Balmoral, 13 Okt 2013 PDF Afdruk E-pos
Woensdag, 09 Oktober 2013 07:07

 

VERRIGTINGE BY BALMORAL-KONSENTRASIEKAMP-KERKHOF, SONDAG, 13 OKTOBER 2013 OM 10 30 VM.

OVS - ZAR

Balmoral is geleë tussen Bronkhorstspruit en Witbank op die snelweg van Pretoria na Middelburg.

Ons roep in herinnering:
Die verjaardag van President Paul Kruger;
die uitbreek van die Engelse Oorlog, 114 jaar gelede;
die gedeelte van die 35 000 Boerevroue en -kinders wat by Balmoral deur die Engelse om die lewe gebring is en die inwyding van die graf van Boere-kameraad Alex Cruywagen, kommandant- generaal van die AWB wat in Oktober 2003, aldaar begrawe is.

Ons gaan 'n kranslegging hou in die konsentrasiekamp. Blomme sal verskaf word maar u kan ook u eie kransies saambring. Verkieslik in die kleure van die Vierkleur. Die kranslegging word gedoen deur jong meisie van die Boerevolk.

AWB-Wenkommando Genl. Josias Alexander Cruywagen

Daar sal 'n kort diens gehou word by die graf van Alex, en 'n kort toespraak by die kampkerkhof. Sodra die name bevestig is van die sprekers aldaar, sal dit bekend gemaak word.

Alle AWB-lede hartlik welkom in uniforms. Asook Vierkleur-vlae.


Piet Rudolph: sameroeper: e/pos piet.rudolph@gmail.com

BOERE-SAAMTREK - PROGRAM

10 30 ONS KOM BYMEKAAR EN ONS GROET MEKAAR.

11 00 BY DIE GRAF VAN ALEX CRUYWAGEN - ONTHULLING EN DANKSEGGING- MNR DIRK VAN VUUREN.

11 45 HULDIGING PRES PAUL KRUGER EN DIE UITBREEK VAN DIE ENGELSE OORLOG- PIET RUDOLPH

12 00 KRANSLEGGING EN TOESPRAAK MNR JAN DIEDERIKS

12 45 AFSLUITINGSGEBED.

Bring u hoede, stoele en kosmandjie saam as u so verkies.