Brief aan Beeld en ombudsman - Piet Rudolph PDF Afdruk E-pos
Donderdag, 03 Maart 2011 09:37

Piet "Skiet" Rudolph

Aangeheg my brief aan Beeld wat vanself spreek. Ek is te nagekom en beroep my graag op u. Dit sal nie moontlik wees om kwaadwilligheid te bewys in die wyse waarop die berig uiteengesit is, maar nie te veel word aandie verbeelding oorgelaat om 'n bepaalde wanpersepsie kwaadwilliglik te skep. - Piet Rudolph


Die Redateur
Beeld
e-pos: briewe@beeld.com

2 Maart 2011

Meneer,

Berig Beeld: 19 Februarie 2011: Piet in arres
(Berig deur Amanda Roestoff)

Ek verwys na bogenoemde en bied my verskoning aan dat ek nou eers reageer. Dit is te wyte aan ongesteldheid as gevolg vandie aanranding wat uit bogenoemde voortgevloei het.

Hiermee wil ek formeel kapsie maak teen u verdraaide beriggewing oor boge­noemde aangeleentheid. Die berig is eensydig geskryf, gegrond op ongetoetste en in sommige gevalle, ongenoemde bronne, deurspek met hoogs onbetroubare en aanvegbare stellings en sonder dat ek ‘n enkele geleentheid gegun is om my kant van die saak te stel.

Die stelling: Bloed spat nadat ‘ou man’ glo skoor soek - is ‘n onwaarheid. Dit was ‘n openbare vergadering waarheen mense genooi is om vrae te vra. Die uitnodiging is gepubliseer en versprei. As tussenwerpsels beskou word as skoorsoek, was u beriggewer nog nooit op ‘n politieke vergadering nie.

Die bewering: “Mnr. Piet (Skiet) Rudolph is in hegtenis geneem omdat hy glo in ‘n vuisgeveg op ‘n vergadering in Krugersdorp betrokke was en ‘n vuurwapen in die proses op mense gerig is. Rudolph (63) is eergisteraand saam met mnr Willem Boshoff (54) op aanklag van aanranding  en die rig van ‘n vuurwapen gearresteer ná die vuisgeveg …” Die hele berig is vals en die waarheid daarvan kon maklik vasgestel gewees het deur met my te praat. Ek word 74 jaar. Ek was nie in ‘n vuisgeveg betrokke nie. Ek is aangerand, rondgestamp, in die gesig geslaan, in die gesig gespoeg, geskop en teen die grond neergegooi. Ek was nie betrokke of naby enige aanranding op Paul Kruger nie. Al die ander gebeure waarna verwys word, het in die straat buitekant die Paardekraalmonument plaasgevind.

Die bewering dat ek en Boshoff toe “byna heel voor gaan sit en aanvallende vrae aan Kruger gestel”, is eweneens van alle waarheid ontbloot. Dit was vraetyd en mense met vrae is vorentoe genooi. Ek het gegaan en het nie eers vir Boshoff gesien nie. Die kwessie of my vraag aanvallend was of nie, is nie tersprake nie want niemand het ‘n kwalifikasie daaraan geheg nie. Dit word egter so geparafraseer om my in ‘n slegte lig te probeer stel, waarteen ek beswaar maak. U plaas die vraag van my aan Kruger  en  my stelling dat hy  besig is met ‘n “nuwe ding en dat die herstel van die Boererepublieke, die enigste politieke oplossing vir die land is.” Ek sou graag wou weet  wat nou sodanig aanvallend daaraan was en watter oortreding ek gepleeg het, deur so ‘n stelling te maak.

As gemoedere hoog geloop het is dit tewyte aan Kruger se onvermoë om die vrae te antwoord en nie deur my optrede nie. Dit is die indruk wat u wil skep. Daarteen het ek ernstig beswaar. Ons is in ‘n nuwe demokratiese proses. Waarom word my billike geleentheid om ‘n mening uit te spreek verkriminaliseer asof ons terug is in die dae van agter die Ystergordyn? Is dit u idee van mediavryheid en Vryheid van spraak?

Dit is ‘n verdere leuen en afkomstig van Dan Roodt, dat hy deur my en Boshoff gekonfronteer is oor sy prulskrywery en neerhalende gedig oor die volksmoeder. Boshoff was nie naby hom nie en het hom glad nie aangeraak nie. Wat Dan Roodt - en dit is een van die dinge waarmee hy met ‘n tussenwerpsel gepeper is - oor die Volksmoeder geskryf het, is so vieslik en walglik, dat dit van hom ‘n verskoning eis. Dit is die kaliber kandidaat wat die VVK aan ons wou voorhou en wat nog tot verdere uitbarstings sal lei.

Met u bedenklike insinuasie dat “die gryskopman” op Kruger afgestorm het met ‘n “doelgerigte stappie” Is ‘n aandiksel en verdraaiing van die ergste graad en om my as ‘n agressor voor te stel. Enigeen wat Willem Boshoff ken, sal weet dat hy nie aan daardie beskrywing kon voldoen het nie.

Praag se Dan Roodt word toegelaat om haar opinie vryelik uit te spreek dat ek by enige vergadering verbied behoort te word. Verbeel jou, in ‘n demokratiese proses! Ek is nie die geleentheid gegee om my opinie oor Roodt en sy bydraes uit te spreek in u koerant nie en ook nie of hy nie dalk verhoed behoort te word om aan enige openbare debat rakend die Afrikaner deel te neem nie.

Ek eis van u regstelling en dieselfde blootstelling as dit waarmee u my kwaadwilliglik probeer te na kom het.

 

Piet Rudolph
Aksiekomitee: Orde Boerevolk.
E-pos: piet.rudolph@gmail.com