Inhoud PDF Afdruk E-pos
Vrydag, 10 Februarie 2012 07:07

 

Boek: Boerestaat, deur Robert van Tonder
(Tiende druk)

 

Inhoud

Afrika se bevryding

Die Boerestate van die 19de eeu

Die Republiek Natalia

Die Republieke van Transvaal en Vrystaat

Die ‘Nasionale’ Konvensie van 1908

Die Britse oorheersing van Suider Afrika in ons eeu

Die Rebellie van 1914

Die Nasionale Party se vorming

Die RSA en vertrapping van Boeretaal

Die Boere en Suid-Afrikanisme

Die Boerestaat

Bevolking: beleid van uitruiling

Meerderheidsstaat

Lewensvatbaarheid

Die Kaap en die kleurlinge

Boere en ‘Afrikaners’

Volkskap

’n Referendum vir die Boere van Kaapland

Dis nie meer ’n rasse-probleem nie

Verdediging

Volksbou

Boeretaal óf Boeraans

Volklied en vlag

Die vlag

Eie basis

Die Engelssprekendes