Lets Pretorius op pad tronk toe PDF Afdruk E-pos
Dinsdag, 29 Oktober 2013 08:48

 

by
Lets Pretorius
Gepubliseer op 29 Oct 2013 08:22 (vanaf Boerevryheid)

Ek Groet (voorlopig)

Vandag hoor ek hoe lank ek tronk toe gaan.
Ons is oorweldig deur ondersteunende boodskappe en bede.
Ek wil van die geleentheid gebruik maak om almal wat ons die afgelope 11 jaar ondersteun het uit my hart te bedank.
Sonder julle gebede en belangstellende betrokkenheid, sou ons nie staande gebly het nie.
Weet net een ding en dit is dat ek daarvan oortuig is dat alles binne die groter bestel van ons Vader plaasvind.
Wat sy uiteindelike plan is weet ons nie maar dat ons binne Sy wil is weet ons.
Dit is belangrik om te besef dat dit nie ʼn klomp fanatiese kriminele is wat by die Boeremag betrokke was nie,
dat niemand dit vir selfverryking gedoen het nie maar dat dit opregte BOERE is wat voorbereidings getref het en beplanning gedoen het met die oog op ʼn Volkskrisis wat sou kom.

Tans is ons daagliks blootgestel aan so ʼn krisis en hoor ons van n wrede aanhoudende en meedoënlose Volksmoord wat plaasvind.
Ons Volk word verguis, verneder en vermoor.
Ons woon as derderangse burgers in ons eie Vaderland wat met bloed gekoop is.
Daar word op elke terrein teen ons gediskrimineer.
Mag die wêreld vandag kennis neem en besef dat die Boerevolk nooit sal gaan lê nie en eendag weer onafhanklik sal wees.

Mag die PLAASWERF (BV) sy rol onverpoosd speel om hierdie doelwit te bereik.
Daar is n volledige bestuur in plek geplaas wat die orde sal handhaaf

Ek gaan voorlopig se:
BOEREGROETE
Lets Pretorius


For our English friends:

We were overwhelmed with supportive messages and prayers during our trial.
I want to take the opportunity to thank everyone who supported us over the past 11 years out of my heart.
Without your prayers and supportive involvement, we would not have survived.

I am convinced that everything takes place within the larger plan of our Father.
What His ultimate plan is, we do not know yet, but we know that we are presently in His will.

It is important to realize that it is not a lot of fanatical criminals that was involved in the Boeremag.
Neither did they do it for self-enrichment. They are members of the BOEREVOLK who prepared and made plans to be ready for a VOLKS crisis anticipated.

Currently we are daily exposed to such a crisis and we hear of a brutal persistent and relentless genocide taking place. Our People are daily maligned, humiliated and murdered. We are subjected to discrimination and are treated as third degree citizens.

May the world take note today

Free the Boer prisoners / Bevry die Boeregavangenes