Willem Ratte - ‘n Versoeksrif - Piet Rudolph PDF Afdruk E-pos
Woensdag, 13 Oktober 2010 21:14

Willem Ratte

Onder aangeheg ‘n brief wat ons van plan is om op Vrydag 15 Oktober 2010 om 09:00 per hand by die kantore van die Nasionale Vervolgingsgesag, Kerkplein-Oos, Pretoria te gaan aflewer. U is welkom om saam te gaan. Die hele aangeleentheid sal vreedsaam wees.

Ons versoek ook asseblief u meelewing deur ‘n kort versoekskrif by die brief te voeg.

Die brief is duidelik genoeg en daarom stel ons voor dat u net u naam en watter besonderhede u gepas vind, te tik en saam te voeg met die Woorde:

 

“Ek/ons vereenselwig my/ons met die versoek vir oorweging van

kommandant Willem Ratte se saak.

Geteken:                              Datum:

U kan dit per e-pos aan ons stuur. Ons sal die nodige afdrukke maak. Dit moet asb net voor Donderdag 14 Oktober 2010 wees.

 

Piet Rudolph
Namens die Aksiekomitee: Orde Boerevolk
E-pos: piet.rudolph@gmail.com

 

xxxxx

 

ORDE BOEREVOLK  
POSBUS 49018
HERCULES
PRETORIA 0030
E-pos: piet.rudolph@gmail.com
Ons verwysing: WR/MHarding/1/2010

13 Oktober 2010

 

National Prosecutions Service
Director of Public Prosecutions
North Gauteng, Pretoria

Meneer

 

Aanklagte teen Willem Ratte

 

Aangeheg ‘n versoekskrif van bekommerde burgers vir u oorweging asseblief.

Vergun my om u geluk te wens met u slagspreuk op u briefhoof waarvandaan ek u adres gekry het. Dit lui: “Justice in our society, so that people can live in freedom and security.” Ons hoop van harte dat dit ook op bogenoemde van toepassing sal wees.

Kommandant Willem Ratte geniet onder ons Boeremense ‘n hoë aansien. Daar­om hierdie vriendelike, dog dringende versoek aan u kantoor.

Daar word bewerings teen kommandant Ratte gemaak waaroor oor ons goeie rede het om te glo dat dit vals is. Hy is woonagtig en werksaam te Balmoral. Hy is by Balmoral gearresteer deur die SASPD van Witbank waar hy ook aangehou word.

Kommandant Ratte is op ‘n eetstaking wat na ons mening sy gesondheid verder gaan benadeel en ons probeer om dit te verhoed.

Hierdie man is eerbaar en opreg en ons het nie nodig om sy bona fides in twyfel te trek nie. Om menslikheidsredes pleit ons by u om die saak teen hom asseblief te oor­weeg om vas te stel of daar wel ‘n prima facie-saak teen hom uitgemaak kan word.

U het in die verlede reeds u onbevoordeelde geregtigheid aan ons bewys en daarom vra ons u goedgunstige oorweging op regsgronde.

Byvoorbaat dank
Die uwe

 

Piet Rudolph
Voorsitter: Aksiekomitee: Orde Boerevolk