Brief van Marius Harding aan Abel Malan (April 10, 2013) PDF Afdruk E-pos
Woensdag, 10 April 2013 14:46

 

Brief van Boere Patriot Hermanus Nicolaas Harding (“Marius”) aan Wit Afrikaner Nationalis Abel Malan.

Abel MalanRSA vlagAbel Malan:
Abel Malan 9:34am Apr 10
Hier volg my 2e riglyn vir ons wat op pad is na ons eie onafhanklike vaderland:

2) Geen enkel lid of 'n klein randeier-groepie van 'n volk het die reg om namens die volk oor die volk se toekoms te besin nie. Wanneer individue hulself die reg toe-eien om beterweterig namens 'n volk eensydige besluite te neem en aksies uit te voer, beland so 'n persoon gewoonlik in die moeilikheid, hetsy deur alleen met die gereg te bots of deur die volk verwerp te word.

Wanneer 'n volk se oorlewing en toekoms dus ter sprake kom, moet DIE HELE VOLK hierdie sake hanteer. 'n Volk bestaan nie uit 12 persone wat hulself afsloof vir die volk se regsaak nie! Nee volksgenote, 'n volk se saak word deur die hele volk gedryf. Dit beteken dat die volk verantwoordelik is om toe te sien dat sy mede volksgenoot sy kant ook bring om die wa deur die drif te trek. Dus, dit bly die volk se verantwoordelikheid om te sorg dat hulle wat ons vryheidsideale deel, weet waarmee ons besig is en waarheen ons op pad is. Dit bly dus ons as volkslede se verantwoordelikheid om te sorg dat almal wat ons strewe na 'n onafhanklike staat steun, daarvan bewusgemaak word en geregistreer word as amptelike kieser op die Volksraad Verkiesing Kommissie ( www.vvk.co.za ) se kieserslys. Dit is nie alleen die plig van u buurman of u Volksraad of u voorsitter van die Geloftefeeskomitee of u VVK streekskoordineerder of registrasie-beampte of die Verkenners om hierdie taak te behartig nie! Nee, dit is ONS almal se plig. Maak VANDAG 'n beginselbesluit dat u en u kosbare nageslag in die onafhanklike Boere-republiek wil woon, en begin daadwerklik daaraan werk. Hou op praat en begin werk, niemand gaan dit wat ons nastreef vir ons op 'n skinkbord gee nie, dit kan ek u waarborg.

Ek pleit by u


Hermanus Nicolaas HardingVierkleurMy Antwoord;

Abel, Verskoon as my andtwoord effe oordrewe oorkom, dit is egter n erenstige saak

1. Jou Stelling
Geen enkel lid of 'n klein randeier-groepie van 'n volk het die reg om namens die volk oor die volk se toekoms te besin nie

Hiermee is jy nie reg nie, elke enkele ouer van n kind het die reg om namens sy eie kind, daardie kind se toekomstige kinders en hulle toekomstige kinders te praat, te besin oor hulle toekoms en ook die hede. Waar enige hoeveelheid sulke leiers van hul nageslag byeenkom en saam besluit oor hul eie nageslag se toekoms is dit steeds binne hul reg en is dit hulle verantwoordelikheid..... Die verwysing na n randeier-groepie wat jy gebruik is n teken dat jy geen persoon die reg op n eie opinie of eie beheer oor sy eie nageslag gun nie. Hierdie mentaliteit is reeds jare gelede uitgedien en om jouself meerwaardig te ag sal geen doel dien nie. Deur enige ander groep te misken beteken juis dat jy nie die respek of diplomasie het om as leier van enige iets meer as jou eie ongebore nageslag te dien nie.

2. Jou Stelling
Wanneer individue hulself die reg toe-eien om beterweterig namens 'n volk eensydige besluite te neem en aksies uit te voer, beland so 'n persoon gewoonlik in die moeilikheid, hetsy deur alleen met die gereg te bots of deur die volk verwerp te word.

Die kwessie van enkelinge wat optree sien jy buite verband... ek is nie eens met jou stelling nie, want die manne van Slagtersnek het geen mandaat van die volk gehad nie, tog eer ek hulle dade as voorlopers van die vryheidstryd, die manne van Bloedrivier het nie ten tye hulself eens geag as n volk nie en het geen mandaat gehad buiten hulself nie.... Jopie Fourie was volgens jou redenasie dus dan ook n Randeier wie geen reg gehad het nie... so ook het die Ossewa Brandwag in hul tyd geen mandaat van geen volk gehad nie.... almal dus dan nou randeiers??

Die VF+ sien hulself as die verteenwoordiging van die Afrikaners, en hulle het met die laaste verkiesing meer as 140 000 ondersteuners gemonster, dit is so ses maal meer as wat julle bymekaar kon kry oor die afgelope 5 jaar......... jy as n Randeier organisasie moet dus eerder by die VF+ gaan aanmeld as jy enigsins in die twak glo wat jy verkondig

3. Volk
Jy verwys na die Boere-Afrikanervolk en later verwys jy na n onafhanklike Boere-republiek asof dit een volk is, volgens klousule 14 van jul eie grondbeginsels het julle n nuwe volk gestig wat julle dan nou die Boere-Afrikaner noem, om dit te verseel het julle jul eie vlag en eie volksimboliek opgemaak en ek respekteer julle reg om vir julle n eie volk te stig....

Om egter so nuwe volk te stig en n ander volk se regte en naam te wil gebruik is bedrieglik. Ons as Boervolk eis tog nie regte van die Nederlander, Duitser of wat ookal ons uit kom nie so jy jy/julle geen reg tot enige volk waaruit julle afstig nie en kan geen historiese regte opeis of verteenwoordiging doen van enige volk waaruit julle afstig nie

Ek as Boer wens julle sterkte toe op julle pad, mag julle as afsplintergroepie van die Boer en die Afrikaner vir julle n reg beding soos julle dit goedvind, ek wil u egter vriendelik versoek om op te hou om Boervolk sentiment te gebruik om publiek te mislei.

Persoonlike advies
Nie dat jy of een van jou meelopers enigsins jul steyur aan goeie advies nie, maar ek gee dit ten minste sodat die breer volk dit kan ter harte neem en die gewig van jul leierskap daarteen kan weeg;

Om disrespekvol op te tree teenoor enige iemand met wie jy wil saamwerk aan n gemeenskaplike doel is om die minste te se dwaas, en uit dwaashede soos dit kom mens nie verder as wat jy is nie. Hou dus op dwaas wees, toon respek vir ander en dan kan jy dalk n tree vorentoe maak.

Algemene stelling
As ek dit reg verstaan is julle as VVK volksraad van die Boere-Afrikaner randeier volkie binne enkele weke uit jul mandaat uit en sal daar n herverkiesing gehou moet word ten einde n nuwe mandaat te gee..... dit gaan nie gebeur nie, en dus gaan julle uit jul plek wees en ten beste ook maar randeiers aangesien ek nog geen reelings vir jul herverkiesing gesien het nie...... die mense wie hulself losgemaak het van ander volke en julle n mandaat gegee het om hulle te bestuur is sekerlik nie gelukkig daarmee dat julle tot op hede net mooipraatjies gemaak het en van die buitewereld en die huidige ANC regeering gaan smeekbede stuur het om hul vryhjeid te bewerk nie..... ek is van mening as julle nou teen die einde Mei weer n verkiesing sal uitroep julle nie die helfte van die oorspronklike kiesers sal trek nie, wat vir julle n aanduiding sal gee dat selfs jul nuutgestigte volkie julle beskou as net nog Randeiers

Groete
Marius Harding