Patriotisme, 2011 en die toekoms van die Boerevolk - Lets Pretorius PDF Afdruk E-pos
Donderdag, 30 Desember 2010 14:08

Van Boerevryheid se webwerf, 28 Desember 2010

2010 agter die rug en 2011 op pad....

Virkleur

Elke BOER wil graag as ʼn patriot bekend staan.

Patriotisme word in sommige woordeboeke omskryf as Vaderlandsliefde. Die “Pater” gedeelte verwys inderdaad na Vader, maar as jy nie meer ʼn “Vaderland” het nie, verdwyn jou patriotisme tog nie?
Volgens HAT word Patriotisme gedefinieer as: “Bereidheid om jou eie belang op te offer, vir die welsyn van jou volk.” Dit maak vir my meer sin. Dit bring ons eintlik by die definisie van ʼn Volk. Die volk van jou Vader (en jou Moeder).
Om patriot in die sin te wees en bereid te wees om jou eie belang op te offer is egter nie altyd so maklik nie. Samuel Langhorne Clemens, beter bekend as Mark Twain, was bekend vir o.a. sy verhale oor Tom Sawyer en Huckelberry Finn. Hy het ook die volgende stelling gemaak wat vandag nog geld: “In the beginning of a change, the Patriot is a scarce man, Brave, Hated, and Scorned. When his cause succeeds however,the timid join him, For then it costs nothing to be a Patriot.”

Die pad van die Boerevolk in 2010 (asook die afgelope vyf jaar), was die pad van Patriotte. Baie het “ingeval” maar baie het ook “uitgeval”. Baie volhard, maar ook baie het moed opgegee. Vir baie het die Boerevolk ʼn toekoms, maar vir baie is die toekoms in duisternis gehul.

Ek kyk terug op 2010 en wil graag die volgende evaluering en ontleding doen:

Ek spel eers die Negatiewe uit en antwoord dit onder die “Positiewe”

As ons uit die oog van die Boerevolk terugkyk na 2010, vul dit ons met gemengde gevoelens. Aan die een kant was dit ʼn demoraliserende en neerdrukkende jaar aangesien die aanslag teen die Boerevolk eskaleer en dit lyk of die “vyand” se planne floreer en die Boerevolk se situasie by die dag swakker word. Selfs die Afrikaner wat veronderstel is om saam met ons in die juk te trek, hanteer ons asof ons hul vyand is. Ons voel om saam met Jeremia (Klaagliedere 5) te ween en uit te roep: “Ons het wese geword, sonder ʼn Vader....” (en sonder ʼn Vaderland!!) Verder is die betrokkenheid van mense wat veronderstel is om patrioties te wees, dikwels antagonisties en traag.

Die “pratende patriotte” is alles behalwe opofferende en meelewende Volksgenote. Hulle skitter in afwesigheid wanneer hul betrokkenheid gevra word maar dit verhoed steeds nie hul afkraking van diegene wat hul patriotisme volgens definisie uitleef nie. Sodra hulle ʼn moontlike krakie in die “doenende patriotte” se handelinge vind, word dit uitbasuin, waarskynlik om hul eie gewete (van niksdoen) te sus.

Een van die “aanklagte” is dat die “Vierkleur nie wapper in 2010 nie”. Dit is inderdaad waar dat daar nog geen grondgebied uitgestippel is waar die Vierkleur, alleen kan wapper nie. Ongelukkig, al erken ons dit nie graag nie, sal die Vierkleur tans nog ondergeskik aan die “Seskleur” moet wapper.

Verskeie pogings uit die Boerevolk geledere om na die Afrikaner die hand uit te reik, is in die wind geslaan. Skrywes asook besoeke aan linkse- sowel as regse Afrikaner organisasies, het op niks uitgeloop nie. Tereg kan gesê word dat baie gewaarsku het dat dit tydmors is om vanuit Boeregeledere uit te reik en dat die “vyande” van die Boerevolk reeds hul agendas gesluit het.

Die klagtes loop wyd dat Afrikaner-Boer debat tydmors en onnodig is en dit “terwyl Rome brand”.
ʼn Ander klagte is dat ons momentum verloor het. Ook dit is waar.

Die belofte van die sagteware vir die Volksregister wat gereed sou wees, is nie nagekom nie. Dit is weliswaar een van die grootste teleurstellings. Mense kan met reg vra:” wat gaan aan?” Persone wat drie jaar gelede geregistreer het, kan met reg beweer dat hulle tot op datum nog nie weer gekontak is nie.

Laastens is daar die versugting na ʼn charismatiese leier. “As ons tog maar net weer ʼn De La Rey kan kry!” Want ons het nie ʼn leier nie. Intussen word enige iemand wat inisiatief neem, afgekraak en gekritiseer oor die geringste. Selfs leiersfigure maak hulle hieraan skuldig.

Positief

1. Gelukkig is daar ook ʼn positiewe kant. Hierdie positiewe kant, verdring die negatiewe en gee aan elke lid van die Boerevolk hoop.
2. Vanaf 2005, toe die aankondiging dat die “Vierkleur sal wapper voor 2010” tot nou, het die beeld van die Boerevolk, van ʼn vergete entiteit wat tot die verre geskiedenis behoort het, gegroei, ontwikkel tot ʼn groepering wat hulleself as VOLK wil identifiseer. ʼn Volk waarvan die regering, asook elke Afrikaner-organisasie (links en regs), kennis geneem het.
3. ʼn Volk waarvan die Internasionale gemeenskap onlangs ook duidelik begin kennis neem het.
4. ʼn Volk wat hulleself die BOEREVOLK noem en waarby daagliks mense (vanuit Afrikanergeledere), assosieer en bereid is om betrokke te raak.
5. Terwyl ek vir 18 maande agter tralies was, was my gees NOOIT in die tronk nie. Terwyl ek daagliks die sleutels in die ysterdeure agter my rug hoor knars het, was ek nooit toegesluit nie.
6. Ek kan met reg se dat ek in my hart vry is en dat die Vierkleur as my simbool van vryheid, reeds in my hart wapper.
Daar kan ook met reg gesê word dat die vierkleur reeds in die harte van duisende Boere wapper.
7. Wat die Boer-Afrikaner debat betref, wil ek ʼn ernstige beroep op elke Boer doen om ʼn “nuwejaarsbesluit” te neem om in 2011 op te hou om die Afrikaner aan te val of met hulle te veg.
Daar is veral vier redes hoekom ek die beroep doen:
7.1 Dit word al moeiliker vir ʼn Afrikaner om sy “volkskap” te definieer en te verdedig. Vra vrae maar moenie baklei nie.
7.2 Dit help nie om met hulle te veg nie. Ons moet die standpunt huldig dat ons nie nodig het om te “oortuig” nie maar te “getuig” deur ʼn voorbeeld te stel. Al sou hulle die geveg aanblaas of wil uitlok, ignoreer dit want ons gaan in die Nuwe jaar baie belangriker sake hê waaraan aandag gegee sal moet word.
7.3 Daar is “linkse Afrikaners en Regse afrikaners” Die “Regse Afrikaners” is Boere wat dit nog net nie besef nie. Werk mooi met hulle sodat hulle tot ʼn “Volksbekering” kan kom.
7.4 Ek weet van baie (eks-) Afrikaners wat hulself nou ʼn Boer noem maar ek het nog nie van ʼn (eks-) Boer gehoor wat ʼn Afrikaner wil word nie.
8. In die Nuwejaar, sal daar nie pertinente pogings beplan word en uit ons pad gegaan word om met Afrikaner organisasies te praat nie. Tensy hulle van hulle kant wil praat, dan sal ons graag om n tafel gaan sit.
9. Die Volksregister; Ten spyte van die feit dat die implementering van die Register nog nie verwesentlik is nie, is die registrasievorm reeds lankal in plek en groei die registrasies daagliks. Die mense se verwagting groei en daar word nou ook wêreldwyd kennis geneem van die Boerevolk en sy stryd om oorlewing in die land wat hy met breinkrag, spierkrag, wilskrag en geloof gebou het.
Daar kan nou (sonder om weer met ʼn rooi gesig te staan) aangekondig word dat die Sagteware vir die Volksregister in die finale toets stadium is en dat slegs enkele haakplekke uitgesorteer moet word.
Voor die einde van Januarie, gaan daar Walaers oor die hele wêreld (die Buiteland ingesluit), opgerig wees.
Daarna sal die momentum van die inherente sukses, daartoe lei dat ons nie weer sal hoef om te kyk na 2010 nie.
Sodra die strukture in plek is, volg verskeie aksies wat reeds ver gevorderde beplanning in plek het.
10. Wat leierskap aan betref: Sodra iemand die stelling maak “dat ons nie ʼn leier het nie” voel so ʼn persoon dadelik onthef van sy/haar plig en verantwoordelikheid om self iets te doen.
Genadiglik is die Sagteware van die Volksregister so ontwerp, dat dit die ware leiers, die doeners, die mense met planne en inisiatief, sal uitlig en in ʼn posisie plaas waar hulle die leiding sal móét neem.

Opsomming:
My verwagting, hoop en oortuiging is dat 2011 ʼn Jubeljaar vir die Boerevolk gaan wees. Kom ons neem ʼn besluit dat elke lid van die Boerevolk in 2011 dit as ʼn ernstige gebedsaak maak. Kom ons bid tot ons Vader en wag op Sy wonderwerk, terwyl ons, onsself aanbied as boodskapper, leier en werker binne Sy Groter Plan.


Kom laat elkeen ʼn Pratende EN ʼn doenende Patriot wees
Laat die Vierkleur vir elkeen ʼn lewende entiteit word en in elkeen se hart wapper, op pad na Vryheid vir die Boerevolk.

Die Boerevolk lewe... Lank lewe die Boerevolk.