AWB
Tweeledige verbond. Paardekraal, 29 November 1986
Gewapende Vryheidstryd van die Boervolk 1990-1994
AWB-Wenkommando Kmdt. Genl. Dirk Ackerman
AWB-Wenkommando Genl. Josias Alexander Cruywagen