Die “ikoon” Nelson Mandela - Piet Rudolph PDF Afdruk E-pos
Sondag, 13 Februarie 2011 20:46

Kommentaar:
Die “ikoon” Nelson Mandela

Nelson Mandela

Een-en-twintig jaar gelede is Nelson Mandela deur die destydse Nasionale Party losgelaat. Dit was deel van die verraad van FW de Klerk, wat Suid-Afrika on­herroeplik verander het. Dit het die era ingelui van onsekerheid en ‘n nuwe on­der­drukking van die Witman in Afrika. Die buitewêreld was so oorstelp van vreugde, dat beide Mandela en De Klerk die Nobelprys vir Vrede ontvang het. Hoe lank daardie Vrede gaan hou, moet nog gesien word!!

Soos dit gaan met die weg van alle vlees, het Nelson Mandela sy laaste afdraaipad bereik en word die laaste paragrawe van die slothoofstuk van sy lewe geskryf.

Ons is deel van Suid-Afrika en wanneer hy beoordeel sal word, sal ons nie losstaande wees nie. Hierdie man het onteenseglik baie diep spore in die geskiedenis van hier­die land getrap. Sommige witmense maar veral swartmense beskou hom as ‘n Swart Messias. Regdeur die geskiedenis van die wêreld was daar mense wat in hulle lande se geskiedenis uitstaande was en altyd onthou sal word. Vir Engeland was daar Crom­well, vir die Amerikaners Washington: vir Indonesië, Sukarno; in Indië, Mahatma Ghandi,sens. Hoe Mandela onthou sal word, Sal nog deur die Voor­sienigheid bepaal word. Dit sal egter vir ons witmense nie veel saak maak nie, wat saak gaan maak is hoe die wêreld hom sal onthou. Daar rondom is ons so te sê toeskouers sonder ‘n keuse gemaak.

Oorwegend is die Blankes in hierdie land, Christene. Daar is veel valsheid wat in die naam van Christenskap gepleeg is en nog steeds gepleeg word. Wat egter ook nie betwis kan word nie, is dat sonder Christelike norme en standaarde, hierdie land in middeleeuse donkerte sou verval het. Dit loop in elk geval die risiko om daarheen af te gly as daar nie aan die Bybelse voorskrifte vasgehou word nie. In hierdie lig moet die era van Nelson Mandela beoordeel word.

Sonder twyfel is Mandela ‘n veel groter en standvastiger mens as sy voorganger, FW de Klerk. Prinsipieël het Mandela by sy oortuigings gebly en selfs 27 jaar in die tronk kon hom nie daarvan laat afwyk nie. De Klerk daarenteen het sy verklaarde beginsels verlaat en deur middel van misleiding, wanvoorstellings en versaking van verant­woordelikheid, sy oorgawe ─ steeds met misleading ─ op ‘n verwarde kiesers­publiek afgeskuif. Sy beweegrede dat as ons nie verander nie, ons nie een bottel wyn aan die buiteland sou verkoop kry nie, is nog steeds sy vals refrein. Sy lafhartigheid meer as Mandela se vasberadenheid het egter meegebring dat daar vandag weer onder die Blankes ‘n soektog is na ‘n alternatief en begin die drang na Vryheid van nuuts af aan, posvat.

Mandela se bewind het egter ‘n glyskaal na morele verval tot gevolg gehad, wat on­ge­kend in hierdie land was. Aborsies is gewettig, homoseksualiteit het aan­vaarbaar geword en self gay verbintenisse tot huwelike is toegelaat. Witmense is verlaag tot die bedelstand en ly broodsgebrek. Alles in die naam van demokrasie. So sterk was die invloed dat selfs die Kerke soos die graf geswyg het.

Aborsies is gewettigde moord en elkeen wat daaraan deelneem ‘n moordenaar. Dit word deur die Woord verbied. As daar dan uit ‘n Bybelse oogpunt vir Mandela ‘n boodskap kan wees en met hom saam, vir FW de Klerk sal dit wees: Maak gereed om julle Maker te ontmoet.

Opgestel vir die Aksiekomitee: Orde Boervolk.
E-pos: piet.rudolph@gmail.com