Boer en Afrikaner (JJG Smith) PDF Afdruk E-pos
Maandag, 21 Maart 2011 10:27

Boer en Afrikaner; JJG Smith antwoord ‘n Vlaamse Internetblad
(van Boerevryheid se webwerf)

Die berig:
2011 EN DIE AFRIKANER

Faktore wat die Afrikaner in 2011 ten diepste gaan raak, is die twee verkiesings op hande, en die regering se aankondiging dat daar in Oktober ‘n sensusopname gaan plaasvind. Alhoewel die datums nog nie aangekondig is nie, sal die verkiesings moontlik in April en Mei gehou word.
Die OVK (Onafhanklike Verkiesingskommissie) hou ‘n verkiesing om lede vir die Plaaslike Regerings (stadsrade) aan te wys, en die VVK (Volksverkiesingskommissie) bied ‘n verkiesing aan om lede vir die Afrikaner-volksraad aan te wys. Teen Oktober vanjaar sal daar ‘n volkstelling onder alle inwoners van die land gehou word. Aangesien daar meer as 1-miljoen blankes die land sedert 1990 verlaat het; heel weinig nuwe blanke immigrante van oorsee die land binnegekom het; die swartes se aanwas geweldig toegeneem het; vele wettige en onwettige immigrante uit ander Afrikalande S-A daagliks binnestroom; en immigrante uit oosterse lande soos China, Bangladesh, Indië en Pakistan ook in hul honderde per dag die land binnekom, is die getalle-verhouding tussen Afrikaner en nie-Afrikaner erg ontwrig.
Na raming is daar tans net 3-miljoen Afrikaners, terwyl die getal Asiërs waarskynlik nou dié van die Afrika-ners oortref. Die Afrikaanssprekende Kleurlinge, wat hoofsaaklik in die Wes-Kaap voorkom, sal tussen 4 en 4,5-miljoen wees. Swartes wat in S-A gebore is, is waarskynlik nou in die omgewing van 45-miljoen.
Swart immigrante se syfers is ‘n groot raaisel, aangesien S-A se doeanestelsel en grensbeheer in duie gestort het, en niemand weet hoeveel mense die land binnekom nie. Dis ook onseker waar presies die verskillende bevolkingsgroepe hulle tans in die land bevind, aangesien daar min of geen kontrole oor die beweging van mense is. Al bo-genoemde faktore veroorsaak onrustigheid onder Afrikaners, en voel hulle al hoe meer soos vreemdelinge (en selfs onwelkome mense) in hul eie geboorteland.


Die antwoord:

Die Redakteur

‘t Scheldt

Boerskot

DIE BLANKE INWONER IN SUID AFRIKA

Met verwys na die jongste uitgawe van u weekblad en die rubriek onder die opskrif, 2011 en die Afrikaner is dit belangrik dat u lesers kennis neem van die feitelike omstandighede in Suid Afrika.

Afrikanervolk en Boerevolk

Daar is twee blanke volke is Suid Afrika naamlik, die Afrikanervolk en die Boerevolk. Dan is daar verskeie Europese gemeenskappe, soos Duitsers, Grieke, Portugese, Engelse, Nederlanders en Jode met hulle eie identiteit en eie kultuur waardes. Maar dit is ook so, dat baie van die gemeenskappe hulleself identifiseer met of die Afrikanervolk of die Boerevolk.

Die stelling dat, “na raming is daar tans net 3-miljoen Afrikaners”, is feitelik verkeerd. Ten minste 35% - 40% van die raming, is blankes wat hulleself identifiseer met die Boerevolk, terwyl die raming van die res van die blanke bevolking die Afrikanervolk en ander blanke gemeenskappe verteenwoordig.

VVK Verkiesing

Die VVK [Volk Verkiesings Kommissie] verteenwoordig slegs ‘n baie klein gedeelte van die Afrikanervolk, aangesien die oorgrote meerderheid van die Afrikanervolk, hulleself identifiseer met die Nuwe Suid Afrika en politieke liberale demokrasie. Dit is dus feitelike verkeerd om na ‘n “Afrikaner volksraad” te verwys. Dit sou meer korrek wees om te verwys na “Politieke Minderheid Beswaarde Afrikaner volksraad”. Polities word die VVK hoofsaaklik verteenwoordig deur die HNP en gedeeltelik deur die VF+ met sy 4 man verteenwoordiging in die Suid-Afrikaanse Parlement. Meer as 80% van die genomineerde persone vir die Politieke Minderheid Beswaarde Afrikaner Volksraad is lede van ‘n organisasie bekend as die “Verkenners”. Dit is ‘n organisasie van mans wa baie noue bande het met die geheime organisasie “Volksbond”. Die Volksbond is hoofsaaklik voormalige lede van die Broederbond, wat die politiek in SA beheer het in die apartheid era.

U lesers moet ook kennis neem dat die beoogde verkiesing van die VVK onbepaald uitgestel is, hoofsaaklik as gevolg van ‘n gebrek aan belangstelling en logistieke probleme.

Die Boerevolk en sy Leiersstruktuur vereenselwig hulle nie met die VVK aksie nie en is hard besig met sy eie program om sy strukture in plek te kry. Die Boerevolk het sy eie identiteit, sy eie geskiedenis en sy eie grondgebied gehad tot en met die Anglo-Boere oorlog van 1899 tot 1902. Die Boerevolk het nooit sy grond terug ontvang van Engeland nie, maar is saam met die Afrikaner in forseer in die Unie van SA in 1910. Hierna was die Boervolk nog nooit weer vry nie.

Lank leef die Boerevolk

JJG Smith

December 1981. Blood river