8 September, 2012 - Pretoria: Konferensie oor Boer-armoede - Orde Boerevolk PDF Afdruk E-pos
Woensdag, 29 Augustus 2012 08:14

KONFERENSIE OOR BOER-ARMOEDE EN KINDERS IN NOOD

GEAGTE VOLKSGENOTE

Boere-armoede

As gevolg van die ontsettende armoede wat besig is om onder die blanke segment pos te vat en die daarmee gepaardgaande noodtoestand onder ons kinderbevolking, is hierdie ‘n noodoproep vir diegene wat hulle met die Boerevolk bemoei, om iets aan hierdie situasie te doen.

Na aanleiding hiervan het die Orde Boerevolk in samewerking met die Beweging Boere-Republikeine besluit om ‘n konferensie te belê vir Saterdag 8 September, 2012, te Wintersnes, Pretoria-Noord, om die aangeleentheid te bespreek en te kyk wat ons daaraan kan doen.

Die vergadering sal stiptelik om 10:00 begin. Daar sal 3 of 4 sprekers wees wat onderwerpe sal inlei en daar sal genoeg tyd wees vir algemene bydrae.

Daar word voorsiening gemaak vir middagete by Ritchie se restaurant wat op die perseel is waar die konferensie plaasvind. Dit is geleë te Ericastraat 14, Winter’s Nest Akasia. Die toegangsfooi is R100 per persoon wat die ete insluit. Daar is veilige parkering en blanke sekuriteit sal voorsien word.

Die ko-ordinate is S 25.65306. O 28.12639.

Hierdie is ‘n geleentheid vir diegene wat gemoeid voel met Volkswelsyn en die aangeleentheid bokant groepspolitiek wil hanteer. Gee asb kennis van u deelname voor of op Dinsdag 4 September om 16:00 om die besprekings te finaliseer. Geliewe die toegangsfooi oor te betaal aan:

Vryheid vir die Boerevolk
Nedbank, Pietermaritzburg; Tak: Hayfields, Rekening nommer: 102 622
8727, Takkode: 1340 2500; of u kan ook u bydrae inbetaal by:
SM Snyman,
Absa, 905 902 8741

U meelewing word hoog waardeer. Merk asseblief u inbetaling KIN.

Piet Rudolph; Sameroeper; tel 072 4193516; e/pos piet.rudolph@gmail.com