Kmdt. Ratte fonds (regskoste) PDF Afdruk E-pos
Dinsdag, 02 November 2010 12:37

Regskoste, Kmdt. Willem Ratte 2 November 2010

KruisRegskoste beloop tans sowat R50 000.00 waarvan ongeveer die helfte reeeds betaal is.
Benewens die regskoste is daar ook mediese kostes vir die privaatdokter wat hom besoek het en borg gelde. Een e...nkele persoon het sover vir die meeste kostes betaal.
Indien u hierdie saak wat hoofsaaklik oor onregmatige inhegtenisname en aanhouding op vals aanklagtes gaan, ondersteun, help asseblief om die uitstaande gelde te betaal deur ’n donasie in een die ondergenoemde rekeninge te maak:

Trustrekening van Kmdt. Ratte se aangestelde prokukureurs:

Begunstigde: De Klerk Marais ingelyf
Standerd bank rek. nr. 411360000
Bank kode 012345
Begunstigde verw. kode ratte/u naam

32 Battaljon Veterane organisasie:

32 BN VA
FNB Centurion
Branch code 261550
Acc: 62123516653

Merk: 32 Legal Fund

Kontak persoon: André Bouwer : 0828590397

Uitreksel uit mandaat van prokureursaanstelling:

…………
“Ons die 32 Bataljon Veterane Assosiasie (of indien die hele assosiasie nie betrokke raak nie maar slegs ‘n groep lede van 32 Bataljon Veterane Assosiasie: Ons, voormalige lede van 32 Bataljon en vriende van kommandant Willem Ratte) gee hiermee opdrag aan meneer V de Klerk van De Klerk en Marais Ingelyf en advokaat JJS Prinsloo SC om namens ons op Maandag 25 Oktober 2010 in die landdroshof, Witbank, ‘n waarnemende opdrag uit te voer in die saak van Staat teen Willem Ratte en ander ten einde te verseker dat die regsproses in hierdie saak korrek en regverdig toegepas word ten opsigte van kommandant Ratte, en ons indien nodig te adviseer ten opsigte van enige regstappe wat geneem kan word in belang van kommandant Ratte met die doel om sy onvoorwaardelike en spoedige vrylating te bewerkstellig.’.................