Daar nie ’n volk soos die Boere-Afrikanervolk bestaan of ooit bestaan het nie - Piet Rudolph PDF Afdruk E-pos
Donderdag, 24 Julie 2014 11:00

 

NO Boere-Afrikanervolksraad

DIE SAMERSPREKINGS TUSSEN DIE REGERING EN DIE SOGENAAMDE VOLKSRAAD

1. Luidens mediaberigte het daar gister samesprekings plaasgevind oor ’n beoogde hofsaak teen die die regering oor sogenaamde “selfbeskikking”. ’n Uitreksel uit die mediavereklaring van die sogenaamde Volksraad, verskyn hieronder:
1.2 "23 Julie 2014
MEDIAVERKLARING / MEDIA STATEMENT
REGERING STEM IN TOT SAMESPREKINGS OOR SELFBESKIKKING
Die Suid-Afrikaanse Regering het hom bereid verklaar tot hoëvlak samesprekings met die Boere-Afrikanervolksraad oor selfbeskikking vir die Boere-Afrikanervolk.
Dié stap volg nadat die Volksraad vroeër kennis gegee het dat hy by die Hooggeregshof aansoek sou doen om 'n bevel ten einde die Regering te gebied om te verklaar of hy bereid is om met die Volksraad onderhandelinge te voer oor implementering van die konsep van territoriale selfbeskikking vir die Boere-Afrikanervolk al dan nie.
In 'n skrywe wat op 17 Julie 2014 van die Staatsprokureur ontvang is, word die Volksraad meegedeel dat die Regering verkies om deur middel van samesprekings, eerder as litigasie, met die saak te handel.
Dientengevolge stel die Regering voor dat samesprekings gevoer word tussen die Volksraad en 'n Regeringsafvaardiging wat die President, die Vise-president of beide van hulle sal insluit.
Die Volksraad het die voorstel aanvaar. Die datum van die samesprekings, wat gedurende Augustus vanjaar sal plaasvind, sal bekendgemaak word sodra dit vasgestel is.” Aldus die mediaverklaring.

ERNSTIGE VOORBEHOUDE
Dit dien daarop gelet te word dat :
1. Daar nie ’n volk soos die Boere-Afrikanervolk bestaan of ooit bestaan het nie.
2. Om aanspraak op volkskap te maak, moet sodanige volk grondgebied het of gehad het.
3. Onder die blankes het net twee groepe wat as volkere geïdentifiseer kan word as volke, bestaan naamlik :
(A). die Boerevolk met sy grondgebied as die Transvaal. Oranje-Vrystaat en Noord-Natal.
(B). Die tweede groep is die sogenaamde Afrikanervolk wat ’n veelrassige republieik bedryf het as die Republiek van Suid-Afrika. Dit het bestaan van 1961 tot 1994 toe die grootste gedeelte van die Afrikanerdom dit na ’n referendum tot niet gemaak het.
4. Die voorsitter Van die BAV is mnr. Andries Breytenbach wat ook die leier van die HNP is, ’n party wat hom sterk uitgespreek het teen onderhandelings met die ANC en wyd en suid gepropageer het: Hierdie land is ons land! Dit blyk nou dat mnr. Breytenbach met ’n netjiese kunsgreep, ’n gatomkeer gemaak het deur van partye en beleid te verwissel.
5. Die BAV is niks anders as net nog ’n groepie wat ’n klein groepie verteenwoordig. Dertigduisend kan nie verteenwoordigend wees van twee Volkere nie
6. Hoogstens verteenwoordig mnr. Breytenbach en sy ander serpdraers ’n faksie van die Afrikanervolk. HULLE KAN NIE DIE BOEREVOLK VERTEENWOORDIG NIE!
7. Die Breytenbach-faksie wil met die regering gesels oor “territoriale selfbeskikking.” Waar dit moet wees is nog nie uitgespel nie maar as dit sou gebeur sal dit seker op aanwysing van die gunste en gawes van die Bolsjewiste moet wees.
8. Die Boerevolk eis totale soewereine onafhanklikheid op die grondgebi8ed wat met wapengeweld van ons afgeneem is deur Groot-Brittanje en waaroor 35 000 vrouens en kinders doodgemaak is. Ons bedel nie vir selfbeskikking nie.
9. Alhoewel ons groot begrip het vir die erns uit die geledere van diegene wat worstel met die omstandighede waarin ons ons bevind, weier ons om deel te wees van ’n benadering dat ’n leë eier beter as ’n halwe dop is!
10. Daarom kan die BAV nie namens die Boerevolk praat nie en enig so'n aksie sal ernstige spanning veroorsaak.


Uitgereik deur Piet Rudolph namens Boere-Republikeine e/pos piet.rudolph@gmail.com

STOP VVK