Die aanslag teen die Boerevolk - Piet Rudolph PDF Afdruk E-pos
Dinsdag, 09 November 2010 11:00

Vierkleur

Van oraloor kom daar roeringe onder die Boerevolk. ‘n Herontwaking en ‘n nuwe ontdekking dat ons ‘n roemryke maar bloedbevlekte verlede het. Vorentoe wag net verdrukking en vernedering wat een of ander stadium afgeskud moet word.

Daarom begin ons mense teruggryp na die verlede en het klippe en monumente die uitwerking dat dit ‘n smeulende vuur in ons begin lug gee. Stadig maar seker word die kaf ook van die koring geskei en gaan die vlam van patriotisme en nasionalisme al hoe helderder brand wat ‘n onkeerbare golf van daadkrag en ywer in ons mense se binneste gaan laat ontbrand. Dit kan nie geblus word nie.

Ons vyande weet dit. Ons vyande is magtig en oor al die jare het hulle met ‘n taktiek van verdeel en heers ons probeer lamlê. Met die uitbreek van die 1ste Vryheids­oorlog het die Boere by Paardekraal gaan klippe pak wat die Engelse met osse­waens gaan wegry het en in die Vaalrivier gegooi het. Hulle vrees was weer ‘n opwelling van nasionalisme waarteen die Britse Empire hom vasgeloop het toe die Boere gewapen met ‘n geweer en 11 patrone, daardie magtige ryk die loesing van sy lewe gegee het.

In die Engelse Oorlog van 1899-1902 was dit weer so, Bitter Broederverdeeldheid is ingedra. Broer teen broer, sodat die vyand kon verdeel en heers. Mense wat ons gedink het ons eie was, het met die vyand gaan heul en saamgewerk. Hulle het voer en perde en inligting aan die vyand verskaf. Hulle het die vrouens en kinders in die konsentrasiekampe opgepas met allerhande stories van verdeeldheid en die futili­teit van die oorlog en dat die Boere nie kan wen nie. Daar is nog nooit behoorlik nage­vors oor wat die uitwerking hiervan was op die psige van die ingehokte Boere­vrouens nie. Wanneer dieselfde verraaiers met die Boere te velde in aanraking gekom het, het hulle weer vertel hoe swaar die vrouens en kinders in die kampe kry. ‘n Oorlog van misleiding en disinformasie inderdaad. Daarmee saam het die Engelse plaashuise, veestapels en landerye verwoes om die Boere lam te maak. Diegene het soos ons gelyk, soos ons gepraat maar hulle harte was vol verraad.

Vandag het ons dit weer. Wat kan ons maak? Ons is te min. Ons is verdeeld. Ons het nie leiers nie en ook nie wapens nie… Nou moet ons monumente vernietig word met die gruwelikste leuens dat die monumente Bokryerstandbeelde is, asof gestorwe vrouens en kinders Vrymesselaars kon wees en dan word die leuen nog aangedik dat dit Godsdienstig geregverdig is. As jy nie die volk kan weghou met die leuen nie, hou hulle weg met die geloof en kyk hoeveel naïewes sal vir hierdie storie val. Eienaardig dat net Boerebesit en Boeremonumente geteiken word. Die beroerdes van Israel val nie die regering of die Kerkgeboue aan nie. Ooglopend om te sien of die water al warmer word.

Vir hierdie tipe aksies is daar ‘n eenvoudige toets. Maak dit die Boerevolk bymekaar of verlam en verdeel dit ons volk! Enige aksie van verdagsaaiery, lammakery of swartsmeerdery, is ‘n regeringsaksie want dit verhoed die vordering op pad na Vryheid.

Die Voorsienigheid gaan weer die grense trek. Die sogenaamde Afrikaners wat as dit hulle pas, beslag lê op die erfenis van die Boere en as dit hulle pas dit wil vernietig, begin stadig hulle kleur wys en hulle koers kry. Die weekhartiges en lafhartiges onder ons word by die dag meer uitgewys en sal langs die pad val. Halfgekookte plannetjies en afgewaterde skematjies, sal op die ashoop van vergetelheid land.

Die Boerevolk is ‘n geroepe volk. Daar is geen ander volk soos hy nie. En net wan­neer ons vyand en die Satan dink hy het ons aan die keel en teen die grond, kom daar ‘n herrysenis. Vandag is dit weer so.

Wie Vryheid wil hê, moet daarvoor opstaan en bereid wees om daarvoor te veg. Om dit reg te kry moet die sagste plek in ons mondering, ons tande wees.

 

Piet Rudolph Sameroeper: Aksiekomitee, Orde Boerevolk
E-pos: piet.rudolph@gmail.com