Die Boere-Republikeinse ideaal- die versinnebeelding van 'n volk se strewe na vryheid! PDF Afdruk E-pos
Donderdag, 20 Februarie 2014 08:22

 

DIE BOERE-REPUBLIKEINSE IDEAAL- DIE VERSINNEBEELDING VAN 'N VOLK SE STREWE NA VRYHEID!

Boere-republieke

Die fondament waarop die Boerevolk se aspirasies rus. Dit is eie net aan die Boerevolk. En dit onderskei die Boerevolk van alle ander volkere of selfs groeperinge. As 'n lewens- en wêreldbeskouing het daardie siening egter nie 'n begrensing nie. 'n Boere-Republikein kan in enige kerk, politieke party of organiasie sit wat nie die beskouing as vyandig sien nie. Ons hoef nie 'n party te vorm om Boer-Republikeine te wees nie. Ons kan wel 'n party vorm om die ideaal te propageer. Daardie verwagting bestaan. Maar eers as ons daarin geslaag het om tweederdes van die volk bymekaar gemaak het wat die ideaal propageer as 'n vereiste.

Dit spreek dus vanself dat om die Boere-Republieke te wil herstel, dit 'n aksie van die Boervolk moet wees. Die herstel, besetting of regering oor die totale Suid-Afrika of 'n volkstaatjie êrens, het niks te doen met die herstel van die Boere-Republieke nie. Daardie benadering is 'n ander beskouing wat nie verwar kan word met Boere-Republiekanisme nie. Dit is ook die verskil tussen Boer en Afrikaner. Dit hoef nie 'n twispunt te wees nie!

Piet Rudolph vir Boere-Republikeine.