Terre'Blanche. As u hom wil huldig, dan huldig u sy weerstand en sy stryd - Piet Rudolph PDF Afdruk E-pos
Saterdag, 26 Januarie 2013 11:52

WAT IS DIT MET ONS MENSE?

AWB. Vereeniging, 1991

Wat enige poging om weerstand teen die regering en enige daad om ons Boere se Vryheidsideaal te bevorder in die wiele ry deur afbrekende kritiek, moedswillige teenkanting en verdagmakery? Is dit jaloesie, vrees vir die regering, of bloot 'n manier om op 'n subtiele wyse, willoosheid te verbloem.

Die herdenking, kranslegging en gedenklesing van die patriot Eugene Terre'Blanche is so 'n geval. Op die vooraand van die verrigtingte kry ons as't ware 'n opdrag om nie na die graf te gaan met baniere en vlae nie- glo as gevolg van die hoê misdaadsyfer en dat dit aandag kan vestig op mense wat daar boer. Verbeel jou die Boerepatriot en leier van die AWB se graf sonder sy Vierkleur en sonder sy vlag en sonder 'n slagspreuk. Ek dink hy sal in sy graf omdraai!

Terre'Blanche se lewe was 'n lewe van stryd en weerstand. As u hom wil huldig, dan huldig u sy weerstand en sy stryd. Bring u baniere en bring u vlae. Dis nie billikheid om dit daar te verhoed nie, dis bangheid. Piet Rudolph