Die Geboorte van ‘n nuwe Vrouebeweging Hervormingsdag (30-10-2010) - Piet Rudolph PDF Afdruk E-pos
Dinsdag, 02 November 2010 17:59

Die Kaalvoet vrou

Tot Eer en Verheerliking van sy naam.

Sabbat 30 Oktober 2010. ‘n Klompie Boerevrouens kom bymekaar. Die spreek­woordelike kalf is in die put. Hy is reeds in die put sedert 1994. Toe die Blankes wie se voorouers as Protestante na Afrika uitgewyk het as gevolg van godsdiens­vervolging in ou Europa. Hervormingsdag, 500 jaar gelede toe Martin Luther uitge­roep het: “Hier staan ek, God help my. Ek kan nie anders nie!” Op hierdie pragtige lente-oggend in Afrika, het hierdie Engele bymekaar gekom by Kameeldrift-Wes by die Huis van die Boek van Herinnering.

Sedert die stigting van Vroue-organisasies gebore uit die nood en behoefte van ons volk na die Engelse Oorlog het diesulke organisasies hervorm om polities gedienstig te wees. Hulle het afgewyk van die fondasies waarop hulle gebou was. Wat van hulle oorgebly het is die murasies wat nou skuilplek geword het van integrasionistiese politieke gedienstigheid wat die toets van die tyd nie sal maak nie en uiteindelik ‘n puinhoop van verbastering en knegskap sal word .

Dit was die nood van die tyd waaronder hierdie vroue gekom het. Nie om te rebelleer nie, nie om te saboteur nie, maar om in die bres te kom staan selfs vir hulle wat nog moet kom. Dames, hoe kan ons anders as om julle te eer? Met u hand in Syne het u ons met hierdie enkele daad weggeruk van die gapende afgrond en ons oë gewend na die steiltes van die stryd wat vir ons voorlê, God help ons, ons kan nie anders nie!

Uit hierdie klein poging weet ons, sal groei die skans teen verval en verbastering van ons volk. Die aanslag van die Satan teen ons, is om ons volk te kry om mee te gee en in te gee. Om niks te doen nie en diegene wat nog wil, te ontmoedig om  iets te doen. U het daardie afwaartse gly na onder stopgesit.

Van nou af is dit net vorentoe. Uit u vasskop en opstaan word ‘n nuwe reddingsdaad vir en van die Boerevolk gebore. Nie ‘n nuwe organisasie nie, maar ‘n Volksbeweging vir almal wat Boer is en Boer wil bly. Soos ‘n baba die beweging van sy moeder met onskuldige ogies in afwagting  volg, so is die oë van hierdie neergeslane volk nou op u hand gerig.  Vader laat U seën op hulle daal.

Terwille van die vaslegging van hierdie gekiedkundige gebeurtenis en terwille van ‘n nageslag wat sal wil weet wie om te eer publiseer ons die presensielys van die vroue wat teenwoordig was en die genomineerde Voortsettingskomitee, (VK)

Naamlys:

Adri Taylor
Annalize Smit
Annelie Koekemoer
Ansie Prinsloo (Cruywagen) (VK)
Elmarie Jansen
Elsabè Lange (VK)
Enza Kruger
Erna van Vuuren
Estelle Müller
Francina Botha
Georgia Venter
Irene Dipper
Johanna Wolvaart
JR Robert
Klarina Meyer
Lalla Minie
Leandre Smith
Lenie Pretorius (VK)
Lettie Kriel (VK)
Linda vd Berg
Madalene Steyn (VK)
Maggie Uys
Margaret Smit
Mari Booysen
Marieta Pearson
Marietjie Burger (Moore)
Minnie Sydow
Sandra Snyman
Santjie Oberholzer
Sonette Liebenberg (VK)
Vicky Kruger
Zila Gregory

En Sandra Rudolph
(jnr) het die kleintjies opgepas.


Gedokumenteer deur Piet Rudolph vir Die Aksie Boere-Republikeine, Orde Boerevolk. Posbus 49018, Pretoria, 0030