Aksie Emily Hobhouse - Orde Boerevolk PDF Afdruk E-pos
Donderdag, 03 Mei 2012 22:55

AKSIE EMILY HOBHOUSE:


Emily HobhouseHuldiging van hierdie besonderse vrou, die Boerevroue en -kinders gesneuwel in die konsentrasie-kamp-kerkhowe en die Boerebannelinge wat in Brittanje se Krygsgevangenekampe gesterf het.

Die datum 31 Mei, is in die Boerevolk se geheue ingebrand deur dit wat aan ons klein volkie gedoen is deur een van die magtigste Empires wat die wêreld geken het. Alles terwille van hulle heersug en gejag na goud. Aanstonds sal dit 110 jaar gelede wees wat hierdie verskriklike ramp ons volk getref het. Ons sal dit vir altyd onthou!!

Bogenoemde is ‘n aksie van die Orde Boerevolk ter bevordering en as huldiging van diegene wat so ‘n enorme, maar half vergete bydrae gelewer het tot die vryheidstryd van die Boerevolk, in die Engelse Uitwissingsoorlog van 1899-1902. As Boere-republikeine mag ons nooit vergeet nie.

Menige Boervrou en -kind het in daardie verskriklike oorlog omgekom van honger en blootstelling en het geweier om aan die Engelse geweldenaar oor te gee of toe te gee. Hulle was bereid om vir die Vryheid te sterf. Toe die Vrede uiteindelik op 31 Mei 1902 gesluit is, het daar oor die lengte en breedte van Suid-Afrika, maar veral in die twee Boere-republieke, Transvaal en die Vrystaat, die grafte gelê van meer as 27 000 vrouens en kinders. Vandag is hulle half vergete!

Die Engelse vrou, Emily Hobhouse het haar uitgespreek teen die Engelse wreedheid teenoor veral die mishandeling van die Boerevroue en kinders en selfs swartmense wat die Boerevolk goedgesind was. Dit het haar gehaat en persona non grata in haar eie vaderland gemaak. Menige keer is daar beperkings op haar beweging geplaas en is sy uitgekryt as ‘n verraaier van haar volk. Na die oorlog het sy weef- en spinskole in Suid-Afrika kom stig om die Boerevrouens op te hef uit ‘n vervalle toestand. Vandag lê sy begrawe saam met haar vriende uit die Engelse Oorlog, pres Steyn en generaal De Wet, in die skaduwee van die Vrouemonument. Kan ons ooit vergeet?

Soos wat die Engelse se wreedheid teenoor die Boerevrou en kinders, nie perke geken het nie, so was hulle wandade en ongevoeligheid teenoor, jong seuns en ou mans en diegene wat hulle in die oorlog gevang het. Hulle is oor die see weggevoer en in kampe regoor die Engelse wêreld aangehou. Selfs seuns so jonk as 10 jaar. Sommige het nooit weer teruggekom nie en hulle grafte lê in die vreemde. Byna vergete.

Die doel van die Orde Boerevolk se Aksie, is om die herinnering aan hierdie Boerehelde aan die vergetelheid te ontruk en weer die klem te plaas op die konsentrasiekamp-kerkhowe waar ons geskiedenis stuk-stuk, vernietig en vergeet word. Dankie aan diegene wat spook en spartel om dit nie toe te laat nie!!

Die Plan van Aksie is, om waar daar konsentrasiekampe is, in groepe bymekaar te kom, publisiteit daaraan te verleen, kransies te lê op die grafte, en iemand plaaslik te gebruik wat die verhaal van ons volk se smart te vertel. Veral wil ons jong dogters in Voortrekkerdrag kry om deel te neem. U is welkom om met ons te skakel (sakfoon 072 419 3516). Die plan is voorts om gaandeweg op die owerheid druk aan te lê vir die verklaring van 31 Mei as ‘n vakansiedag ter huldiging van ons helde. Die aksie is ‘n Volksaksie en nie onderhewig aan enige organisasie nie, alhoewel almal se bydrae, as saambindende faktor, op prys gestel word.