27 Jan 2013, Ventersdorp PDF Afdruk E-pos
Sondag, 13 Januarie 2013 17:59

VOORDAT ONS VERGEET!

Eugene Terre'Blanche. Ventersdorp, Maart 199431 JANUARIE IS DIE VERJAARDAG VAN EUGENE NEY TERRE'BLANCHE. ALHOEWEL ONS AAN HOM TERUGDINK AS DIE LEIER VAN DIE AWB, HET SY VISIE WYER GELê As binne die raamwerk van 'n enkele organisasie.

Omdat u en ek behoort tot 'n volk wat geneig is om vinnig te vergeet en in 'n land bly met 'n regering wat alle spore van vryheidliewende blanke patriotte te wil vernietig. het die tyd aangebreek vir die onthou van ons helde. Eugene Ney Terre'blanche was een van diesulkes.

Met hierdie doel voor oë is daar besluit deur 'n paar vriende van dié ontslapene om op 27 Januarie 2013 'n saamtrek by sy graf op Ventersdorp, om 11 00 te hou om sy nagedaftenis te vereer. Die aksie is nie organisasiegebonde nie en almal wat hulle as Boere beskou en met ET se lewens- en wêreldbeskouing kan vereenselwig, is hartlik welkom. Bring u eie kransie en stoele saam.

VIR VRYHEID EN VIR REG!

PIET RUDOLPH - SAMEROEPER- 13/1/ 2013.