Die taak van Volksbou - Orde Boerevolk PDF Afdruk E-pos
Dinsdag, 09 Julie 2013 17:17

 

DIE TAAK VAN VOLKSBOU

Die onstuimigheid in die Blanke geledere in Suid-Afrika, is tewyte aan 'n totale gebrek aan kennis oor wie ons is en waar ons inpas.

Drie groepe is duidelik identifiseerbaar in hierdie geledere. Daar is diegene wat hulle self Afrikaners noem. Dan is daar 'n kleiner persentasie wat hulleself Boerevolk noem en dan 'n laaste groep wat heel tevrede met die stroom saamgaan. Hulle is hopenlik in die minderheid!

Die feit dat die Blankes 'n etniese minderheid in 'n eenheidstaat van 'n swart meerderheid geword het, dra by tot die verwarring waar ons nou eintlik tuishoort. Wat die Afrikaners en Boerevolk betref is dit duidelik dat nie een van dié twee groepe binne die Nuwe Suid-Afrika inpas nie. Wat hulle uitmekaar hou is die benadering tot grondgebied. Dit staan soos 'n paal bo water dat daar nie sprake kan wees van Volkswees sonder grondgebied nie. Die afrikaners het gemeenskaplike grond gehad van 1961 -94. Hulle het dit met 'n referendum en verraad weggegee. Die Boerevolk het sy gronbdgebied verloor met die Vrede van Vereeniging. Dit het niks met Afrikaners te doen gehad nie. Dit was 'n Boeresaak en daarom die ANGLO-BOEREOORLOG.

Van wesenlike belang is dat hulle wat hulle beskou as Boerevolk, die stryd van hulle voorsate sal voortsit en bly aandring op die herstel van die twee Boere-republieke.

Hiermee saam sal daar die erkenning moet wees dat daar dus twee groepe is wat aanspraak kan maak op hulle eie grondgebied. Die Boerevolk en die Afrikanervolk is nie dieselfde nie.

Piet Rudolph - Chairman: Orde Boerevolk

Boerestaat