’n grafsteen vir Alec Cruywagen - Boere-Republikeine PDF Afdruk E-pos
Donderdag, 22 November 2012 08:44

OPROEP AAN AWB, OUD-AWB, DIEGENE WAT HULLE BESKOU AS LID VAN DIE BOEREVOLK EN ELKE ANDER REGGEAARDE WIT MAN.

June 25, 1993. The  World Trade Centre invaders pray in the negotiation chamber. On the left AWB-Wenkommando Gen. Alec Cruywagen

Dit het tyd geword dat ons baie ernstig en opreg met mekaar sal praat oor die sin en betekenis van ons bestaan in Suid-Afrika. Ook wat die doel van ons betrokkenheid in ons stryd hier te lande is.
Baie van u het ’n enorme bydrae gelewer en daar sit vandag nog helde in die tronk wat nie maar net bereid was om te aanvaar en laat vaar nie! Ander is reeds heen en sommige lê vergete in grafte verwaarloos en vergete. Dit is oor hulle wat ek met u wil praat!
Een van die grafte by Balmoralkonsentrasiekamp-kerkhof is dié van Alec Cruywagen, op ’n stadium ’n kommandant-generaal in die AWB en een van die manne wat die gepantserde voertuig by die Wêreldhandelsentrum, te Kemptonpark, deur die glasvenster bestuur het. Ten tye van die voorval, was die konkelaars en verraaiers van die ANC en Nasionale Party besig om te onderhandel om die gemors te skep, waarin ons nou verkeer! Dit was maar ’n klein handjie vol wat nie bereid was om oor te gee an die hele oormag nie!
By Balmoral en langs die oorspronklike Engelse konsentrasiekamp lê ook nog grafte van diegene wat aan ons stryd deelgeneem het. Haas onbekend en reeds besig om aan die vergetelheid oorgedra te word!
Op grond hiervan doen ek hierdie ernstige beroep op u om nie toe te laat dat ons geskiedenis die pad van die Boesmans in hierdie land loop nie. As dit so aangaan gaan ons niks hê om eendag aan ons kinders oor te dra nie. Ons moet ons verantwoordelikheid aanvaar en op die korttermyn eerste begin om na die grafte om te sien. Tweedens moet ons ‘n dokumentasiesentrum iewers aan die gang kry waar ons kan begin rekord hou oor ons doen en late. Anders is alles verlore. Die gefragmenteerde pogings waarmee ons hier en daar besig is, gaan tot niks lei nie.

’n Jongman van die Geloftevolk Republikeine, Ruhan Swanepoel, het ingewillig om as sekretaris te dien om ons pogings te ko-ordineer en fondse in te samel vir restourasiewerk aan grafte van ons ontslapenes. Dit is die eerste stap. Die volgende stap is om u almal wat belangstel, sê samewerking te kry om ’n dokumentasiesentrum op die been te kry. Hierdie dien as ’n oproep tot gesprekvoering en die uitruil van idees. Kom, word betrokke.
Skenk asb. u bydrae om hierdie grafte netjies te maak. Ons beoog ’n grafsteen vir Alec Cruywagen, as eerste stap. Kom wys u erns met die volksaak. Piet Rudolph