ag hoe goed onthou ek sy kop vooroor gebuig, oë op die grond. So was hy almal se liefling. Altyd oor almal bekommerd. In sy teenwoordigheid sou niemand 'n mede kameraad afbreek of bespreek nie. Hoe sag en simpatiek hy ook al was, was hy 'n onverbiddelike en meedoënlose vegter. Wanneer sy God, volk, vaderland en moedertaal in gedrang gekom het, het hy die swaard getrek en else skans verdedig en sy opponent uit die pad gevee.

Nou is Dirk dood. Weg. Ons huil oor jou Dirkas, ons huil baie oor jou, maar na al die jare se stryd en swerf gun ons jou, jou Volkstaat en di Hemel waar Kruger, Steyn en De Wet vir jou wag. By jou pa, jou geliefde seun. Generaal Nic Fourie en soveel van ons kamerade. In die hemel, weet ons wapper die Virkleur en die Vrystaatse vlag en jou kamerade sing: “Kent gij dat Volk” en “Kom Burgers laat die vlagge wapperen”. Die lyding is verby.

Gaan o geliefde Generaal
Ook jou lyding is verby
Gaan o Boer van staal
Uiteindelik is jy vry

Gaan Dirk Ackerman
Jy kon nie 'n slaaf wees
Gaan o ridder en vry man
Gaan o Boere-reus

Gaan my kameraad
Ek volg gou
Gaan my beste maat
Ek bring die Vierkleur vir jou

Eugene