Kriminele verhoor Gunther J Kotze - Piet Rudolph PDF Afdruk E-pos
Donderdag, 02 Desember 2010 10:07

Persverklaring : 2 Desember 2010

Kriminele verhoor Gunther J Kotze

Balmoral obelisk - Willem Ratte

Bogenoemde is op 1 Desember 2010 skuldigbevind aan opsetlike saakbe­skadiging. Die verhoor het plaasgevind in die Magistraatskantoor, Witbank. Kotze het skuldig ge­pleit en is tot ses maande gevangenisstraf gevonnis wat vir 5 jaar opgeskort is. Hy het skuldig gepleit dat hy die Boeremonument by die Balmoral-konsentrasiekamp-kerk­hof beskadig het. Geen getuienis is gelei nie.

Die straf na ons mening is besonder lig maar die opgeskorte vonnis sal, meebring dat Kotze nie sy dreigement om ook die Vrouemonument te Bloemfontein te beskadig,  ten uitvoer kan  bring  sonder om tronk toe te gaan nie.

Dit wil voorkom asof daar uit sekere kringe, en veral uit Afrikanergeledere, ‘n aan­slag onder valse voorwendsels is om Boere-gedenktekens en -monumente te be­skadig en dit gemotiveer word onder verdraaide godsdienstige beskouiings dat dit Bybels korrek sou wees en dat sulke Boere-erfenisse ‘afgodery’ is.

Dit is voorts jammer dat ‘n oormoedige en op die oog-af aangename  jongman deur ander gesigloses misbruik en aangevuur is om onder valse dryfvere van Vrymesse­laarstekens, redes te vind om die Engelse Oorlog en die aanslag om vernietiging van die Boerevolk so subtiel voort te sit. Dit kan verwag word dat hulle gebrek aan moed om self iets te doen, nie daar sal eindig nie.

Die skuldig pleit van Kotze het verhoed dat enige getuienis gelei kon word oor sy sogenaamde motivering oor Vrymesselaarstekens, wie en wat dit is en wat die aanslag ‘genoodsaak’ het. Ook oor die besondere betekenis van dié helkamp van koningin Victoria, en die Britte se poging om die Boere te probeer uitwis, op die psige van die Boerevolk gehad het.

Die gedenknaald by Balmoral staan reeds 50 jaar. Oor die 400 kinders en vrouens is by Balmoral vermoor en begrawe. Dit is behalwe die ongebore babas en fetusse wat na bewering aldaar vir die varke gevoer is. Die verhoor  sou self ‘n goeie kykie kon gee oor die godsdienstige aanstigtings uit sekere geledere en die poging uit die regeringsgeledere om die ware Jisraelsiening van die Bybel, verdag te maak as ‘n ‘staatsgevaarlike godsdiensbenadering  wat met El-Kaida vergelyk is.’

Dit dien daarop gelet te word dat die Skepper wat ons aanbid, ‘n God van Orde is en geen regskapene hom sal neerbuig voor ‘n God van chaos nie.

Diegene wat hulle beroep daarop dat Kotze ‘n volksgenoot is wat nie by die ower­heid verkla moes gewees het nie omdat hy dan aan die ANC uitgelewer sou word se argument is net sover van die waarheid af. Kotze is nie ‘n Boer nie en kan dus geen volksgenoot van ‘n reggeaarde Boer wees nie. Hy is nie eers Afrikaanssprekend nie.

Miskien eerder ‘n bondgenoot van die vyande van die Boerevolk. Dit is diegene wat met hierdie gebeure inderdaad hulle vyandskap teen die Boerevolk en sy erfenis, soos ‘n seerduim laat utstaan het. Diesulkes wat skreeu dat beroep op die regs­pleging, samewerking met die ANC-regering is, is juis die mense wat voor die owerheid trou; in hulle howe skei; hulle eiendomme registreer; hulle vuurwapens by hulle registreer, paspoorte en motor- en bestuurslisensies van hulle bekom; hulle belastings aan die owerheid betaal en in die algemene sin, die ‘verdrukker’ onder­danig is. Dit sal met die huidige graad van verset teen die owerheid, vir nog ‘n honderd jaar so voortduur sonder enige instansie by wie daar anders gekla kan word.

Laat die gebeure rondom Kotze vir elke ‘sielsgenoot’ van hom, ‘n les wees ─ vat aan die Boere se goed en jy vat aan ons. Sy optrede het ‘n uitmuntende geleentheid vir ons vyande en die owerheid geskep om die die Boere monumente en ─ kon­sentrasiekampe onder hulle aktiewe toesig en beheer te plaas soos wat met Bloed­rivier gebeur het. So word daar subtiel in die hande van die vyand gespeel.

 

Boerevolk word wakker en ken jou vyand.

Opgestel en uitgegee namens die Aksiekomitee van die Orde Boerevolk deur Piet Rudolp. E-pos: piet.rudolph@gmail.com