Brief - MG Pieterse: RE Afrikaner-Boer PDF Afdruk E-pos
Donderdag, 31 Julie 2014 11:03Memory Grace Pieterse
Posbus 947
Anerley 4230
E/pos: memorygp@gmail.com

31 Julie 2014

Vir aandag: Andries Breytenbach

Aan: Die Voorsitter.
Boere-Afrikaner Komitee.
dmv Mr Abel Malan
Facebook https://www.facebook.com/groups/volksraad/

CC; Die edelagbare meneer die president J.G. Zuma
president@po.gov.za
presidentrsa@po.gov.za.
South African Parliament

Geagte mnr Breytenbach,

VERGADERING MET DIE BOER-AFRIKANER VOLKSRAAD OM SELF-BESKIKING TE BESPREEK NAMENS DIE AFRIKANER

Eerstens vra ek onverskoning date k nie hierdie brief direk aan u kantore geadreseer het nie. Nadat ek die internet deursoek het, kon ek nie ‘n gepasde adres opspoor waar pos stukke afgelewer kan word nie, en het dus gebruik gemaak van die Facebook fasiliteit om die brief aan een van u lede, naamlik mnr. Abel Malan, te stuur vir aflewering.

Met verwysing na die opkomende gesprekke tussen die Staats president, die agbare J Zuma, se kantore en die Boer-Afrikaner Volksraad insake self-beskiking vir die Afrikaners en die Boere, will ek graag my gevoelens lig omrede ek van Boer afkoms is.

Ek verstaan dat hierdie roep vir self-beskiking ook die Afrikaner Electoral Commission (VVK) insluit wat vele ondersteuners van die vorige Nationale Party gowerment insluit.

Ek ondersteun ten volle enige roep vir self-beskiking van enige groep mense omrede dit tot hul voordeel mag lei om ge-anker te wees aan hulle etiese en kulturele wortels. ‘n Positiewe selfbeeld bou ‘n self-versekerde en produktiewe nasie.

Ek is seker dat alle aspekte van so ‘n skuif van beheer ten volle nagegaan sou word deur alle partye wat daarmee betref word, en wat ek hoop om voor die dag te bring is dalk alreeds beplan om op die tafel voorgesit te word. Daarom vra ek voortuit onverskoning sou die volgende oorbodig wees, maar gee my asseblief die kans om my seining te stel.

Die word ‘Afrikaner’ moet ten diepte ondersoek word om uit te klaar wie die mense is wat met heirdie saak betrokke is. So ook die word ‘Boer’ as ‘n volk, eerder dan slegs ‘n loopbaan.
Van wat ek kan sien, is die roep vir sprake om grond te bespreek wat eenkant gesit kan word vir die sovereine gebruik van Afrikaners onder ‘n Demokratiese bestek.
Eerstens kan die word ‘Afrikaner’ misverstaan word. Die eerste groep mense wat as Afrikaners bekend gestaan het gedurende die 1700’s was van die KhoiSan stamvader Oude Ram Afrikaner (gebore gedurende die 1690’s in die Tulbagh distrik).
Nadat David Afrikaner se land, toe bekend as `tLand van Waveren’, van hom af weg geneem was deur die Kaapse gowerneur en aan die wit Koloniste gegee was wat die gebied hernoem het na Tulbagh, het die Afrikaners na Hantam getrek, waar hulle land weereens van hulle weg geneem was, wat hulled an forseer het om vir die Pienaar familie te werk.
Beide David Afrikaner en sy seun Jager Afrikaner, het ‘ingeskrewe arbeiders’ van die plaasboer Pieter Pienaar geword op Hantam in die Calvinia distrik.
Volgens oorlewering was mnr Pienaar `n hardvogtige mens, wat daarnatoe gelei het dat die Afrikaners in opstand gekom het. Na `n fyn beplande operasie het hulle die Pienaar doodgemaak en noordwaarts gevlug met alles wat hulle kon vervoer. Omdat die plase destyds so ver uitmekaar was, het dit dae geduur voordat bewoners van die buurplase op die slagting afgekom het. Teen daardie tyd was die voortvlugtende Afrikaners al goed op pad na die Gariep (Oranjerivier) waar hulle eers `n tyd lank op die oewer in die omgewing van Pella by goedgesinde stamme vertoef het voordat hulle die trek verder noordwaarts oorkant die Gariep aangepak het. Op hul weg deur die suide van Namibia het die Afrikaners verskeie Orlam en nie-Orlam stamme teengekom.
Uiteeindelik het die Afrikaners hulle gevestig in `n dal wat Jager Afrikaner ‘Klein Winterhoek’ genoem het, na aanleiding van die Winterhoek Vallei by Tulbach waar hy gebore is en groot geword het. Mettertyd het die naam Klein Winterhoek in die volksmond vervorm na Klein Winthoek.
Gedurende die eerste helfte van die 1800’s het Jan Jonker Afrikaner, die seun van Jager Afrikaner, as stamkaptein in die sentrale gedeelte van Namibia regeer.
Hierdie Afrikaner stam het gegroei en bestaan steeds. Hulle ryk geskiedenis kan nie ge-ignoreer word nie.

Op daardie tydstip toe die KhoiSan en ander ge’Kleurdes’ in die Kaap gebied as Afrikaners bekend geword het, het die blankes in Suid Afrika bekend gestaan as Kaap Hollandse Koloniste, of Vryburghers. Die Vryburghers het hulle dienste aan die VOC voltooi en hulle vryheid geneem, waarna hulle van die Kaapse gowerment weg getrek het. Hulle het dan as ‘GrensBoere’ of ‘TrekBoere’ bekend gestaan.

Die eerste blanke wat himself as ‘n ‘Afrikaner’ benoem het was Hendrik Biebouw. Sy pa was ‘n Duitser en sy suster was ‘n Kleurling. Biebouw, wat dronk deur Stellenbosch gery het, was van sy perd afgeruk deur ‘n Hollandse magistraat. Terwyl die magistraat hom met ‘n lat geslaan het, het Biebouw tee gestribbel dat, “Ju kan my nie slaan nie, ek is ‘n Afrikaner!” Dus was Biebouw te skip na Australia gedeporteer, soos dit maar gebruiklik was met aangeklagdes van daardie tyd.

Daar was ook ‘n tydperk gedurende die 1800’s toe Afrikaners die nuwe Britte wat aan die Kaap beland het, ook Afrikaners benoem het, maar die Engelse koerant van Grahamstad het die naam “Afrikaner’ afgejak segende dat die word geassosieer word met slawe en dat Afrikaans ‘n gebasterde taal was. Die sentiment was wydelik gedeel met Britte wat steeds geglo het dat Britanje veel beter was dan Afrika.

Dit was byna 200 jaar ná die geboorte van Oude Ram Afrikaner dat sekere nasate van wit setlaars hulself ‘Afrikaners’ begin noem het, en as ‘regte Afrikaners’ ook die basters se taal, ‘Afrikaans’, as hul eie aanvaar het. In 1875 onder leiding van Die Genootskap van Regte Afrikaners, en later Die Afrikanerbond in 1881, was die naam ‘Afrikaner’ op n meer amptelike manier vir die Kolonialiste gebruik. Teen hierdie tyd het die boervolk alreeds ontwikkel, en het hul eie twee Republieke ge-eien wat internasionale erkenning geniet het, naamlik die Zuid Afrikaanse Republiek (ZAR) en die Oranje Vrystaat (OFS); en hul gebruiklike taal het bekend gestaan as "Die Taal", wat ‘n sterk Niederdeutsche invloed gehad het.

Gedurende die tweede helfde van die 20ste eeu, het blanke Afrikaner nasionaliste begin om die Afrikaner identiteit vir slegs blanke Afrikaners toe te pas, en dus die Kleurlinge hul identiteit ontneem, sowel as die Boervolk deur om van hulle as Afrikaners te verwys. So ver ek kan verstaan, is Afrikaner Nationalisme en Voortrekker sovereigniteit nie die selfde ding nie.
SJ Du Toit, wie met die standardisasie van Afrikaans begin het, was van die Wes Kaap, ‘n Anglofiel, en was vele met Rhodes se sake deurmekaar. Hy het al hoe meer kreties geword oor Kruger se uitvoeringe en het die idiaal van ‘n eensvormige Suid Afrika ondersteun, wat deur Cecil John Rhodes aangehits was.
Generaal Jan Smuts - wie ook vanuit die Wes Kaap hul, die mees bekendste en verreikende staatsamptenaar in Suid Afrika gedurende die eerste helfde van die 20ste eeu – was ook ‘n groot bewonderaar en ondersteuner van Rhodes. Smuts, tesame met die Afrikaners van die Kaapse Kolonie, het Rhodes se visie van politieke samesmelting tussen die land se Afrikaner en Engelse rasse gedeel, asook die vermagtiging van ‘n saamgesmelte Suid Afrika. As’t ware, as verteenwoordiger van die Boere gedurende die vergadering wat die britte geroep het om ‘n vredes ooreenkoms te bespreek gedurende die tweede Anglo-Boere Oorlog, was Jan Smuts streng opdrag deur die Boere gegee om NIE in te gee nie, omrede die Boere besig was om groot oorwinnings in die veld te vermag, en ook omrede die Britse staats kaste bankrot was. Toe Smuts aan die Kaapse Rebellie vertel dat hy namens hulle ingestem het on oor te gee, het een geskree, “Jy het ons verraai!” Verder kon hy ook nie die veligheid van die Kaapse Rebellies verseker nie.
Dit het duidelik geword dat ;wit’ Afrikaners ‘n saamgesmelte Unie van Suid Afrika geondersteun het, ten spyte die koste wat die Boervolk gely het deur om van hulle onafhanklike Republieke gestreep te word.

As die Afrikaners nou roep om self-beskiking en vir hulle eie land waarin hulle hul kultuur onder die vandal van ‘Afrikaner-Boer’ wil uitleef, hoort dit aan alle belanghebendes duidelik gestel te word presies watter kultuur hulle verwys, en of hulle beoog om slegs ‘n ‘blankes-aleen’ gebied wil bestuur.
Daarby gese, siende dat daar geen amptelike verwysing bestaan van ‘n ‘Afrikaner-Boer’ nasie in Suid Afrika nie, en die Suid Afrikaanse Indiers die nuutse sulke nasie is wat internasionaal erken word, stel ek ook voor dat aansoek gedoen word vir die internasionele erkenning van die ‘Afrikaner-Boer’ identiteit. Daarby moet ek noem dat ek, as ‘n Boer, die so ‘n indentiteit van ‘n Afrikaner-Boer sou aanvaar nie, en ook nie die bygaande gebasteriseering van my geskiedenis en kultuur wat dit sou teweef bring nie.

Tweedens gebruik die Boer kultuur geskiedkundig ‘n Rubpubliekeinse stelsel van gowerment, maar die so-genoemde Afrikaner-Boer Volksraad offer ‘n ‘demokratiese’ stelsel sou hulle self-beskiking bekom. So ‘n Demokratiese stelsel sentraliseer mag na ‘n paar aanspreeklikes, waar as verteenwoordigers in ‘n republiekeinse stelsel slegs boodskappers van die volk is, en mag nie besluite namens die volk maak tensy hulle ‘n mandaat van die volk dra om iets uit te voer nie.

Derdens het geskiedenis bewys dat mense van verskillende rasse, culture en gelowe saam geleef en gewerk het in die Boere Republieke. As Boer, is ek trots op my kultuur, ras en kleur, maar ek ag my nie as verhewe bo ander rasse nie. Ek klassifiseer myself nie as ‘n rasis, soos dit alom gesien word nie.

Ek, persoonlik, stel nie belang om onderhewig te wees aan ‘n Afrikaner gowerment nie so veel as wat ‘n Palistienaar nie onderhewig aan ‘n Zionistiese gowerment wil wees in die land van sy herkoms nie.

Die enigste ware oplossing wat ek kan vind vir die kwessie oor land in Suid Afrika, is om die Unie van Suid Afrika in 1910 as onwettig te verklaar, en om beheeer terug te gee aan wie dit behoort het voordat die Unie gefinaliseer was. Ek verwag nie dat enige persoon ontwrig word nie, maar my visie is vir dubbel burgerskap waar benodig. Maar heirdie is my persoonlike indruk.

Dank u vir u tyd.

Die uwe

MG PIETERSE

OVS - ZAR