Afrikaner-landgenoot - P.J. Meyer (Boere-Republikeine) PDF Afdruk E-pos
Woensdag, 13 Oktober 2010 10:25

Wees nie bevrees nie my Afrikaner-landgenoot

There's not Boer flags

Ek weet jy was nog al die jare met die Boer verwar en dit slegs omdat jy soos ‘n Boer lyk en dieselfde taal praat. Dit moes vir jou baie frustrerend gewees het om jouself herhaaldelik te moet  verweer wanneer die Boer soos gebruiklik hom wangedra. Ek het begrip daarvoor dat jy eerder Afrikaner genoem wil wees.

Ek weet en is bereid om so in ‘n hof te getuig dat jy geen aandeel gehad het aan die volgende vergrype van die Boere nie.

1. Jy het jou nie opgeruk teen die wettige regering aan die Kaap en weggetrek na die binneland van Afrika nie.
2. Jy het geen aandeel gehad aan die moord op en die verdrywing van die onskuldige Matabele-volk nie.
3. Jy het glad nie Natal wederegtelik binnegedring, die Zoeloes uitgemoor en hulle grondgebied gesteel nie.
4. Jy het nie jou onskuldige nageslag by Bloedrivier aan ‘n onredelike gelofte gekoppel nie.
5. Jy het geen aandeel gehad aan die stigting van twee onafhanklike Boere-republieke wat vir die totale wêreld ‘n steen des aanstoots was nie.
6. Jy het nie ‘n aandeel gehad aan die Boere se vryheidstryd teen die Engelse nie.
7. Jy het nie jou vrou en kind in die konsentrasiekampe geoffer nie.
8. Jy het nie jou republieke op ‘n vernederende wyse by Vereniging verloor nie.
9. Jy het nog nooit in enige referendum Nee gestem nie.
10. Jy was nooit deel van die Boere terroriste wat in die negentigs en onlangs jou regering omver wou werp nie.
11. Jy het nooit deelgehad aan die inval in Bophuthatswana waar die Boere bloedneus gekry het nie.

Kortom my vriend, as ek ‘n regter was, sou ek jou met onmiddelike effek onskuldig verklaar aan enige iets wat met die Boere tedoen het. Ek wil so ver gaan om vir jou ‘n belofte te maak dat ek voortaan alles in die stryd gaan werp om te verseker dat jy nooit weer as ‘n Boer aangesien sal word of beskuldig word nie. Die onreg teenoor jou en jou nageslag sal reggestel word. Ek sal selfs ‘n versoek aan die moordenaars rig om jou nie te vermoor net omdat jy soos ek lyk en my taal praat nie, want jy is onskuldig.

Dit gaan jou wel my vriend, ek is bevrees ons staan alweer voor ‘n kruispad en ek is oortuig dat jy nie ‘n aandeel aan ons vergrype sal wil hê nie, hou jou dus maar skaars.

 

J.P. Meyer: Lid: Aksiekomitee: Orde Boerevolk (projek Aksie Boere-Republikeine)
E-pos: piet.rudolph@gmail.com