Verslag: Boere- en Bondgenotekonferensie (30 Aug 2014) PDF Afdruk E-pos
Vrydag, 12 September 2014 20:36

 

VERSLAG : BOERE- EN BONDGENOTEKONFERENSIE
SATERDAG 30 Augustus 2014

OVS - ZAR

1. ’n Konferensie is op bogenoemde datum gehou by die Volkspelesaal, Gezina.
Teenwoordig was die volgende organisasies en instansies:
1.1. Volkskansel
1.2. Orde Boerevolk
1.3. Pro Patria-stigting
1.4. Ware Boereweerstandsbeweging
1.5. Boere-Jeugkommando
1.6. Boere-erfenisbewaring
1.7. Dogter van Sion (vanaf 12 30)

2. Die eerste gedeelte van die konferensie was geslote vir verslagdoening aan die mandaatverskaffers oor korrespondensie met mnr. Jacob Zuma t.o.v. samesprekings met die sogenaamde Boere-Afrikaner Volksraad.
3. Die laaste gedeelte van die vergadering is gewy aan ’n verslag van mnr. Dave Christie oor Erfenisbewaring en Welsyn en Versorging deur mnr. Dirk van Vuuren.
4. ’n Besluit is ook geneem dat uit die vergadering ’n Aksie Boere-Republikeine sal volg sodat daar minstens deur Boere-Republikeine ’n aandrang en aksie sal wees t.o.v. Vryheid. Dit is ’n opvolgaksie met die Vredesdeputasie van genl. Hertzog in 1919, in gedagte.
5. Ds. Ben Strijdom van Volkskansel is genomineer en verkies tot Voorsitter.
6. Piet Rudolph is aangewys as organiseerder.
7. Die aanwesiges per presensielys sal die komitee vorm.

NB:
Hierdie is nie die notule van die vergadering nie. Dit is alleenlik ’n opsomming van die gebeure op die vergadering. Die notule kan kan verkry word van mnr. Essie Esterhuizen by Volkskansel.

Piet Rudolph. Org.
072 419 3516.