Hoofdoel van die AWB PDF Afdruk E-pos
Woensdag, 29 September 2010 14:19

AWB

'n Boerevolkstaat op eie Boeregrondgebied.
In die donker en benoude uur van die Boerevolk se erstige bestaanskrisis moet ons 'n helder en suiwer koers aandui:

1. die Boerevolk moet na die Gelofte en die God van die Gelofte terugkeer. (Ps. 25)

2. die Boerevolk moet 'n beleid skep waarin hy op eie grondgebied onder eie owerheid in 'n eie Boerevolkstaat sy roeping kan vervul en tot selfverwesenliking kom.

Die volk vra wat syne is terug:
Waarom word daar op die grond van die gewese Boere Republieke aanspraak gemaak?

1. Ons is 'n volk met die reg op selfbeskikking. VV-Handves vir menseregte 1955 is op ons van toepassing: "Alle volke het die reg op selfbeskikking. Op grond van die reg bepaal hulle na vrye wil hulle politieke stand en onderneem vryelik hulle ekonomiese, maatskaplike en kulturele ontwikkeling."

2. Die Republieke is deur ons voorgeslagte regmatiglik en wettig verkry.

3. Die Republieke is gebiede wat wettiglik deur die stategemeenskap as die grondgebiede van onafhanklike state erken is.

4. Daar is vir die bepaalde grond met groot offers aan goed en bloed betaal in die stryd om dit teen imperiale grypsug te beskerm.

5. Elke swart volk word vryheid in sy eie vaderland onder sy eie owerheid gegun terwyl die Boerevolk se soortgelyke reg en en vryheid met 'n behendige woordspel van hom weggeneem is.