Wilhelm Pretorius - Credo van ’n Boerpatriot PDF Afdruk E-pos
Woensdag, 28 Mei 2014 14:02

 

CREDO VAN ’N BOERPATRIOT

Aangeheg ’n brief van Wilhelm Pretorius, Boeremaglid uit Pretoria-Sentraal. Ek het die brief oorgetik en sal persoonlik kommentaar lewer oor die opmerkings rondom die Vroueliga - Piet Rudolph.

"12 Maart 2014
Aan die Boerevolk Versorgingskomitee

Wilhelm Pretorius, 1999Ek gaan deur my briewe en sien weer die brief wat u aan ons geskryf het. Ek is nie seker wat die situasie tans van die komitee meer is nie. Ek vermoed dat my brief in antwoord op u skrywe ook dalk langs die pad verlore geraak het.

Ek antwoord graag op u skrywe. Baie dankie vir u bereidwilligheid om iets te probeer doen ten einde die beeld van die Boerevolk en sy gevangenes aan die wêreld uit te beeld en op te bou. Ek gee nie net toestemming nie, maar sê baie dankie. Mag ons aanhouding nie sonder effek of nut wees nie.

In antwoord op my houding teenoor samespreking. Mens kry twee tipes regerings: de facto en de juro. Of ons dit dus erken of nie, is dit ’n de facto regering. Nadat ons volk ons 14 republieke verloor het, waarvan die laaste in 1902 was, het die Boerevolk nooit weer sy Vryheid herwin nie. Oom Manie Maritz het in person met dr. Verwoerd gepraat en gesê dat soos daar tuislande is, hy ook ’n gebied moet gee vir die Boerevolk. Verwoerd wou nie.

’n Volkstaat is op die tafel geplaas en weer weggevee rondom 1994 se gebeure. Hierna het ’n groot deel van die volk afvallig geword en selfs hoop saam met identiteit versaak. Al sou daar dan slegs 7000 oorgebly het wat die knie spreekwoordelik nie voor Baäl gebuig het nie, sou ek bereid wees om met enige persoon in gesprek te tree wat bereid is tot samesprekings. Waar Kodesa 1+2 ’n politieke oplossing gesoek het, is daar nuwe samesprekings nodig ten einde reg te laat geskied aan die kulturele groepe in Suid-Afrika, waarvan die Boerevolk verseker ’n onderskeibare, historiese en uiters relevante etniese kultuurgroep uitmaak as volk.

Ek, my pa en my broer het al verskeie gesprekke gevoer. Ons wil ’n vreedsame oplossing bewerkstellig sodat ons volk in goeie buurmanskap met ander volke van Suid-Afrika kan lewe. Ons dra die boodskap uit dat die Boerevolk ’n kulturele kerngebied gegun sal word, soos daar ‘n Swaziland, Lesotho, Transkei, Nkandla en Venda bestaan. Ons steun die Griekwas wat integraal deel van ons volk se geskiedenis uitmaak- soms as bondgenoot en soms as vyand- Ons steun hulle strewe na erkenning van hulle etnisiteit en eiesoortigheid en vra dieselfde erkenning vir die Boerevolk.

Ek is ’n Boer en vereenselwig my met die Boerevolk.Ek praat as ’n Boer. Ek is in die gevangenis nie as krimineel nie, maar as politieke gevangene- krygsgevangene (onherkend)- Boer. Ek praat nie as blanke nie, tog is die Boer ook blank. Ek praat nie as Afrikaner nie. Ek veg ook nie ander Afrikaner leiers wat namens die Afrikaner praat, dat hulle namens my as Boer praat nie. Ek sal hulle altyd steun en nooit teëgaan nie, want ons het in groot gedeeltes dieselfde soeke, maar ek is ’n Boer. Nie ’n Afrikaner, Boere-Afrikaner of enigiets anders nie.

Ek verneem dat daar ’n struweling was met die Boervroueliga. Ek hoop dat ons eendrag kan hou, al sou dit dan slegs wees in wedersydse respek vir die rigting waarheen ons loop.

Baie dankie vir al u moeite. Mag ons Vader u seun verskaf op u onbaatsugtige werk.

Boeregroete

Wilhelm Pretorius."

Wilhelm Pretorius, 2013