Ope brief aan Breytenbach - Dr. Lets Pretorius PDF Afdruk E-pos
Maandag, 28 Julie 2014 15:47

 

Dr Lets Pretoius het die volgende skrywe aan Mnr Breytenbach gerig.

27 Julie 2014.

Die Voorsitter.

Boere-Afrikaner Raad.

Dr. Lets PretoriusGeagte mnr Breytenbach,

Eerstens wil ek u gelukwens met die vordering wat u Raad gemaak het deur die regering te dwing om met u Raad om ‘n tafel te vergader, oor die selfbeskikking van die Afrikaner soos u dit stel in u verklaring in Die Vryburger.
Alhoewel ‘n mens skepties is oor die Regering se goedertrou in sulke samesprekings, is dit die regte plek om te begin in die Vryheidstryd.
Graag wil ek u met respek daarop wys dat die Afrikaner, namens wie u volgens u verklaring die aksie loods, uit twee pole bestaan. Aan die een kant bestaan die liberale Afrikaner, wat GEEN gevoel van patriotisme openbaar nie en graag van hulleself as deel van ‘n SA Nasie wil uitleef en voortleef.
Onder hulle sal u die Piet Croucamps, Max du Preez, Adriaan Basson, FW de Klerk, en selfs sekere van die voorlopers by Radio Pretoria vind. U sal vind dat diesulkes, hulle nie net van u aksies sal distansieer nie, maar u selfs heftig sal teëstaan.
Aan die ander kant van die spektrum vind u die patriotiese Afrikaner. Hierdie groep is ingestel op vryheid en openbaar opregte patriotisme. Ooglopend is dit die groep wat u verteenwoordig wanneer u van die Afrikaner praat. Hierdie groep sal hulle nie net met u poging identifiseer nie, maar ook u volkome ondersteun.
Dan is daar ‘n groep wat die Boerevolk vorm en na hulleself verwys as Boere. Hierdie groep dra die identiteit van die Boerevolk en vereenselwig hulle ten volle met die eeue lang vryheidstryd van die Boerevolk, sy geskiedenis, sy tradisies en sy Geloftes aan die Skepper. Met u verklaring in Die Vryburger vervreem u die Boerevolk totaal en al en is die stelling dat u die aksie namens die Afrikaner doen , nie net verwarrend nie, maar die Boerevolk verwerp dit in totaliteit.
Die patriotiese Afrikaner is nie ongeneë om as Boere bekend te staan nie, maar die Boer wil NIE ‘n Afrikaner wees nie.
Laastens wil ek u ook vra om tydens u onderhandelinge die vrystelling en vrylating van die politieke gevangenis van Boerevolk te versoek indien u dit raadsaam ag.

Seënwense,

Lets Pretorius