Gebeure by Paardekraal - Piet Rudolph PDF Afdruk E-pos
Maandag, 21 Februarie 2011 12:05

Gebeure by Paardekraal

Piet "Skiet" Rudolph

Die misleiding en verdraaiings van die Afrikaners binne die sogenaamde VKK waar daar met Boere-sentiment oor ons geskiedenis, ons drang na vryheid en enige paaiery van die ANC, te koop geloop word, was ‘n sweer wat iewers moes oopbars.

Die feit dat hierdie bedenklike organisasie nog van die Boeremonument by Paardekraal gebruik gemaak het om hulle verfoeisels as Boeresentiment te probeer opdis, wys hoe roekeloos hierdie Afrikaners in hulle verdraaiings is. Van die Dopperpredikant wat strykdeur oor die Afrikaner gepreek en gebid het en die danspassies van die sogenaamde kandidate om hulleself as Afrikaners aanvaarbaar te maak en wanneer dit goedklink, ‘n Boeresluier uit te pluk,was die optoffery en uitdossery om van naar te word. Op dieselfe parade was diegene wat met hulle diensplig en range gespog het asook die dienspligontduiker Dan Roodt.

Ek het niks te doen gehad met enige aanranding op Paul Kruger, wat as voorsitter opgetree het. Ek was ook nie naby hom nie anders sou ek dit probeer verhoed het. Hy is egter ‘n regsgeleerde en bekwaam genoeg om die voorafgaande gebeure wat tot die aanranding, aanleiding gegee het, self aan ‘n hof te verduidelik. Sy beweerde aanrander se oupagrootjie was een van die bouers van Paardekraal. Daar is ‘n klip tot sy eer by Paardekraalmonument opgerig.

Ek is na die vergadering om vrae te vra en tussenwerpsels te maak, wat nog altyd in ons politiek aanvaarbaar was. Dit is my demokratiese reg. Ongelukkig is daar nog steeds onder Afrikaners die weersin om vra te antwoord en verduidelikings te gee. Daarvoor is ek gevloek, geslaan en in die gesig gespoeg deur baie jonger mense as ek. Ek word hierdie jaar 74. Dit is die gedrag van mense wat hulleself Christene noem.

Die gebeure waarvan ek aangekla word het na die vergadering in die straat buite Paardekraal plaasgevind. Ek het genoeg rede gehad om te vrees vir my lewe. Dit sal my egter nie verhoed om my plig te doen nie. Ek het ook nie ‘n vrees om toegesluit te word nie. Hier is nog instansies soos die geregshowe waarop ‘n mens jou kan beroep.

‘n valse gerig wat deur die Afrikaners versprei word is dat onder die invloed van drank en onvas op my voete was. Ek drink niks en almal wat my ken weet dit. Ek is ‘n diabeet wat probleme met my sig ervaar. Hiredie gebeure was in die aand.

Een van die kandidate van die VKK, Dan Roodt, het ‘n vieslik gedig oor Boerevrouens geskryf wat nou in omloop kom. Verskonings dat die “gedig”, dertig jaar gelede geskryf is, word as verskonings aangebied om hom te verontskuldig. Dit is egter ‘n direkte belediging van Boervroue in die ergste graad. Dan Roodt sal moet plan maak om verskoning te vra vir sy prulskrywery, of die konsekwensies daarvoor te aanvaar. Ons het nog nie ‘n woord van afkeur uit die geledere van die VKK gehoor nie. Hulle stilswye word as kondonering beskou.

Opgestel deur Piet Rudolph namens die Aksiekomitee, Orde Boerevolk.