Nou maak ons met mening die Boervolk bymekaar! Boere-Republikeine PDF Afdruk E-pos
Donderdag, 07 Augustus 2014 14:00

 

Boere-Republikeine

NOU MAAK ONS MET MENING DIE BOERVOLK BYMEKAAR!

1. Langs hierdie weg gaan ons nou daadwerklike pogings aanwend om Die Boerevolk bymekaar ter kry - diegene wat uit innerlike oortuiging bymekaar hoort.
2. Die rede is dat geen volk op aarde kan bestaan sonder sy eie grondgebied nie. U het nie nou meer eers grond wat u, u ei kan noem nie. U is ’n etniese minderheid in ’n veelrassige Suid-Afrika sonder ’n toekoms vir u kinders!
3. Dit is reeds 1914. ’n Honderd jaar gelede het ons voorsate geweldadig in opstand gekom onder die hiel van die vreemde. Ons is reeds twintig jaar onder ’n vreemde regering sonder dat daar noemenswaardige pogings is van Boerekant om ons grond- die Boere-republieke- herstel te kry. Daar is weliswaar pogings van ander kleiner groepe en mense wat nie Boere is nie, om grondgebied te beding wat niks met die herstel van die Boere-republieke te doen het nie. Dit is flagrante misleiding uit daardie geledere om van Boere en Boeregrond te praat. Dit het niks met die Boerevolk te make nie.
4. Daar is ’n eenvoudige definisie van wie kwalifiseer om lid van die Boerevolk te wees. Dit is:
4a. Daar moet vereenselwiging wees met die afkoms, strewe en toekomsverwagting van die Boerevolk;
4b. Die Boerevolk se grond is van hom afgeneem in ’n uitwissingsoorlog en nooit herstel nie;
4c. Vir die behoud van Vryheid het 35 000 Boerekinders en -vrouens in konsentrasiekampe gesterf. Ons is dit aan hulle verskuldig om as Boere-Republikeine wat pleit vir die herstel van ons grond, die onsterflike ideal brandend te hou.
5. Met die oog hierop sal ons allereers die Boerevolk bymekaar moet kry onder die vaandel van Boere-Republikeine voordat ons enigiets anders kan aanpak. Dit sal die stormram moet wees waarmee ons die pad vorentoe sal oopstoot om by ons ideaal uit te kom. Daar is nie ’n ander pad oop nie!
6. Ter bereiking van hierdie grootse ideeaal benodig ons die samewerking van besielde Boere. Die bereiking van ons ideal is binne ons bereik mits ons dit georganiseerd aanpak;
7. Om dit te bereik benodig ons u naam en lokaliteit tesame met u onderneming om te werk vir die herstel van die Boere-republieke. Daarmee sluit u nie by ’n organisasie aan nie. U verklaar u aansluiting en inskuiting by u volk. Daardie aansluiting is gratis en verniet. Laat ons u besonderhede bekom sodat ons kan begin organiseer!

Piet Rudolph: Organiseerder.
e/pos piet.rudolph@gmail.com
FB- Boere-Republikeine
Tel. 072 419 3516.