Willie Bienedell, ons bring hulde - Piet Rudolph PDF Afdruk E-pos
Woensdag, 12 Januarie 2011 18:34

Ons bring hulde
Wilhelm Leonhardt (Willie) Bienedell
11 September 1952 - 5 Januarie 2011

Wilhelm Leonhardt (Willie) Bienedell

Laat hierdie handdruk vir jou sê wat onuitspreeklik is? ─ Wolfgang Goethe (Faust). Oorgeneem  uit Woorde, Waarhede en wyshede vir ons tyd ─ LW Bienedell.

‘n Eggenoot, pa, vriend, volksgenoot en skrywer het ons onverwags verlaat. Die ge­beure het ons byna sprakeloos gelaat. Wat sê ‘n mens van ‘n man wat vir jou ‘n boodskap stuur terwyl hy met vakansie is, om hom te ontferm oor hawelose volks­genote? Wat sê jy van ‘n man wat 58 jaar lank langs sy geboorteplek in Pretoria bly woon het en wat sy skryfwerk toegespits het op die wel en die weë van sy volk? ‘n Man wat sy eie siening oor geloof gehad het maar nooit met ander oor hulle geloofsiening getwis het nie ─ wat sê jy van ‘n man wat na homself as Afrikaner verwys het ten spyte van ‘n sterk Duitse agtergrond, maar nooit met andere daaroor getwis het nie. Hy wat in sy hart en niere ‘n Boererepublikein was en alles feil gehad het vir hierdie “Windgerukte westerloot”.

Deur ons rou snikke en onkeerbare trane kom die beeld van ‘n jongman in die fleur van sy lewe, na ‘n mens aangedryf. Soos ‘n verskietende ster is hy daar en dan nie meer nie.

Ag, ou Willie, daar is soveel wat ons nog wou sê, soveel wat ons nog wou doen. Was daar ‘n aanvoeling dat die vertrek begin nader kom want hoeveel tyd het ons nie spandeer aan die blinkpoets van grepe uit ons volksgeskiedenis en ons eie stryd; die huisbesoek in die strate van die Rand; die skril koor van die katlagters by Makoppa vroeg in die môre in die bosveld; die maanlignagte by Roossenekal by ‘n knet­te­rende houtvuur of die etes en gesprekke met Jaap Marais bo in jou tuin?

En nou is dit vir altyd verby. Nogtans gaan ons jou innemende glimlag en jou warm mens­likheid teenoor vriend en vyand erg mis ─ Willie met die kruisbande, die bruin kombi en die boeke. Rus in vrede my vriend.

Aan Jane, die vrou uit die vreemde wat ek ontmoet het by ‘n begrafnis van ‘n ander edelman van ons volk. Jy wat jou so onherroeplik kom verbind het met ons volk en jou vier klein spruite, Luiese, Izolde, Brand en Antje met hulle dartelende geaard­hede. Ons weet daar lê vir julle ‘n moeilike tyd voor, maar ek dink min mense weet van jou innerlike krag en sterkte. Jy het onvoorwaardelik by Willem gestaan. Jy was altyd daar met jou gulhartige gasvryheid en vriendelikheid. Laat my dus toe om te probeer om ‘n fonds op die been te probeer kry om jou koste te delg en te help met jou onder­houd tot tyd en wyl ons vir jou en jou kinders ‘n trustfonds aan die gang kan kry.

Vir diegene van u wat ons gesindheid ten opsigte van ons vriend en volksgenoot deel en wat u weg oop sien om bystand te verleen verskaf ons voorlopig Jane Bienedell se bankbesonderhede:

Jane Bienedell
ABSA Spaarrekening
Reknr: 905 582 6903

Wilhelm Leonhardt (Willie) Bienedell family

Wilhelm Leonhardt (Willie) Bienedell family


So sal ons hom onthou:


Opgestel en uitgegee deur Piet Rudolph, Aksiekomitee Orde Boerevolk