Afrikaners en Boere
Die Boere-Republikeinse ideaal- die versinnebeelding van 'n volk se strewe na vryheid!
Die Boerevolk bestaan in eie reg - Lets Pretorius
Definisie van ‘n Volk verwysend na die Boer en Afrikaner debat (Lets Pretorius)