Boeremagsaak: Verraad, verraaiers, getuies en informante - Piet Rudolph PDF Afdruk E-pos
Sondag, 15 Julie 2012 07:07

Verraad, verraaiers, getuies en informante


Die Boerevolk word lamgelê, deur verraad, praatjies van verraad, mense wat saampraat, saamdoen en dan omvlieg en getuienis teen hulle makkers aflê of vir dertig silwerlinge, gewone skindernuusdraers word. Dit is alles deel van die opslag van die oorlog wat teen ons gevoer word om ons stryd te vertraag of te probeer vernietig. Dit is 'n magtige wapen in die hande van ons vyande, die Bolsjewiste. Daarom bly dit ons argument, om disinformasie teen te werk, moet dié wat bewerings maak, dit bewys. Dit is juis die agente wat dikwels die bewerings rondstrooi in opdrag van hulle hanteerders. Bewerings sonder bewyse is skinderstories.

Waar daar egter getuienis in die howe gelewer word deur mense wat se name verswyg word, soos nou in die geval van Kobus Scheepers- hy is vir 7 jaar tronktoe gestuur- is daar 'n dure plig op ons om hierdie verraaiers uit te snuffel en hulle openbaar te maak. Hulle wat kamerade uitlok en "saamsweer" het hulleself uitgewys. Dit is genoeg bewys van hulle verraderlikheid.

Die Boeremagsaak wat hoofsaaklik gebou was op getuienis van nuusdraers, gaan nou einde toe. In daardie saak was daar verklikkers soos JP Smit, Willem Grobler en Lourens du Plessis wat selfs bereid was om in 'n ope hof teen makkers te getuig om weg te kom van hulle eie bedenklike bydrae. Hulle verraad kan nie onaangespreek gelaat word nie. Piet Rudolph 14/7/2012.